roen

Main Menu

Menu

Regulament de atribuire/licitatie a locurilor de parcare pentru folosinta, in parcarile de domiciliu/resedinta din municipiul Calarasi

Bloc A1,A2:

Anexa 1.13 - ANUNT A1, A2 ...i39

Tabel cu dosare eligibile-neeligibile

Anexa 1.2

Anexa 1.9

Anunt

Declaratie

Cerere repartizare loc parcare persoana fizica

Cerere repartizare loc de parcare persoana juridica

Bloc A3,A4:

Tabel cu dosare eligibile-neeligibile

Anexa 1.2

Anexa 1.9

Anunt

Declaratie

Cerere repartizare loc parcare persoana fizica

Cerere repartizare loc de parcare persoana juridica

Bloc A6:

Anexa 1.2

Anexa 1.9

Anunt

Declaratie

Cerere repartizare loc parcare persoana fizica

Cerere repartizare loc de parcare persoana juridica

Bloc B11;B12:

Tabel cu dosare eligibile-neeligibile

Anexa 1.2

Anunt

Anexa1.11

Anexa 1.9

Tabel nominal cu persoane care au dosarul incomplet

Anexa 1.2 - Anunt

Declaratie

Cerere repartizare loc parcare persoana fizica

Cerere repartizare loc de parcare persoana juridica

Bloc B18;B19;B20:

Tabel cu dosare eligibile-neeligibile - Progresul

Tabel cu dosare eligibile-neeligibile - Cornisei

Anexa 1.2

Anunt

Anexa 1.11

Anexa 1.9

Tabel nominal cu persoane care au dosarul incomplet

Anexa 1.2 - Anunt

Declaratie

Cerere repartizare loc parcare persoana fizica

Cerere repartizare loc de parcare persoana juridica

Bloc B19, B20:

Tabel cu dosare eligibile-neeligibile - Progresul

Tabel cu dosare eligibile-neeligibile - Cornisei

Anexa 1.2

Anunt

Anexa 1.9

Tabel nominal cu persoane care au dosarul incomplet

- Anunt

- Cerere tip + declaratie

- Plan

-Proces verbal cereri eligibilitate

-Anunt privind data repartizarii-licitarii locurilor de parcare bloc B 19 B 20

-Lista locurilor de parcare atribuite - Bloc B19 B 20

Bloc B21,B22,B23,B24:

Tabel cu dosare eligibile-neeligibile

Anexa 1.9

Anexa 1.2 - Anunt

Declaratie

Cerere repartizare loc parcare persoana fizica

Cerere repartizare loc de parcare persoana juridica

- Anunt

- Cerere tip + declaratie

- Plan

-Proces verbal cereri eligibilitate

-Anunt privind data repartizarii-licitarii locurilor de parcare bloc B21 B22 B 23 B 24Anunt privind data repartizarii-licitarii locurilor de parcare bloc B21 B22 B 23 B 24

-Proces verbal reanalizare dosare parcare B21, B22, B23, B24

-Lista locurilor de parcare atribuite - Bloc B 21 B 22 B 23 B 24

Bloc B25;B26:

Tabel cu dosare eligibile-neeligibile

Anexa 1.2

Anunt

Anexa 1.9

Tabel nominal cu persoane care au dosarul incomplet

Anexa 1.2 - Anunt

Declaratie

Cerere repartizare loc parcare persoana fizica

Cerere repartizare loc de parcare persoana juridica

Bloc B33:

Tabel cu dosare eligibile-neeligibile

Anexa 1.2

Anunt

Anexa 1.9

Tabel nominal cu persoane care au dosarul incomplet

Anexa 1.2 - Anunt

Declaratie

Cerere repartizare loc parcare persoana fizica

Cerere repartizare loc de parcare persoana juridica

- Anunt

- Cerere tip + declaratie

- Plan

-Proces verbal cereri eligibilitate

-Anunt privind data repartizarii-licitarii locurilor de parcare bloc B33Anunt privind data repartizarii-licitarii locurilor de parcare bloc B33

-Lista locurilor de parcare atribuite - Bloc B 33

Bloc I39:

Tabel cu dosare eligibile-neeligibile

Anexa 1.9

-Anunt

-Cerere tip + declaratie

-Plan

-Proces verbal cereri eligibilitate

-Proces verbal solutionare contestatii Bloc I39

-Anunt privind data repartizarii-licitarii locurilor de parcare bloc I39

-Proces verbal reanalizare dosare parcare I 39

-Proces verbal solutionare contestatii 2 bloc I 39

-Lista locurilor de parcare atribuite - Bloc I 39

Bloc F1,F2:

Tabel cu dosare eligibile-neeligibile

Anexa 1.2

Anunt

Anexa 1.9

Tabel nominal cu persoane care au dosarul incomplet

Anexa 1.2 - Anunt

Declaratie

Cerere repartizare loc parcare persoana fizica

Cerere repartizare loc de parcare persoana juridica

Bloc I14,I39:

Tabel cu dosare eligibile-neeligibile

Anunt

Anexa 1.9

Tabel nominal cu persoane care au dosarul incomplet

Anexa 1.2 -Anunt

Declaratie

Cerere repartizare loc parcare persoana fizica

Cerere repartizare loc de parcare persoana juridica

Bloc E20,E21,E25

Anexa 1.13 - ANUNT E20, E21, E25

Tabel nominal contestatii parcari

Proces verbal contestatii - parcari

Tabel cu dosare eligibile-neeligibile

Anexa 1.2

Bloc F7,F8

Anexa 1.13 - ANUNT F7-F8

Tabel cu dosare eligibile-neeligibile

Anexa 1.2

*
Copyright @ Primaria Municipiului Calarasi 2016. Toate drepturile rezervate www.primariacalarasi.ro