roen

Main Menu

Menu

Header-POCA-color.png

 

sigla IPIP

 

 

PREZENTARE PROIECT

„INTEGRITATE PRIN PROCEDURI, INSTRUIRE ȘI PREVENIRE - IPIP”, COD SIPOCA 442

 

 

Municipiul Călărași, prin Direcția Programe și Dezvoltare Locală, implementează începând cu data de 29 august 2018, proiectul „Integritate prin proceduri, instruire și prevenire - IPIP”, Cod SIPOCA 442/Cod MySMIS2014 118774.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, Axa prioritară 2 : „Administrație și sistem judiciar accesibile și transparente” a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, obiectivul specific 2.2: „Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice”.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea integrității la nivelul Primăriei Municipiului Călărași și Serviciilor Publice Locale aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Călărași în vederea creșterii calității serviciilor publice locale.

Proiectul „Integritate prin proceduri, instruire și prevenire-IPIP ”, Cod SIPOCA 442/ Cod MySMIS2014 118774, este în cuantum de 259.408,67 lei, din care valoarea cofinanțării UE este de 254.220,50 lei și contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Călărași, în cotă de 2% din valoarea eligibilă, este de 5.188,17 lei, TVA fiind eligibil.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Creșterea gradului de implementare a măsurilor de prevenire a corupției și a indicatorilor de evaluare la nivelul Primăriei Municipiului Călărași și Serviciilor Publice Locale, aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Călărași;
 • Creșterea gradului de conștientizare a efectelor corupției la nivelul personalului din Primăria Municipiului Călărași și Serviciilor Publice Locale, aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Călărași, precum și a aleșilor locali;
 • Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din Primăria Municipiului Călărași și Serviciilor Publice Locale, aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Călărași, precum și a aleșilor locali în ceea ce privește prevenirea corupției.

Activități previzionate ale proiectului sunt:

 • Activitate 1 – Management de proiect – monitorizarea și evaluarea proiectului: - constituirea echipei de proiect, monitorizarea și implementarea proiectului, achiziția furnizorului materialelor consumabile, furnizarea materialelor consumabile, achiziția furnizorului de mijloace fixe, furnizarea mijloacelor fixe ;
 • Activitatea 2. Informare și publicitate a proiectului
 • Activitate 2 – Informare și publicitate a proiectului: - achiziția firmei furnizor de servicii de informare și publicitate, publicarea pe site-ul instituției beneficiarului a unei descrieri a proiectului, publicarea anunțului de debut al proiectului, realizarea/furnizarea materialelor de informare și comunicare – afiș, pliant promovare, pliant rezultate, roll-up, agendă, pix, memory stick, mapă, ghiduri și desfășurarea activității specifice, conferință de încheiere a proiectului-achiziție și desfășurare, publicarea anunțului de finalizare a proiectului;
 • Subactivitatea 2.4. Realizarea materialelor de informare și comunicare

  Afiș A2

  Pliant A4 – față, verso

  Roll-up

  Memory stick usb

  Pix eco

  Mapă inscripționată

  Agendă personalizată

 • Activitatea 3. Proceduri operaționale și instruire profesională
 • Activitate 3 – Proceduri operaționale și instruire profesională: - realizarea unui sondaj de opinie, elaborarea și implementarea procedurilor operaționale, elaborarea ghidului procedurilor operaționale și a ghidului de prevenire a corupției, diseminarea ghidurilor, achiziție prestator servicii instruire, desfășurarea sesiunilor de instruire.
 • Subactivitatea 3.3. Elaborarea Ghidului procedurilor operaționale și a Ghidului de prevenire a corupției

  Ghidul procedurilor operaționale privind inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare - .pdf, .docx

 • Ghidul ABC-ul INTEGRITATII - .pdf, .docx

 • Subactivitatea 3.2. Elaborarea și implementarea procedurilor operaționale

  Modele orientative

  PO – 1. codul de conduită - .pdf, .docx

  PO – 2. declararea averii și a intereselor - .pdf, .docx

  PO – 3. declararea cadourilor - .pdf, .docx

  PO – 4. conflicte de interese - .pdf, .docx

  PO – 5. consilier de etică - .pdf, .docx

  PO – 6. incompatibilități - .pdf, .docx

  PO – 7. transparența decizională - .pdf, .docx

  PO – 8. acces la informații de interes public - .pdf, .docx

  PO – 9. protecția avertizorului de integritate - .pdf, .docx

  PO – 10. pantouflage - .pdf, .docx

  PO – 11. funcții sensibile - .pdf, .docx

  Subactivitatea 3.1. Realizarea unui sondaj de opinie

  Chestionar anonim aplicat salariaților și aleșilor locali

 • Sondaj de opinie - .pdf, .docx
 • Subactivitatea 3.6. Desfășurarea sesiunilor de instruire

 • Sesiune de instruire nr. 1, 24 - 26.06.2019, cu tematica: Prevenirea situațiilor de fraudă, incompabilități, conflicte de interese și nereguli în gestionarea fondurilor europene;

 • 01 01 ipip   01 02 ipip  01 03 ipip  01 04 ipip  01 05 ipip

Sesiunea de instruire nr. 2, 15 - 17.07.2019, cu tematica: Etica și conduita publică;

2 1 ipip  2 2 ipip  01 03 ipip  01 05 ipip  2 5 ipip

Sesiunea de instruire nr. 3, 22 - 24.07.2019, cu tematica: Prevenirea corupţiei în managementul achiziţiilor publice – curs de utilizare Primavera – modul bază;

3 1 ipip  3 2 ipip  3 3 ipip  3 4 ipip  3 5 ipip

Sesiunea de instruire nr. 4, 09 - 11.09.2019, cu tematica: Prevenirea corupției în planificare și execuție bugetară;

  4 1 ipip  4 2 ipip  4 3 ipip  4 4 ipip  4 5 ipip

Sesiunea de instruire nr. 5, 16 - 18.09.2019, cu tematica: Etică, integritate și măsuri pentru prevenirea și combaterea corupției.

5 1 ipip  5 2 ipip  5 3 ipip  5 4 ipip  5 5 ipip

Sesiunea de instruire nr. 6, 04-06 noiembrie 2019, cu tematica: Etică și conduită publică

1 2 3 4 5

Grupul țintă direct vizat de activitățile proiectului este format din:

90 persoane, salariați cu funcție publică precum și personal contractual (ocupă funcții de conducere și de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Călărași și al serviciilor publice locale aflate în subordonarea Consiliului Local al Municipiului Călărași), precum și aleși locali, primar, viceprimari, consilieri locali.

Principalele rezultate așteptate ale proiectului includ: 

 • 11 proceduri operaționale elaborate și implementate pe măsurile de prevenire a corupției și indicatorii de evaluare;
 • 12 instituții publice locale ale UAT Municipiul Călărași: Primăria Municipiului Călărași și 11 servicii publice locale sprijinite în vederea realizării și implementării a 11 proceduri operaționale pe măsurile de prevenire a corupției și indicatorii de evaluare;
 • 1 ghid al procedurilor operaționale privind măsurile preventive anticorupție și indicatorii de evaluare;
 • preluarea și implementarea celor 11 proceduri la nivelul Primăriei și serviciilor publice subordonate;
 • 1 sondaj de opinie în rândul personalului propriu și a aleșilor locali;
 • 1 ghid elaborat, de prevenire a corupției – ABC –ul integrității (va cuprinde rezultatele sondajului de opinie);
 • 6 sesiuni de instruire în ceea ce privește prevenirea corupției;
 • 90 de persoane instruite, funcționari publici, personal contractual și aleși locali, în ceea ce privește prevenirea corupției.

Durata proiectului: 15 de luni (29 august 2018 – 28 noiembrie 2019).

Date de contact pentru detalii:

Website: www.primariacalarasi.ro;

Telefon: 0242.311.005/int. 111;

Fax: 0242.318.574;

Adresa: Strada București, nr. 140A, municipiul Călărași;

Manager de proiect - GRADEA Daniela-Adriana, E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;

Asistent manager - DOBRE Nelu, E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Publicat Marți, 11 Septembrie 2018

   logo3

 

       Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

          Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 !

 

 

Ansamblu grafic

 www.poca.ro

Avansis Mobile / Online

 

Avansis Mobile   

QR

                                                                                                                          online google     

                                                                                                                                    online apple

--------------------------------

Avansis Online

Avansis Mobile Institutii

 -------------------------------

---------------------------------

CLSU

Logo 112

 

coronavirus

----------------------------------

COMPARTIMENT FOND LOCATIV 

 

Ghid utilizare Programari Web SPCLEP

programari online final1

  Scaneaza cod QR cu telefonulqrcode

-------------------------------------fonduri europene

 

 

foto parcari de domiciliu

------------------------------------------

InfoCons 1 jpg

*
Copyright @ Primaria Municipiului Calarasi 2016. Toate drepturile rezervate www.primariacalarasi.ro