roen

Main Menu

Menu

ANL - închiriere
H.G. nr. 962/2001
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

H.G. nr. 251/2016
privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001

LG. nr. 152/1998, republicată
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

 

Locuințe sociale

LG. nr. 114/1996, republicată, Legea locuinţei

H.G. nr. 1275/2000
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996

 

O.U.G. 74

O.U.G. nr. 74/2007
privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari

 

Programul național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală

O.U.G. nr. 51/2006
pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală

Lege nr. 351/2007
pentru modificarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006

ORDIN Nr. 697/510 / 2008
privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 166/216/2007

28. Afis Tu poti face lumina

-----------------------------------

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA CALARASI

-------------------------------------

*
Copyright @ Primaria Municipiului Calarasi 2016. Toate drepturile rezervate www.primariacalarasi.ro