Tipărire

Header-POCA-color.png

 

sigla IPIP

 

 

PREZENTARE PROIECT

„INTEGRITATE PRIN PROCEDURI, INSTRUIRE ȘI PREVENIRE - IPIP”, COD SIPOCA 442

 

 

Municipiul Călărași, prin Direcția Programe și Dezvoltare Locală, implementează începând cu data de 29 august 2018, proiectul „Integritate prin proceduri, instruire și prevenire - IPIP”, Cod SIPOCA 442/Cod MySMIS2014 118774.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, Axa prioritară 2 : „Administrație și sistem judiciar accesibile și transparente” a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, obiectivul specific 2.2: „Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice”.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea integrității la nivelul Primăriei Municipiului Călărași și Serviciilor Publice Locale aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Călărași în vederea creșterii calității serviciilor publice locale.

Proiectul „Integritate prin proceduri, instruire și prevenire-IPIP ”, Cod SIPOCA 442/ Cod MySMIS2014 118774, este în cuantum de 259.408,67 lei, din care valoarea cofinanțării UE este de 254.220,50 lei și contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Călărași, în cotă de 2% din valoarea eligibilă, este de 5.188,17 lei, TVA fiind eligibil.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Activități previzionate ale proiectului sunt:

Sesiunea de instruire nr. 2, 15 - 17.07.2019, cu tematica: Etica și conduita publică;

2 1 ipip  2 2 ipip  01 03 ipip  01 05 ipip  2 5 ipip

Sesiunea de instruire nr. 3, 22 - 24.07.2019, cu tematica: Prevenirea corupţiei în managementul achiziţiilor publice – curs de utilizare Primavera – modul bază;

3 1 ipip  3 2 ipip  3 3 ipip  3 4 ipip  3 5 ipip

Sesiunea de instruire nr. 4, 09 - 11.09.2019, cu tematica: Prevenirea corupției în planificare și execuție bugetară;

  4 1 ipip  4 2 ipip  4 3 ipip  4 4 ipip  4 5 ipip

Sesiunea de instruire nr. 5, 16 - 18.09.2019, cu tematica: Etică, integritate și măsuri pentru prevenirea și combaterea corupției.

5 1 ipip  5 2 ipip  5 3 ipip  5 4 ipip  5 5 ipip

Sesiunea de instruire nr. 6, 04-06 noiembrie 2019, cu tematica: Etică și conduită publică

1 2 3 4 5

Grupul țintă direct vizat de activitățile proiectului este format din:

90 persoane, salariați cu funcție publică precum și personal contractual (ocupă funcții de conducere și de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Călărași și al serviciilor publice locale aflate în subordonarea Consiliului Local al Municipiului Călărași), precum și aleși locali, primar, viceprimari, consilieri locali.

Principalele rezultate așteptate ale proiectului includ: 

Durata proiectului: 15 de luni (29 august 2018 – 28 noiembrie 2019).

Date de contact pentru detalii:

Website: www.primariacalarasi.ro;

Telefon: 0242.311.005/int. 111;

Fax: 0242.318.574;

Adresa: Strada București, nr. 140A, municipiul Călărași;

Manager de proiect - GRADEA Daniela-Adriana, E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;

Asistent manager - DOBRE Nelu, E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Publicat Marți, 11 Septembrie 2018

   logo3

 

       Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

          Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 !

 

 

Ansamblu grafic

 www.poca.ro