roen

Main Menu

Menu

"Impreună cu dumneavoastră, călărășenii, vom depăși problemele, vom găsi soluțiile ce se impun, vom încerca să satisfacem nevoile și aspirațiile locuitorilor acestui oraș."

1                  2

 

 

 

 

REZULTATELE PROIECTULUI

„Sistem integrat pentru simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocratiei la nivelul Municipiului Calarasi” cod SIPOCA 656

 • 1 sistem informatic integrat de optimizare procese dezvoltat în vederea adoptării de proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni:
 •  
 • -inventariere cu coduri de bare
 • -management investiţii şi achiziţii publice
 • -arhiva electronică integrată în toate celelalte module
 • -gestiune contracte şi venituri pe terenuri publice (ex: parcări, tonete, etc)
 • -management al prescriptibilităţii debitelor
 • -import automat încasări din trezorerie
 • -comunicare online cu birouri executorii judecătoreşti
 • -automatizare instituire popriri
 • -încasări şi inspecţie fiscală în teren prin tableta+imprimanta mobila
 • -servicii online taxe şi impozite
 • -harta interactivă (GIS)
 • -înregistrare automată documente din alte module
 • -servicii online registratura
 • -servicii online registru agricol
 • -mobile pentru serviciile adresate cetăţenilor
 • -publicare automată pe site a unor informaţii de interes public (registru CU, nr adeverinţe emise, nr cert fiscale)
 • -modul mobile indicatori de performanţă
 • -sumar unic / birou unic
 • -upgrade tehnologie
 • -software şi sistem bonuri de ordine
 • -sistem de operare+CAL
 • -sistem de bază de date
 • -server - 1 buc
 • -dispozitive mobile (inventariere, încasare prin teren) - 5 buc.
 • -imprimante mobile (inventariere, încasare prin teren) - 2 buc.
 • -storage - 1 buc
 • -servicii configurare baza de date urbanism pentru emitere si informare automata
 • -configurare și implementare baze de date, migrare și integrare structuri de date existente
 • -servicii de consultanţă în vederea unificării nomenclatoarelor, a corelării informaţiilor din diferite subsisteme
 • -servicii pregătire date pentru înregistrare în RENNS.

 

 • 50 de persoane din Primăria Municipiului Călărași care au fost certificate la finalizarea cursurilor și au obținut cunoștințe și abilități îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de obiectivul specific al programului:

 

 • -2 sesiuni de instruire.

 

 • Dotari, echipamente si licente necesare pentru activitatea de management de proiect:

        

 • -laptopuri – 5 buc.
 • -pachete licente necesare functionarii laptopurilor continand: Windows, Ms Office, Antivirus – 5 buc.
 • -multifunctionala – 1 buc.

        

 • Informare si publicitate privind derularea proiectului:

 

 • -conferință debut si final proiect – 2 set.
 • -afiș proiect – 20 buc.
 • -mapa proiect – 100 buc.
 • -roll-up proiect - 1 buc.
 • -eticheta proiect – 4 buc.
 • -pix proiect – 100 buc.
 • -anunt de presa debut si final proiect – 2 buc.

Documente aferente proiectului SIPOCA 656

Avansis Mobile / Online

 

Avansis Mobile   

QR

                                                                                                                          online google     

                                                                                                                                    online apple

--------------------------------

Avansis Online

Avansis Mobile Institutii

 -------------------------------

---------------------------------

CLSU

Logo 112

 

coronavirus

----------------------------------

COMPARTIMENT FOND LOCATIV 

---------------------------------------

# E.T.I.C.  - Concurs de filme de scurt metraj cu tematica „Anticorupție”

 

Raport 1 An Mandat 001

---------------------------------------------------------------

Ghid utilizare Programari Web SPCLEP

programari online final1

  Scaneaza cod QR cu telefonulqrcode

-------------------------------------fonduri europene

 

 

foto parcari de domiciliu

------------------------------------------

 

banner sipoca35 1----------------------------------------

*
Copyright @ Primaria Municipiului Calarasi 2016. Toate drepturile rezervate www.primariacalarasi.ro