roen

Main Menu

Menu

        

     NOTA DE INFORMARE

privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuata de catre Primaria Municipiului Calarasi

 

 

            Primaria Municipiului Calarasi (PMC) ia in serios protectia datelor, securitatea si conformarea cu legislatia privind protectia datelor cu caracter personal si a vietii private.

 

            In conformitate cu cerintele Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date Primaria Municipiului Calarasi prin echipa de conducere isi asuma angajamentul de a proteja datele cu caracter personal ale contribuabililor si ale tuturor persoanelor vizate si de a se conforma prevederilor legale si de reglementare aplicabile privind protectia acestora.

            In conformitate cu cerinte Reg. UE 679/2016 avem obligatia de va informa privind modul in care va prelucram datele 

cu caracter personal. Anexa 1 contine Politica privind securitatea datelor cu caracter personal.

            Aceasta politica de securitate explica modul in care gestionam datele cu caracter personal din momentul in care le detinem. Sunt aplicabile si politici specifice sistemului de management al securitatii informatiei necesare furnizarii serviciilor in conditii de securitate.

           

            Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiati de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si dreptul de a nu fi obiectul unui procesul decizional individual automatizat.

Pentru exercitarea drepturilor dvs. va rugam sa contactati direct, responsabilul cu protectia datelor din PMC.

 

□ Am luat la cunostinta politica PMC privind securitatea datelor cu caracter personal.

 

 

                                                    Persoana vizata,                                                                                                                                                                           Data, 

                                           Numai si prenune/ Semnatura

 

Versiune 1.                                                                                                                                                                                                                                                               

Avansis Mobile / Online

 

Avansis Mobile   

QR

                                                                                                                          online google     

                                                                                                                                    online apple

--------------------------------

Avansis Online

Avansis Mobile Institutii

 -------------------------------

---------------------------------

CLSU

Logo 112

 

coronavirus

----------------------------------

COMPARTIMENT FOND LOCATIV 

 

Ghid utilizare Programari Web SPCLEP

programari online final1

  Scaneaza cod QR cu telefonulqrcode

*
Copyright @ Primaria Municipiului Calarasi 2016. Toate drepturile rezervate www.primariacalarasi.ro