roen

Main Menu

Menu

Fond locativ 

Model Cerere

Acte justificative 

formular si documente justificative  în vederea obţinerii unei repartiţii pentru locuinţă socială

formular si documente justificative  în vederea obţinerii unei locuinte pentru tineri, destinata inchirierii

formular si documente justificative  în vederea cumpararii unei locuinte 

 

Taxe si impozite locale persoane juridice

Declarație clădiri rezidențiale, nerezidențiale, mixte – PJ, Model 2016 ITL 002

Declarație teren - PJ, Model 2016 ITL 004

Declarație auto - PJ, Model 2016 ITL 005

Declarație auto peste 12 tone - PJ, Model 2016 ITL 006

Declarație bărci - PJ, Model 2016 ITL 007

Decizie impunere - PJ, Model 2016 ITL 009

Cerere certificat fiscal - PJ, Model 2016 ITL 013

Certificat - PJ, Model 2016 ITL 013

Declarație Decizie Reclamă Publicitate - PJ, Model 2016 ITL 014

Declarație Decizie Afișaj - PJ, Model 2016 ITL 015

Declarație pentru scoatere din evidență a mijloacelor de transport - PJ, Model 2016 ITL 016

Decont impozit pe spectacole - PJ, Model 2016 ITL 017

 

Taxe si impozite locale persoane fizice

Declarație clădiri rezidențiale, nerezidențiale, mixte – PF, Model 2016 ITL 001

Declarație teren – PF, Model 2016 ITL 003

Declarație auto - PF, Model 2016 ITL 005

Declarație auto peste 12 tone - PF, Model 2016 ITL 006

Declarație bărci - PF, Model 2016 ITL 007

Decizie Impunere - PF, Model 2016 ITL 008

Cerere certificat fiscal - PF, Model 2016 ITL 010

Certificat fiscal - PF, Model 2016 ITL 011

Declarație Decizie Afișaj - PF, Model 2016 ITL 015

Declarație pentru scoatere din evidență a mijloacelor de transport - PF, Model 2016 ITL 016

Decont impozit pe spectacole - PF, Model 2016 ITL 017

 

Directia Urbanism

Cerere pentru emitere certificat de nomenclatură stradală și adresa

Cerere pentru emitere autorizație de construire/desființare + anexa

Cerere emitere certificat de urbanism

Cerere pentru prelungirea autorizației de construire/desfințare

Cerere pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism

Comunicare începere execuție lucrări Primăria Municipiului Călărași

Comunicare încheiere execuție lucrări Primăria Municipiului Călărași

Comunicare încheiere lucrări execuție Inspectoratul Teritorial Călărași

Cerere aviz Serviciul de Telecomunicații Speciale

Cerere eliberare autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețelele publice

 

Birou Fond Funciar, Registrul Agricol și Cadastru

Cerere completare dosar Lege nr. 15/2003

Cerere depunere dosar conform Legii nr. 15/2003

Cerere eliberare adeverință din registrul agricol pentru animale

Cerere eliberare adeverință teren registrul agricol

Cerere eliberare adeverință terenuri cultivate

Cerere eliberare carnet de comercializare a produselor agricole

Cerere eliberare carte de identitate – persoană luată în spațiu

Cerere eliberare carte de identitate proprietar imobil

Cerere emitere titlu de proprietate sau ordin de teren

Cerere pentru eliberare (emitere) atestat de producător

Cerere pentru eliberare adeverință privind suprafața de teren utilizată – A.P.I.A.

Cerere pentru eliberare adeverință care atestă că nu s-a primit teren conform Lege nr. 15/2003

Cerere pentru ocuparea temporară a domeniului public sau privat al Municipiului Călărași

Declarație înscriere bunuri în registrul agricol

Declarație utilizare teren

 

Compartimentul Transport Public Local

Cerere pentru eliberarea autorizației de transport taxi sau transport în regim de închiriere

Cerere cesionare taxi

Cerere înlocuire autoturism taxi

Anexa 1 – cerere pentru acordarea autorizației de transport funerar sau transport marfă în regim contractual

Anexa 2 – cerere pentru modificarea autorizației de transport funerar sau transport marfă în regim contractual

Anexa 3 - cerere pentru prelungirea autorizației de transport funerar sau transport marfă în regim contractual

Anexa 4 – cerere pentru retragerea autorizației de transport funerar sau transport marfă în regim contractual

Anexa 5 – cerere pentru prelungirea copiei copiilor conforme autorizației de transport funerar sau transport marfă în regim contractual

Cerere – tichete gratuite pentru transportul local

Cerere adeverință cu dovada de spațiu necesar depozitării vehiculului în cazul radierii

Cerere eliberare legitimație card parcare pentru persoane cu handicap

Cerere înregistrare vehicule nesupuse înmatriculării

Cerere permis liberă trecere

Documente necesare înregistrării vehiculelor nesupuse înmatriculării

Documente necesare obținerii adeverinței cu dovada de spațiu necesar depozitării vehiculului

Documente necesare obținerii autorizației de transport mărfuri în regim contractual

Documente necesare obținerii autorizației de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere

Documente necesare obținerii copiei conforme pentru transportul de mărfuri în regim contractual

Documente necesare obținerii copiilor conforme pentru transportul funerar

Documente necesare pentru obținerea autorizațiilor de transport funerar

Documente necesare radierii vehiculelor nesupuse înmatriculării

Avansis Mobile / Online

 

Avansis Mobile   

QR

online google      online apple

--------------------------------

Avansis Online

Avansis Mobile Institutii

 -------------------------------

---------------------------------

CALARASI flyer A5 0011

coronavirus

CLSU

----------------------------------

Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidența Persoanelor Călărași

programari online final1

  qrcode

-------------------------------------fonduri europene

 

Banner Mun. Călărași 2

 

------------------------------------------

foto parcari de domiciliu

------------------------------------------

 

banner sipoca35 1----------------------------------------

*
Copyright @ Primaria Municipiului Calarasi 2016. Toate drepturile rezervate www.primariacalarasi.ro