roen

Main Menu

Menu

LEGISLATIE LOCUINTE ANL

Hotararea de Consiliul local nr. 162 din 15. 12. 2016

LEGE   Nr. 152 din 15 iulie 1998    *** Republicată privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

HOTĂRÂRE   Nr. 962 din 27 septembrie 2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL nr. 199/2004 privind aprobarea CRITERIILOR in vederea solutionarii cererilor de locuinte si repartizarea locuintelor construite cu credit din partea statului

LEGISLATIE LOCUINTE SOCIALE

Legea nr. 114 / 1996 - Legea locuintei

HG 1275/2000 - NORME METODOLOGICE pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei 114/1996

HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL nr. 108/29.07.2015 privind aprobarea criteriilor de punctare (criterii de eligibilitate,prioritate,restrictive si selectie) pentru solutionarea cererilor de locuinte sociale precum si a documentelor justificative pentru intocmirea dosarelor

 

PROGRAMUL NAŢIONAL PRIVIND SPRIJINIREA CONSTRUIRII DE LOCUINŢE PROPRIETATE PERSONALĂ

O.U.G nr 51/28 iunie 2006, pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală;

Legii nr. 351/ 3 decembrie 2007, pentru modificarea Programului Naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală aprobat prin Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr 51/2006; 

Ordinul nr 697/ 510 din 26 mai 2008, privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programuluii Naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Lucrărilor Publice  şi Locuinţelor  şi al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative nr 166/ 216/ 2007

 

 

LOCUINTE ANL

DOCUMENTE DOVEDITOARE PENTRU REPARTIZAREA UNEI LOCUINTE ANL PENTRU TINERI PANA IN 35 DE ANI, DESTINATE INCHIRIERII

  COMPLETARE SAU REINOIRE DOSAR (DUPA CAZ) 

CRITERII PRIVIND STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE IN SOLUTIONAREA CERERILOR DE LOCUINA SI IN REPARTIZAREA LOCUINTELOR PENTRU TINERI DESTINATE INCHIRIERII

CRITERII PRIVIND STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE IN SOLUTIONAREA CERERILOR DE LOCUINA SI IN REPARTIZAREA LOCUINTELOR PENTRU TINERI DESTINATE CUMPARARII


LAMURIRI CU PRIVIRE LA DEPUNEREA DOSARELOR PENTRU OBTINEREA UNEI LOCUINTE ANL

ANUNTURI


ANL IN REGIM DE INCHIRIERE

30980/20.08.2010

58009/28.12.2010

24977/16.06.2011

50499/04.11.2011

54521/29.11.2011

LISTE DE PRIORITATI  SI REPARTIZARE

                                                           

ANL IN REGIM DE INCHIRIERE

LISTA PRIORITATI 

PROCES - VERBAL 02.08.2011

LISTA REPARTIZARE 29.11.2011

 

 

 

 

ANUNTURI

LOCUINTE IN REGIM DE CUMPARARE

20100/13.05.2011

16019/25.04.2013

25710/10.07.2013

LISTA DE PRIORITATI SI REPARTIZARE

ANL IN REGIM DE CUMPARARE

LISTA PRIORITATI

 

LISTA PRIORITATI MODIFICATA 1

LISTA PRIORITATI MODIFICATA 2

LISTA PRIORITATI MODIFICATA 3


LISTA PRIORITATI MODIFICATA 4

REPARTIZARE PE ETAJE

 

 

 

LOCUINTE SOCIALE

Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de analiza a cererilor de locuinte sociale - 54/31.03.2016

Hotarare privind aprobarea Regulamentului de repartizare a locuintelor sociale din Mun. Calarasi - 55/31.03.2016

Hotarare privind aprobarea criteriilor de punctare (criterii de eligibilitate,prioritate,restrictive si de selectie) pentru solutionarea cererilor de locuinte sociale precum si actele justificative pentru intocmirea dosarelor - 56/31.03.2016

Lista privind punerea in aplicare a Sentintei Civile nr. 551/16.06.2015 

Hotărâre

privind aprobarea listelor de priorităţi şi ierarhizare cuprinzând solicitanţii

îndreptăţiţi să primească în anul 2013 o locuinţă socială

Hotarare

privind regulile de respectare a regulamentului si criterii de analiza conform prevederilor legale

Lista de priorităţi şi ierarhizare cuprinzând solicitanţii

îndreptăţiţi să primească în anul 2013 o locuinţă socială

Hotarare nr. 186 /25.09.2013

Privind aprobarea repartizarii locuintelor sociale -2013

Hotarare nr. 185/25.09.2013

Pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 115/12.12.2012

Privind aprobarea listei de prioritati si ierarhizare cuprinzand solicitantii indreptatiti sa primeasca in anul 2013 o locuinta sociala

DOCUMENTE DOVEDITOARE PENTRU REPARTIZAREA UNEI LOCUINTE SOCIALE  

COMPLETARE SAU REANOIRE DOSAR (DUPA CAZ) 

CRITERII PRIVIND STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE IN SOLUTIONAREA CERERILOR DE LOCUINA SI IN REPARTIZAREA LOCUINTELOR SOCIALE

criterii conform Legii 114/1996
criterii conform HCL 180/2009 
criterii restrictive conform OUG 74/2007


LAMURIRI CU PRIVIRE LA DEPUNEREA DOSARELOR PENTRU OBTINEREA UNEI LOCUINTE SOCIALE

ANUNTURI

3093/22.01.2015

3092/22.01.2015

11320/18.03.2011
37934/13.09.2011
39968/26.09.2011
25607/09.07..2012

21103/06.06.2013

36845/01.10.2013

LISTE DE PRIORITATI SI REPARTIZARE

Lista de prioritati

Listacu dosare incomplete

Lista privind repartizarea locuintelor sociale pe 2013

Lista de prioritati modificata si completata cuprinzand solicitantii indreptatiti sa primeasca in anul 2013 o locuinta sociala

 

In atentia solicitantilor de locuinta sociala

Plateste taxele on-line !

------------------------------

28. Afis Tu poti face lumina

-----------------------------------

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA CALARASI

-------------------------------------

coronavirus

----------------------------------------------------

*
Copyright @ Primaria Municipiului Calarasi 2016. Toate drepturile rezervate www.primariacalarasi.ro