roen

Main Menu

Menu

Header-POCA-color.png

 

PREZENTARE PROIECT

„INTEGRITATE PRIN PROCEDURI, INSTRUIRE ȘI PREVENIRE - IPIP”, COD SIPOCA 442

 

 

Municipiul Călărași, prin Direcția Programe și Dezvoltare Locală, implementează începând cu data de 29 august 2018, proiectul „Integritate prin proceduri, instruire și prevenire - IPIP”, Cod SIPOCA 442/Cod MySMIS2014 118774.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, Axa prioritară 2 : „Administrație și sistem judiciar accesibile și transparente” a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, obiectivul specific 2.2: „Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice”.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea integrității la nivelul Primăriei Municipiului Călărași și Serviciilor Publice Locale aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Călărași în vederea creșterii calității serviciilor publice locale.

Proiectul „Integritate prin proceduri, instruire și prevenire-IPIP ”, Cod SIPOCA 442/ Cod MySMIS2014 118774, este în cuantum de 259.408,67 lei, din care valoarea cofinanțării UE este de 254.220,50 lei și contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Călărași, în cotă de 2% din valoarea eligibilă, este de 5.188,17 lei, TVA fiind eligibil.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Creșterea gradului de implementare a măsurilor de prevenire a corupției și a indicatorilor de evaluare la nivelul Primăriei Municipiului Călărași și Serviciilor Publice Locale, aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Călărași;
 • Creșterea gradului de conștientizare a efectelor corupției la nivelul personalului din Primăria Municipiului Călărași și Serviciilor Publice Locale, aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Călărași, precum și a aleșilor locali;
 • Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din Primăria Municipiului Călărași și Serviciilor Publice Locale, aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Călărași, precum și a aleșilor locali în ceea ce privește prevenirea corupției.

Activități previzionate ale proiectului sunt:

 • Activitate 1 – Management de proiect – monitorizarea și evaluarea proiectului: - constituirea echipei de proiect, monitorizarea și implementarea proiectului, achiziția furnizorului materialelor consumabile, furnizarea materialelor consumabile, achiziția furnizorului de mijloace fixe, furnizarea mijloacelor fixe ;
 • Activitate 2 – Informare și publicitate a proiectului: - achiziția firmei furnizor de servicii de informare și publicitate, publicarea pe site-ul instituției beneficiarului a unei descrieri a proiectului, publicarea anunțului de debut al proiectului, realizarea/furnizarea materialelor de informare și comunicare – afiș, pliant promovare, pliant rezultate, roll-up, agendă, pix, memory stick, mapă, ghiduri și desfășurarea activității specifice, conferință de încheiere a proiectului-achiziție și desfășurare, publicarea anunțului de finalizare a proiectului;
 • Activitate 3 – Proceduri operaționale și instruire profesională: - realizarea unui sondaj de opinie, elaborarea și implementarea procedurilor operaționale, elaborarea ghidului procedurilor operaționale și a ghidului de prevenire a corupției, diseminarea ghidurilor, achiziție prestator servicii instruire, desfășurarea sesiunilor de instruire.

Grupul țintă direct vizat de activitățile proiectului este format din:

75 persoane, din care 65 sunt salariați cu funcție publică precum și personal contractual (ocupă funcții de conducere și de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Călărași și al serviciilor publice locale aflate în subordonarea Consiliului Local al Municipiului Călărași), precum și 10 aleși locali, primar, viceprimari, consilieri locali.

Principalele rezultate așteptate ale proiectului includ: 

 • 11 proceduri operaționale elaborate și implementate pe măsurile de prevenire a corupției și indicatorii de evaluare;
 • 12 instituții publice locale ale UAT Municipiul Călărași: Primăria Municipiului Călărași și 11 servicii publice locale sprijinite în vederea realizării și implementării a 11 proceduri operaționale pe măsurile de prevenire a corupției și indicatorii de evaluare;
 • 1 ghid al procedurilor operaționale privind măsurile preventive anticorupție și indicatorii de evaluare;
 • preluarea și implementarea celor 11 proceduri la nivelul Primăriei și serviciilor publice subordonate;
 • 1 sondaj de opinie în rândul personalului propriu și a aleșilor locali;
 • 1 ghid elaborat, de prevenire a corupției – ABC –ul integrității (va cuprinde rezultatele sondajului de opinie);
 • 5 sesiuni de instruire în ceea ce privește prevenirea corupției;
 • 75 de persoane instruite, funcționari publici, personal contractual și aleși locali, în ceea ce privește prevenirea corupției.

Durata proiectului: 15 de luni (29 august 2018 – 28 noiembrie 2019).

Date de contact pentru detalii:

Website: www.primariacalarasi.ro;

Telefon: 0242.311.005/int. 111;

Fax: 0242.318.574;

Adresa: Strada București, nr. 140A, municipiul Călărași;

Manager de proiect - GRADEA Daniela-Adriana, E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;

Asistent manager - DOBRE Nelu, E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Publicat Marți, 11 Septembrie 2018

   logo3

 

       Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

          Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 !

 

 

Ansamblu grafic

 www.poca.ro

Plateste taxele on-line !

------------------------------

 

Logo POCA 1

PROIECT
„INTEGRITATE PRIN PROCEDURI, INSTRUIRE
ȘI PREVENIRE - IPIP”,
COD SIPOCA 442

-----------------------------------------

 

sipoca35.jpg

GHID EXPLICATIV  (.pdf/.doc)

 •  PROCEDURĂ DE SISTEM (.pdf/.doc)
 • ---------------------------------------------

 

 

*
Copyright @ Primaria Municipiului Calarasi 2016. Toate drepturile rezervate www.primariacalarasi.ro