roen

Main Menu

Menu

COMPONENŢA

Comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local Călăraşi

  1. Comisia de buget finanţe, studii, prognoze, dezvoltare economico-socială

          - BUCIOVEANU VALENTIN

          - ROMILĂ ANDREI

          - DUMITRESCU CĂTĂLIN-MIHAI

          - CROITORU CAMELIA

          - IVANCIU VIOREL

          - JIPA PENELOPA ALINA

          - MÂNDRUŢESCU SILVIA GEORGETA

          - DULCE MARIUS GRIGORE

          - BUZEA MIRCEA ROMEO

          - ARICIU DUMITRU

          - PETRACHE VASILE

          

  1. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, disciplina în construcţii şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Călăraşi, conservarea patrimoniului cultural, artistic, istoric şi de arhitectură, ecologie şi protecţia mediului înconjurător

 

                  - ROMILĂ ANDREI

                  - COMAN DRAGOŞ FLORIN

           - DUMITRESCU CĂTĂLIN-MIHAI

                  - TONEANU FLORENTINA OANA

                  - STOIAN GHEORGHE

                  - JIPA PENELOPA ALINA

                  - DULCE MARIUS GRIGORE

                  - ARICIU DUMITRU

                  - DRAGU NICOLAE

                  - DINU FLORIAN

           - BUZEA MIRCEA ROMEO

 

  1. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, probleme ale minorităţilor

 

                  - CROITORU CAMELIA

                  - OPREA IONEL

                  - BUCIOVEANU VALENTIN

                  - COMAN DRAGOŞ FLORIN

                  - STOIAN GHEORGHE

                  - VULPOIU MELANIA

                  - FILIMON CARMEN

  1. Comisia pentru sănătate, muncă, protecţie şi integrare socială, relaţii cu publicul, relaţii cu alte consilii locale şi alte organe de autoritate publică şi O.N.G.- uri

 

                  - CROITORU CAMELIA

                  - IVANCIU VIOREL

                  - KOSZTELNIC CĂTĂLIN

                  - PETRACHE VASILE

                  - BALICA GEORGETA

                  - FILIMON CARMEN

                  - DRAGU NICOLAE

  1. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, relaţii cu mass-media, relaţii externe

 

                  - TONEANU FLORENTINA OANA

                  - IVANCIU VIOREL

                  - COMAN DRAGOŞ FLORIN

                  - DINU FLORIAN

                  - VULPOIU MELANIA

                  - DRAGU NICOLAE

                  - BUZEA MIRCEA ROMEO

  1. Comisia pentru servicii publice, comerţ, promovarea liberei iniţiative

 

                  - OPREA IONEL

                  - TONEANU FLORENTINA OANA

                  - BUCIOVEANU VALENTIN

                  - KOSZTELNIC CĂTĂLIN

                  - ARICIU DUMITRU

                  - PETRACHE VASILE

                  - VULPOIU MELANIA

                  - BALICA GEORGETA

                  - FILIMON CARMEN

Plateste taxele on-line !

------------------------------

28. Afis Tu poti face lumina

-----------------------------------

#SMART Concurs de filme de scurt metraj cu tematica Anticoruptie

-------------------------------------

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA CALARASI

-------------------------------------

coronavirus

----------------------------------

*
Copyright @ Primaria Municipiului Calarasi 2016. Toate drepturile rezervate www.primariacalarasi.ro