roen

Main Menu

Menu

 

 

COMPONENŢA

Comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Călăraşi

 

  1. Comisia de buget finanţe, studii, prognoze, dezvoltare economico-socială

 - GEORGESCU SĂNDINA - SECRETAR

- RAIU ANIȘOARA IULIANA

- STOIAN GHEORGHE

- MUȘAT LIVIU GABRIEL

- IVANCIU VIOREL

- DINCĂ VIOREL DORINEL

- NIȚĂ ANDREI BOGDAN

- CHIRIȚĂ ALEXANDRU - PREȘEDINTE

- LUCA MARIANA

         

  1. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, disciplina în construcţii şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Călăraşi, conservarea patrimoniului cultural, artistic, istoric şi de arhitectură, ecologie şi protecţia mediului înconjurător

 - GEORGESCU SĂNDINA

- SBÂRCEA MARIUS VIRGIL

- DINU FLORIAN - SECRETAR

- DRAGU NICOLAE

- DINCĂ VIOREL DORINEL

- NIȚĂ ANDREI BOGDAN

- COMAN LIVIU

- BUZOIANU TONI

- CHIRIȚĂ ALEXANDRU

- MIRESCU COSTIN

- FILIMON CARMEN - PREȘEDINTE

 

  1. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, probleme ale minorităţilor

 - STOIAN GHEORGHE

- FILIMON CARMEN

- CROITORU CAMELIA - SECRETAR

- ENACHE GEORGIANA MIHAELA

- MIRESCU COSTIN- PREȘEDINTE

 

  1. Comisia pentru sănătate, muncă, protecţie şi integrare socială, relaţii cu publicul, relaţii cu alte consilii locale şi alte organe de autoritate publică şi O.N.G.- uri

 - FILIMON CARMEN

- DRAGU NICOLAE

- CROITORU CAMELIA

- ENACHE GEORGIANA MIHAELA - PREȘEDINTE

- SÂRZEA VLAD GEORGE - SECRETAR

            

  1. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, relaţii cu mass-media, relaţii externe

 - SBÂRCEA MARIUS VIRGIL

- DINU FLORIAN

- ALDEA STELIAN EMANUEL

- RAIU ANIȘOARA IULIANA

- CĂLIN CĂTĂLIN MARIUS

- COMAN LIVIU - PREȘEDINTE

- BUZOIANU TONI - SECRETAR

- SÂRZEA VLAD GEORGE

- LUCA MARIANA

 

  1. Comisia pentru servicii publice, comerţ, promovarea liberei iniţiative

 - ALDEA STELIAN EMANUEL - PREȘEDINTE

- MUȘAT LIVIU GABRIEL

- IVANCIU VIOREL

- CĂLIN CĂTĂLIN MARIUS - SECRETAR

- DINCĂ VIOREL DORINEL

 

                 

 

 

 

 

 

Avansis Mobile / Online

 

Avansis Mobile   

QR

                                                                                                                          online google     

                                                                                                                                    online apple

--------------------------------

Avansis Online

Avansis Mobile Institutii

 -------------------------------

---------------------------------

CLSU

Logo 112

 

coronavirus

----------------------------------

COMPARTIMENT FOND LOCATIV 

 

Ghid utilizare Programari Web SPCLEP

programari online final1

  Scaneaza cod QR cu telefonulqrcode

-------------------------------------fonduri europene

 

 

foto parcari de domiciliu

------------------------------------------

InfoCons 1 jpg

*
Copyright @ Primaria Municipiului Calarasi 2016. Toate drepturile rezervate www.primariacalarasi.ro