roen

Main Menu

Menu

Regulament de atribuire/licitatie a locurilor de parcare pentru folosinta, in parcarile de domiciliu/resedinta din municipiul Calarasi

Tabel nominal privind solutionarea contestatiilor T-1 T-2

ANUNT !

Bloc A1,A2:

Tabel cu dosare eligibile-neeligibile - A1-A2

Anexa 1.2 - ANUNT bl.A1-A2

Anexa 1.13 - ANUNT A1, A2 ...i39

Tabel cu dosare eligibile-neeligibile

Anexa 1.2

Anexa 1.9

Anunt

Declaratie

Cerere repartizare loc parcare persoana fizica

Cerere repartizare loc de parcare persoana juridica

Bloc A3,A4:

Tabel cu dosare eligibile-neeligibile - A3-A4-A5

Anexa 1.2 - ANUNT bl.A3, A4 si A5

Tabel cu dosare eligibile-neeligibile

Anexa 1.2

Anexa 1.9

Anunt

Declaratie

Cerere repartizare loc parcare persoana fizica

Cerere repartizare loc de parcare persoana juridica

Bloc A6:

Tabel cu dosare eligibile-neeligibile - A6

Anexa 1.2 - ANUNT bl. A6 2019

Anexa 1.2

Anexa 1.9

Anunt

Declaratie

Cerere repartizare loc parcare persoana fizica

Cerere repartizare loc de parcare persoana juridica

Bloc B1:

Tabel cu dosare eligibile-neeligibile - B1

Anexa 1.2 - ANUNT bl. B1

Bloc B2;B3;B4:

Tabel cu dosare eligibile-neeligibile- B2-B3-B4

Anexa 1.2 - ANUNT bl. B2-B3-B4 2019

Bloc B8;B9;B10:

Tabel cu dosare eligibile-neeligibile - B8-B8-B10

Anexa 1.2 - ANUNT bl. B8-B9-B10

Bloc B11;B12:

Tabel cu dosare eligibile-neeligibile - B11-B12-B19,sc.3-B9,sc.B-B13,sc.1

Anexa 1.2 - ANUNT bl. B11, B12 si B19, sc3, B9-sc.B si B13-sc.1

Tabel cu dosare eligibile-neeligibile

Anexa 1.2

Anunt

Anexa1.11

Anexa 1.9

Tabel nominal cu persoane care au dosarul incomplet

Anexa 1.2 - Anunt

Declaratie

Cerere repartizare loc parcare persoana fizica

Cerere repartizare loc de parcare persoana juridica

Bloc B13;B14;B15;B16;B18:

Tabel cu dosare eligibile-neeligibile - B13-BB14-B15-B16-B16-B17-B18

Anexa 1.2 - ANUNT bl. B13-B14-B15-B16-B18

Bloc B18;B19;B20:

Tabel cu dosare eligibile-neeligibile - B18-B19-B20-B13,sc.1

Anexa 1.2 - ANUNT bl. B18, B19, B20

Tabel cu dosare eligibile-neeligibile - Progresul

Tabel cu dosare eligibile-neeligibile - Cornisei

Anexa 1.2

Anunt

Anexa 1.11

Anexa 1.9

Tabel nominal cu persoane care au dosarul incomplet

Anexa 1.2 - Anunt

Declaratie

Cerere repartizare loc parcare persoana fizica

Cerere repartizare loc de parcare persoana juridica

Bloc B19, B20:

Tabel cu dosare eligibile-neeligibile - B20,sc.1 si sc.2-B25,sc.2 si sc.3

Tabel cu dosare eligibile-neeligibile - B19-B20

Anexa 1.2 - ANUNT bl. B19 si B20

Tabel cu dosare eligibile-neeligibile - Progresul

Tabel cu dosare eligibile-neeligibile - Cornisei

Anexa 1.2

Anunt

Anexa 1.9

Tabel nominal cu persoane care au dosarul incomplet

- Anunt

- Cerere tip + declaratie

- Plan

-Proces verbal cereri eligibilitate

-Anunt privind data repartizarii-licitarii locurilor de parcare bloc B 19 B 20

-Lista locurilor de parcare atribuite - Bloc B19 B 20

Bloc B21,B22,B23,B24:

Tabel cu dosare eligibile-neeligibile

Tabel cu dosare eligibile-neeligibile

Anexa 1.2 - Anunt

Declaratie

Cerere repartizare loc parcare persoana fizica

Cerere repartizare loc de parcare persoana juridica

- Anunt

- Cerere tip + declaratie

- Plan

-Proces verbal cereri eligibilitate

-Anunt privind data repartizarii-licitarii locurilor de parcare bloc B21 B22 B 23 B 24Anunt privind data repartizarii-licitarii locurilor de parcare bloc B21 B22 B 23 B 24

-Proces verbal reanalizare dosare parcare B21, B22, B23, B24

-Lista locurilor de parcare atribuite - Bloc B 21 B 22 B 23 B 24

Bloc B21;B24;B25;B26:

Tabel cu dosare eligibile-neeligibile - B21,sc.3, sc.4, sc.5-B24,sc.1-B25-B26

Anexa 1.2 - ANUNT bl. B21 B24 B25 si B26

Bloc B25;B26:

Tabel cu dosare eligibile-neeligibile - B25-B26

Anexa 1.2 - ANUNT bl. B25 si B26

Anexa 1.2 - ANUNT bl. B25 si B26 (Izocon si Progresul)

Tabel cu dosare eligibile-neeligibile

Anexa 1.2

Anunt

Anexa 1.9

Tabel nominal cu persoane care au dosarul incomplet

Anexa 1.2 - Anunt

Declaratie

Cerere repartizare loc parcare persoana fizica

Cerere repartizare loc de parcare persoana juridica

Bloc B33:

Tabel cu dosare eligibile-neeligibile - B33

Anexa 1.2 - ANUNT bl. B33

Tabel cu dosare eligibile-neeligibile

Anexa 1.2

Anunt

Anexa 1.9

Tabel nominal cu persoane care au dosarul incomplet

Anexa 1.2 - Anunt

Declaratie

Cerere repartizare loc parcare persoana fizica

Cerere repartizare loc de parcare persoana juridica

- Anunt

- Cerere tip + declaratie

- Plan

-Proces verbal cereri eligibilitate

-Anunt privind data repartizarii-licitarii locurilor de parcare bloc B33Anunt privind data repartizarii-licitarii locurilor de parcare bloc B33

-Lista locurilor de parcare atribuite - Bloc B 33

Bloc I39:

Anexa 1.2 - ANUNT bl. i39 si B14, sc.4

Tabel cu dosare eligibile-neeligibile

Anexa 1.9

-Anunt

-Cerere tip + declaratie

-Plan

-Proces verbal cereri eligibilitate

-Proces verbal solutionare contestatii Bloc I39

-Anunt privind data repartizarii-licitarii locurilor de parcare bloc I39

-Proces verbal reanalizare dosare parcare I 39

-Proces verbal solutionare contestatii 2 bloc I 39

-Lista locurilor de parcare atribuite - Bloc I 39

Bloc F1,F2:

Tabel cu dosare eligibile-neeligibile

Anexa 1.2

Anunt

Anexa 1.9

Tabel nominal cu persoane care au dosarul incomplet

Anexa 1.2 - Anunt

Declaratie

Cerere repartizare loc parcare persoana fizica

Cerere repartizare loc de parcare persoana juridica

Bloc I11,I12,I13:

Tabel cu dosare eligibile-neeligibile - i11-i12-i13

Anexa 1.2 - ANUNT bl. i11-i12-i13

Bloc I14,I39:

Tabel cu dosare eligibile-neeligibile - i39-i14,sc.4

Tabel cu dosare eligibile-neeligibile

Anunt

Anexa 1.9

Tabel nominal cu persoane care au dosarul incomplet

Anexa 1.2 -Anunt

Declaratie

Cerere repartizare loc parcare persoana fizica

Cerere repartizare loc de parcare persoana juridica

Bloc E20,E21,E25:

Tabel cu dosare eligibile-neeligibile - E20-E21-E22,sc.2-E25

Anexa 1.2 - ANUNT bl. E25, E20, E21 si E22

Anexa 1.13 - ANUNT E20, E21, E25

Tabel nominal contestatii parcari

Proces verbal contestatii - parcari

Tabel cu dosare eligibile-neeligibile

Anexa 1.2

Bloc F7,F8:

Tabel cu dosare eligibile-neeligibile - F7-F8

Anexa 1.2 - ANUNT bl. F7 si F8

Anexa 1.13 - ANUNT F7-F8

Tabel cu dosare eligibile-neeligibile

Anexa 1.2

Bloc G13:

Tabel cu dosare eligibile-neeligibile - G13

Anexa 1.2 - ANUNT bl. G13

Bloc G10:

Tabel cu dosare eligibile-neeligibile- G10

Anexa 1.2 - ANUNT bl. G10

Bloc J12,J13J14,J15:

Tabel cu dosare eligibile-neeligibile - J12-J13-J14-J15

Anexa 1.2 - ANUNT bl. J12-J13-J14-J15

Bloc J18:

Tabel cu dosare eligibile-neeligibile - J18

Anexa 1.2 - ANUNT bl. J18

*
Copyright @ Primaria Municipiului Calarasi 2016. Toate drepturile rezervate www.primariacalarasi.ro