roen

Main Menu

Menu

 

Politica privind securitatea datelor cu caracter personal

  1. Introducere

            Primaria Municipiului Calarasi (PMC), cu sediul in Calarasi, Str.Bucuresti, Nr. 140 A, Cod 910058, Tel: 0242 311 005, Fax: 0242 318 574,  cod de identificare fiscala 4445370, in conformitate cu cerintele Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) prin echipa de conducere isi asuma angajamentul de a proteja datele cu caracter personal ale contribuabililor si tuturor persoanelor vizate si de a se conforma prevederilor legale si de reglementare aplicabile privind protectia acestora.

            Aceasta politica este adoptata de conducerea Primariei Municipiului Calarasi  in relatiile cu toate partile interesate pentru furnizarea serviciilor catre contribuabili si in relatia cu toate partile interesate.

Primaria Municipiului Calarasi aloca resursele necesare asigurarii confidentialitatii, integritatii si disponibilitatii datelor cu caracter personal pe care le prelucreaza.

            Vom revizui periodic principiile privind securitatea datelor cu caracter personal, prezentate in continuare, aceste principii contin angajamentul nostru de a proteja confidentialitatea, integritatea si disponibilitatea datelor personale.


            Securitatea datelor dvs. personale este un factor important pentru Primaria Municipiului Calarasi  de care tinem seama in cadrul relatiilor cu imputernicitii, tertii si cu toate partile interesate. Ne angajam sa fim transparenti si deschisi. Aceasta politica de securitate explica modul in care gestionam datele personale din momentul in care le detinem. Sunt aplicabile si politici specifice sistemului de management al securitatii informatiei necesare furnizarii serviciilor in conditii de securitate.

 

  1. Obiectul si scopul prelucrarii datelor cu caracter personal

2.1. Obiectul principal al prelucrarii datelor cu caracter personal priveste transferul de la persoana vizata/ contribuabil la autoritatea publica a datelor cu caracter personal si prelucrarea necesara furnizarii serviciilor  specifice administratiei publice locale si a serviciilor conexe acestora.

  • PMC prelucreaza urmatoarele tipuri de date cu caracter personal ale contribuabililor: nume,

prenume, telefon, adresa de email, data si locul nasterii, adresa de domiciliu, date fiscale, CUI/CIF..etc in vederea furnizarii serviciilor.

2.3 Datele personale mentionate mai sus sunt colectate, stocate si prelucrate in scopul indeplinirii obligatiilor legale aplicabile  furnizarii serviciilor administratiei publice locale specifice urmatoarelor  domenii de activitate:

□ stare civila

□ urbanism

□ fiscalitate

□ registru agricol

□ asistenta sociala

□ politie locala ..etc

 

In contextul furnizarii serviciilor catre contribuabili prelucram doar datele necesare pentru a furniza

serviciile  specifice administratiei publice locale si a serviciilor conexe acestora.

1

            Daca sunteti solicitantul unui post liber sau stagiu de practica in PMC, folosim datele cu caracter personal cuprinse in CV sau necesare conform in specificatiile postului solicitat de dumneavoastra.

            Daca reprezentanti un partener/ furnizor  al PMC pentru produse si servicii, folosim datele cu caracter personal urmatoare; nume si prenume, telefon mobil, adresa email ale reprezentantilor partenerilor  pentru comunicare si derularea activitatilor contractuale.

            Daca sunteti utilizator ai site-ului de internet sau ai serviciilor online, utilizam datele dvs. personale pentru a monitoriza traficul si pentru a imbunatati continutul site-ul.

Se prelucreaza  ora si date accesarii, durata vizitei, pagini accesate, IP-ul. 

In cazul serviciilor online, prelucram date cu caracter personal necesare furnizarii acestor servicii

            In cazul in care sunteti vizitator al PMC sau a subdiviziunilor organizatorice, prelucram datelor dvs. cu caracter personal (inregistrari video si audio) pentru a asigura securitate personalului propriu, a vizitatorilor, a spatiilor si activelor proprii. Zonele supraveghere video sunt semnalizate si politica privind monitorizarea video este disponibila pentru consultare in sediile PMC.

 

            Website-ul nostru si serviciile oferite la distanta nu vizeaza prelucrarea datelor copiilor, noi nu colectam cu buna stiinta date personale de la copii. Vom sterge toate datele personale pe care le consideram ca au fost colectate de la un copil sau utilizator sub varsta  reglementata prin regulament. Daca sunteti parinte sau tutore al unui copil sub 16 ani si credeti ca ne-a dezvaluit date personale, va rugam sa ne contactati la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

  1. Temeiul legitim al prelucrarii datelor cu caracter personal

Ne intemeiem prelucrarile de date cu caracter personal pe urmatoarele temeiuri legitime:

-  prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ne revine;

- prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul - prelucrarea este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract;

- prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

 

  1. Catre cine si cand poate transfera Primaria Municipiului Calarasi date cu caracter personal?

- Atunci cand cerintele de reglementare ne impun acest lucru. Ne conformam cerintelor legale ori de cate ori primim cereri legate de dvs. de la autoritati sau in cazul unui proces. Atunci cand primim astfel de cereri, difuzam datele personale numai daca suntem convinsi, cu buna credinta, ca legea ne cere sa o facem. Nimic din aceasta informare nu vizeaza limitarea mijloacelor legale de aparare sau obiectiile pe care le-ati putea avea fata de solicitarea unui tert de a divulga datele cu caracter personal ale dvs.

- Atunci cand credem ca este necesar pentru a impiedica prejudicierea dvs. sau a altor persoane.

Vom partaja cu dvs. informatii in aceasta maniera numai daca apreciem in mod rezonabil, cu buna credinta, ca este necesar pentru protejarea drepturilor, proprietatii si securitatii dvs., ale altor parteneri ai Primariei Municipiului Calarasi .

- nume titular, numarul cardului,  data expirarii , codul CVV2 sau CVC2 (in cazul in care cardul dumneavoastra are un astfel de cod) ajung la furnizorul de servicii de plati cu cardul;

 - daca este cazul, putem furniza date cu caracter personal companiilor care ne ofera suport in desfasurarea activitatii noastre (furnizori servicii pentru infrastructura IT, sisteme de comunicatii, plati online etc);

- putem sa comunicam date cu caracter personal unor terte parti in scopul imbunatatirii calitatii serviciilor pe care le prestam.

            Imputernicitii si tertii au, la randul lor, obligatii similare cu ale Primariei Municipiului Calarasi  in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal.

 

  1. Transferarea datelor cu caracter personal in afara Spatiului Economic European (SEE)

            Putem transfera date cu caracter personal in SEE sau in afara SEE in situatia in care unii dintre contribuabili sau partenerii Primariei Municipiului Calarasi  au sediul sau isi desfasoara activitatea in afara SEE. Efectuam transferuri de date in afara SEE numai daca sunt oferite suficiente garantii privind securitatea datelor. In situatia in care in urma analizarii riscurilor consideram ca prelucrarea este afectata de riscuri mari vom informa persona vizata si daca este cazul ANSPDCP privind gasirea unei solutii.

  1. Perioada de pastrare a datelor cu caracter personal

            Vom stoca datele cu caracter personal pentru prestarea serviciilor specifice administratiei publice locale si a serviciilor conexe acestora conform obiectului de activitate, pentru a pastra legatura cu persoanele vizate si pentru a ne conforma obligatiilor legale aplicabile.

            Vom stoca datele cu caracter personal doar pe perioada de timp necesara pentru atingerea scopurilor de prelucrare, cu respectarea in acelasi timp a cerintelor legale in vigoare si a interesului de protejare a drepturilor persoanelor vizate.

            Primaria Municipiului Calarasi  va stabili daca are un interes legitim sau o obligatie legala de a prelucra in continuare datele dumneavoastra cu caracter personal si in alte scopuri, veti fi informati in mod corespunzator si rezonabil in acest sens.

            Nu pastram datele dvs. personale mai mult decat este necesar, astfel ca le pastram numai o perioada suficient de lunga pentru a indeplini scopul in care le-am colectat. De indata ce nu mai avem nevoie de ele, initiem actiuni de distrugere a acestora, cu exceptia cazului in care legislatia ne impune sa le pastram o perioada mai lunga de timp.

            Odata ce Primaria Municipiului Calarasi  nu mai are motive legale sau legitime de a prelucra datele cu caracter personal, se vor aplica masuri care vizeaza stergerea, anonimizarea, arhivarea, distrugerea in conformitate cu procedurile legale aplicabile si cerintele de protejare a intereselor persoanelor vizate.

  1. Drepturile persoanei vizate

Dreptul Dvs.

Ce inseamna

Dreptul de retragere a consimtamantului

Daca prelucram datele Dvs. personale avand drept temei legal consimtamantul, sunteti indreptatit sa vi-l retrageti la orice moment. Va rugam utilizati detaliile noastre de contact. Totusi, retragerea consimtamantului nu va invalida nicio prelucrare desfasurata inainte de retragerea acestuia (si care a avut ca temei legal consimtamantul).

Dreptul de acces la datele cu caracter personal

Ne puteti solicita confirmarea utilizarii datelor Dvs. si o copie a acestor date. De asemenea, puteti solicita informatii suplimentare, inclusiv: descriere a datelor personale pe care le avem si de ce le avem, identitatea oricarui tert caruia i-am divulgat datele Dvs., transferurile datelor catre locatii din afara Spatiului Economic European (EEA); cat timp vom pastra datele Dvs. personale; detalii suplimentare despre drepturile Dvs. asupra datelor Dvs. personale si cum puteti face o sesizare catre autoritatea de supraveghere; de unde am obtinut datele Dvs. personale si unde am efectuat decizii automate (vezi sectiunea Decizii Automate, de mai jos). In cazul in care datele cu caracter personal care va privesc nu sunt colectate de la dumneavoastra, va putem furniza orice informatii disponibile privind sursa acestora in cazurile in care nu avem o interdictie legala privind divulgarea sursei

Dreptul de rectificare

Presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personale inexacte sau incomplete care va privesc sau completarea acestora, atunci cand acestea sunt incomplete.

Dreptul de stergere (“dreptul de a fi uitat”)

Aveti dreptul de a solicita ca datele Dvs personale sa fie sterse, in anumite circumstante:
Datele personale nu mai sunt necesare pentru scopul in care au fost colectate.
V-ati retras consimtamantul pentru prelucrarea lor (in cazul in care prelucrarea a fost in baza consimtamantului).
Va opuneti prelucrarii si nu sunt motive legale imperative care sa justifice prelucrarea datelor Dvs. (vezi Dreptul de a se opune, mai jos).
Datele personale au fost prelucrate in mod nelegal; sau
Pentru a respecta o obligatie legala.
Totusi, dreptul nu poate fi aplicat in cazul in care prelucrarea este necesara:
Pentru a respecta o obligatie legala; sau
Pentru stabilirea, exercitarea sau apararea revendicarilor legale.
Pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare
Pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept.
In scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice, in conditiile Regulamentului General pentru Protectia Datelor, in masura in care exercitarea dreptului poate face imposibila sau sa afecteze in mod grav realizarea obiectivelor prelucrarii respective

Dreptul la restrictionarea prelucrarii

Puteti solicita sa restrictionam prelucrarea datelor Dvs. personale (sa le pastram, dar nu sa le folosim) cand:
Dumneavoastra contestati exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date;
Prelucrarea este nelegala dar nu doriti sa fie sterse;
Nu mai avem nevoie de datele Dvs. personale dar Dvs. le solicitati pentru stabilirea, exercitarea sau apararea revendicarilor legale; sau
V-ati opus prelucrarii si verificarea motivelor noastre imperative nu este finalizata.
Putem continua sa utilizam datele Dvs:
Cand avem consimtamantul Dvs;
Pentru stabilirea, exercitarea sau apararea revendicarilor legale.
Pentru a proteja interesele altora; sau
Pentru motive de interes public important

Dreptul la portabilitatea datelor

Presupune dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt operator, in cazul in care prelucrarea datelor s-a efectuat fie in baza consimtamantului dumneavoastra sau a contractului incheiat cu noi, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin mijloace automate. Acest drept poate fi exercitat numai in masura in care prelucrarea datelor furnizate a fost efectuata exclusiv prin mijloace automate si doar acolo unde extragerea acestor date este fezabila din punct de vedere al capacitatilor tehnice folosite de Companie.

Dreptul la opozitie

Aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor Dvs. personale in acele cazuri in care prelucram datele Dvs. personale in legatura cu interesele noastre legitime. In acest caz, suntem nevoiti sa oprim prelucrarea datelor Dvs. personale, in afara de cazul in care demonstram un interes legitim care depaseste interesul si opozitia Dvs. si aveti dreptul de a solicita informatii privind modul in care am ajuns la aceasta concluzie. De asemenea, aveti dreptul la opozitie in cazul in care prelucram datele Dvs. in scop de marketing direct.

Dreptul de a nu fi obiectul unei decizii automate

Aveti dreptul de a nu fi obiectul unei decizii luate doar in cadrul unui proces automat, inclusiv profilare, care produce efecte juridice asupra Dvs. sau va afecteaza in mod similar semnificativ, in afara de cazul in care aceasta decizie este:
Necesara pentru intrarea in contract sau pentru desfasurarea unui contract cu Dvs. (ex polita de asigurare)
Bazata pe consimtamantul Dvs. explicit – pe care il puteti retrage in orice moment; sau
Este autorizata de legea aplicabila.

Dreptul de a reclama

Daca nu sunteti multumit de modul in care datele Dvs. personale sunt utilizate sau de raspunsul nostru la orice solicitare a Dvs. in exercitarea oricarui drept, aveti dreptul – la orice moment – de a depune o plangere la autoritatea locala de supraveghere a potectiei datelor

Dreptul de a va adresa Justitiei

Acest drept va confera libertatea de a sesiza instantele judecatoresti competente cu un litigiu care are ca obiect constatarea incalcarii vreunui drept al dumneavoastra si dreptul de fi despagubit pentru incalcarea acestui drept

            Pentru exercitarea acestor drepturi si pentru orice informare privind sistemul de management al securitatii datelor cu caracter personal, va incurajam sa ne adresati o solicitare in scris, datata si semnata sau in format electronic la urmatoarea adresa: Primaria Municipului Calarasi, Str.Bucuresti, Nr. 140 A, Cod 910058, Tel: 0242 311 005, Fax: 0242 318 574, pentru va informa privind masurile de securitate implementate.

            Va este recunoscut dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal sau justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal care v-au fost incalcate.

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, Bucuresti, Romania sau prin e-mail la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

  1. Ce masuri de securitate utilizeaza Primaria Municipiului Calarasi pentru protejarea datele dvs. personale?

            Ne angajam sa protejam datele cu caracter personal ale persoanelor vizate de indata ce suntem in posesia lor. Am implementat masuri de securitate organizatorice si tehnice. In ciuda eforturilor noastre, in cazul in care vom identifica o bresa de securitate care va afecteaza, va vom informa, si vom initia masuri de corectie adecvate.

            Pentru protejarea datele cu caracter personal ale persoanelor vizate, Primaria Municipiului Calarasi  utilizeaza tehnologii de criptare si pseudonimizare. Chiar daca utilizam aceste tehnologii si alte masuri de securitate pentru a proteja informatiile confidentiale si a oferi securitatea corespunzatoare, nu garantam securitate 100%.

            Primaria Municipiului Calarasi  utilizeaza procedurile de securitate si garantiile pe care le considera adecvate pentru protejarea datelor personale ale partenerilor nostri sau alte altor persoane care le furnizeaza companiei. Cerintele de securitate Primaria Municipiului Calarasi  sunt solicitate tuturor imputernicitilor si furnizorilor nostri. Scopul nostru este de a asigura confidentilitatea, integritatea si disponibilitatate datele cu caracter personal ale persoanelor vizate aflate sub controlul Primaria Municipiului Calarasi .

            Sistemul de management al securitatii informatiei al Primariei Municipiului Calarasi  este certificat de organismul de certificare CERTIND (www.certind.ro) in raport cu cerintele standardului          SR ISO/CEI 27001:2018/ ISO/IEC 27001:2013.  Nr. certificat – 18696 SI

  1. Ce se intampla in cazul in care modificam prezenta politica privind protectia datelor personale?

            S-ar putea sa fie nevoie sa modificam aceasta politica. Actualizarile vor fi publicate pe site-ul www.primaria calarasi.ro sau pot fi consultate la sediul primariei. Daca modificarile sunt substantiale, vom anunta actualizarea prin canalele noastre de comunicare obisnuite pentru astfel de anunturi.

Pentru a va usura efortul de examinare, vom publica versiunea si data de intrare in vigoare in partea inferioara a documentului referitor la politica privind securitatea datelor cu caracter personal.

Cum puteti contacta Primaria Municipiului Calarasi  

            Daca doriti sa corectati datele dvs. personale, sa modificati modul in care colaboram si prelucram aceste date sau daca doriti sa adresati intrebari despre politicile noastre aplicabile securitatii prelucrarii datelor personale ale dvs., va rugam sa ne contactati la datele de contact de mai jos:

 

Primaria Municipiului Calarasi  

Calarasi, Str.Bucuresti, Nr. 140 A, Cod 910058, Tel: 0242 311 005, Fax: 0242 318 574

 

Ultima actualizare a documentului/ Data intrarii in vigoare: 17 noiembrie 2018- Versiune 1.

Avansis Mobile / Online

 

Avansis Mobile   

QR

                                                                                                                          online google     

                                                                                                                                    online apple

--------------------------------

Avansis Online

Avansis Mobile Institutii

 -------------------------------

---------------------------------

CLSU

Logo 112

 

coronavirus

----------------------------------

COMPARTIMENT FOND LOCATIV 

 

Ghid utilizare Programari Web SPCLEP

programari online final1

  Scaneaza cod QR cu telefonulqrcode

*
Copyright @ Primaria Municipiului Calarasi 2016. Toate drepturile rezervate www.primariacalarasi.ro