roen

Main Menu

Menu

Notă de informare generală

 

Unitatea Administrativ-Teritorială Calarasi, cu sediul în municipiul Calarasi, str. Bucuresti nr. 140 A, telefon: 0242/311005, fax:0242/318574, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., CUI 4445370, prin reprezentant legal - Primar Dragulin Daniel-Stefan și Responsabil cu protecția datelor (DPO) - Fulga Flavius-Alexandru, telefon 0731/390575, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., prin prezenta, vă face cunoscute următoarele informații legate de prelucrarea datelor cu caracter personal:
 

SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR

U.A.T. Calarasi, în calitate de operator, prin direcțiile, serviciile, birourile și compartimentele sale, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul îndeplinirii unor sarcini care servesc interesului public și/sau care rezultă din exercitarea autorității publice, având temei juridic principal Legea nr. 215/2001 - legea administrației publice locale, Republicată.
 

DESTINATARII SAU CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR

Datele personale pot fi dezvăluite către: persoana vizată, reprezentanții legali ai persoanei vizate, partenerii contractuali ai operatorului, autorități publice centrale/locale, societăți bancare, societăți comerciale sau alte instituții, organizații cu care se cooperează în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale legale.
 

TRANSFERUL DATELOR CĂTRE UN DESTINATAR DINTR-O ȚARĂ TERȚĂ SAU ORGANIZAȚIE INTERNAȚIONALĂ

U.A.T. Calarasi poate să transfere datele dumneavoastră cu caracter personal către un destinatar dintr-o țară terță sau organizație internațională, în scopul îndeplinirii obligațiilor prevăzute de lege.
 

PERIOADA DE STOCARE A DATELOR

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru perioada necesară îndeplinirii obligațiilor legale și/sau contractuale, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.
 

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Conform GDPR, beneficiați de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul la opoziție.
Drepturile menționate le puteți exercita printr-o solicitare adresată responsabilului cu protecția datelor (DPO).
 

DREPTUL DE A DEPUNE PLÂNGERE

Toate drepturile dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal le puteți exercita printr-o plângere scrisă, datată, semnată și transmisă către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal:

Sediu: Bld. G-ral Gheorghe Magheru, nr. 28-30, București, CP 010336
e-mail la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
telefon/fax: +40.318.059.211/ +40.318.059.602
 

LEGALITATEA PRELUCRĂRII

Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unor obligații legale și/sau contractuale, în caz contrar, refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea acordării serviciului solicitat!
 

EXISTENȚA UNUI PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT INCLUZÂND CREAREA DE PROFILURI

U.A.T. Calarasi, poate lua decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produc efecte juridice, în scopul îndeplinirii unor sarcini care servesc interesului public și/sau interesului persoanei vizate.

Nu în ultimul rând, ne angajăm să aplicăm toate măsurile tehnice și organizatorice pentru asigurarea securității datelor dumneavoastră personale, a protejării lor împotriva distrugerii, a modificării, a dezvăluirii ori a accesului neautorizat.

Avansis Mobile / Online

 

Avansis Mobile   

QR

                                                                                                                          online google     

                                                                                                                                    online apple

--------------------------------

Avansis Online

Avansis Mobile Institutii

 -------------------------------

---------------------------------

CLSU

Logo 112

 

coronavirus

----------------------------------

COMPARTIMENT FOND LOCATIV 

 

Ghid utilizare Programari Web SPCLEP

programari online final1

  Scaneaza cod QR cu telefonulqrcode

*
Copyright @ Primaria Municipiului Calarasi 2016. Toate drepturile rezervate www.primariacalarasi.ro