roen

Main Menu

Menu

Unitatea Administrativ-Teritorială Calarasi, în calitate de operator, având sediul în municipiul Calarasi, str. Bucuresti, nr. 140A, telefon: 0242/311005, fax:0243/318574, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., CUI 4445370, prin reprezentant legal - Primar Dragulin Daniel-Stefan și Responsabil cu protecția datelor (DPO) - Fulga Flavius-Alexandru, telefon 0731/390575, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., prin prezenta, vă face cunoscute următoarele informații legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, prin mijloace de supraveghere video:
 

SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR

U.A.T. Calarasi, în calitate de operator, prin Direcția Poliția Locală prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal prin mijloace de supraveghere audio/video la sediul Poliției Locale din mun. Calarasi, str. Sloboziei nr. 9-11, având ca scop:

1. asigurarea pazei și protecției persoanelor, a securității obiectivului, a bunurilor și a valorilor aparținând operatorului;
2. prevenirea și combaterea săvârșirii infracțiunilor în perimetrul supravegheat.

Temeiul legal al prelucrării, îl constituie:Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, Decizia A.N.S.P.D.C.P. nr.52/2012 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video, Legea nr.135/2010 privind Codul de procedura penală, Lega nr.286/2009 privind Codul Penal, Legea nr.155/2010 legea poliţiei locale și Hotărârea nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale.
 

DESTINATARII SAU CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR

Datele cu caracter personal, pot fi dezvăluitedoar către instituțiile cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale sau către instanțele de judecată.
 

TRANSFERUL DATELOR CĂTRE UN DESTINATAR DINTR-O ȚARĂ TERȚĂ SAU ORGANIZAȚIE INTERNAȚIONALĂ

Operatorul prin Direcția Poliția Locală nu intenționează să transfere datele dumneavoastră cu caracter personal către un destinatar dintr-o țară terță sau organizație internațională.
 

PERIOADA DE STOCARE A DATELOR

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru perioada de maxim 30 de zile. Această durată poate fi prelungită, numai pentru îndeplinirea unor obligații legale (la solicitarea organelor de cercetare penală sau la solicitarea instanțelor de judecată).
 

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Conform GDPR, beneficiați de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul la opoziție.

Drepturile menționate le puteți exercita printr-o cerere adresată Responsabilului cu protecția datelor (DPO).
 

DREPTUL DE A DEPUNE PLÂNGERE

Toate drepturile dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal le puteți exercita printr-o plângere scrisă, datată, semnată și transmisă către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.):

Sediu: Bld. G-ral Gheorghe Magheru, nr. 28-30, București, CP 010336
e-mail la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
telefon/fax: +40.318.059.211/ +40.318.059.602
 

LEGALITATEA PRELUCRĂRII

1. Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale ce îi revine operatorului.

2. Accesul în perimetrul supravegheat video, constituie consimțământul dumneavoastră liber exprimat, consimțământ dat în cunoștință de cauză.
 

EXISTENȚA UNUI PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT INCLUZÂND CREAREA DE PROFILURI

Operatorul U.A.T. Calarasi, prin Direcția Poliția Locală ia decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care pot produce efecte juridice, în scopul îndeplinirii unor sarcini care servesc operatorului sau interesului persoanelor vizate.

DIRECȚIA POLIȚIA LOCALĂ, se angajează să aplice toate măsurile tehnice și organizatorice pentru asigurarea securității datelor dumneavoastră personale, a protejării lor împotriva distrugerii, a modificării, a dezvăluirii ori a accesului neautorizat!

Avansis Mobile / Online

 

Avansis Mobile   

QR

                                                                                                                          online google     

                                                                                                                                    online apple

--------------------------------

Avansis Online

Avansis Mobile Institutii

 -------------------------------

---------------------------------

CLSU

Logo 112

 

coronavirus

----------------------------------

COMPARTIMENT FOND LOCATIV 

 

Ghid utilizare Programari Web SPCLEP

programari online final1

  Scaneaza cod QR cu telefonulqrcode

*
Copyright @ Primaria Municipiului Calarasi 2016. Toate drepturile rezervate www.primariacalarasi.ro