EnglishRomanian
EnglishRomanian

Protecția datelor cu caracter personal (GDPR)

Primaria Municipiului Calarasi (PMC) ia in serios protectia datelor, securitatea si conformarea cu legislatia privind protectia datelor cu caracter personal si a vietii private.

In conformitate cu cerintele Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date Primaria Municipiului Calarasi prin echipa de conducere isi asuma angajamentul de a proteja datele cu caracter personal ale contribuabililor si ale tuturor persoanelor vizate si de a se conforma prevederilor legale si de reglementare aplicabile privind protectia acestora.

In conformitate cu cerinte Reg. UE 679/2016 avem obligatia de va informa privind modul in care va prelucram datele cu caracter personal. Anexa 1 contine Politica privind securitatea datelor cu caracter personal.

Aceasta politica de securitate explica modul in care gestionam datele cu caracter personal din momentul in care le detinem. Sunt aplicabile si politici specifice sistemului de management al securitatii informatiei necesare furnizarii serviciilor in conditii de securitate.

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiati de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si dreptul de a nu fi obiectul unui procesul decizional individual automatizat.

Pentru exercitarea drepturilor dvs. va rugam sa contactati direct, responsabilul cu protectia datelor din PMC.

□ Am luat la cunostinta politica PMC privind securitatea datelor cu caracter personal.

                            

Persoana vizata,   Data,
Numai si prenune/ Semnatura 

 

 

1. Introducere

Primaria Municipiului Calarasi (PMC), cu sediul in Calarasi, Str.Bucuresti, Nr. 140 A, Cod 910058, Tel: 0242 311 005, Fax: 0242 318 574, cod de identificare fiscala 4445370, in conformitate cu cerintele Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) prin echipa de conducere isi asuma angajamentul de a proteja datele cu caracter personal ale contribuabililor si tuturor persoanelor vizate si de a se conforma prevederilor legale si de reglementare aplicabile privind protectia acestora.

Aceasta politica este adoptata de conducerea Primariei Municipiului Calarasi in relatiile cu toate partile interesate pentru furnizarea serviciilor catre contribuabili si in relatia cu toate partile interesate.

Primaria Municipiului Calarasi aloca resursele necesare asigurarii confidentialitatii, integritatii si disponibilitatii datelor cu caracter personal pe care le prelucreaza.

Vom revizui periodic principiile privind securitatea datelor cu caracter personal, prezentate in continuare, aceste principii contin angajamentul nostru de a proteja confidentialitatea, integritatea si disponibilitatea datelor personale.

Securitatea datelor dvs. personale este un factor important pentru Primaria Municipiului Calarasi de care tinem seama in cadrul relatiilor cu imputernicitii, tertii si cu toate partile interesate. Ne angajam sa fim transparenti si deschisi. Aceasta politica de securitate explica modul in care gestionam datele personale din momentul in care le detinem. Sunt aplicabile si politici specifice sistemului de management al securitatii informatiei necesare furnizarii serviciilor in conditii de securitate.

2. Obiectul si scopul prelucrarii datelor cu caracter personal
2.1. Obiectul principal al prelucrarii datelor cu caracter personal priveste transferul de la persoana vizata/ contribuabil la autoritatea publica a datelor cu caracter personal si prelucrarea necesara furnizarii serviciilor specifice administratiei publice locale si a serviciilor conexe acestora.

PMC prelucreaza urmatoarele tipuri de date cu caracter personal ale contribuabililor: nume, prenume, telefon, adresa de email, data si locul nasterii, adresa de domiciliu, date fiscale, CUI/CIF..etc in vederea furnizarii serviciilor.

2.3 Datele personale mentionate mai sus sunt colectate, stocate si prelucrate in scopul indeplinirii obligatiilor legale aplicabile furnizarii serviciilor administratiei publice locale specifice urmatoarelor domenii de activitate:

□ stare civila
□ urbanism
□ fiscalitate
□ registru agricol
□ asistenta sociala
□ politie locala ..etc

In contextul furnizarii serviciilor catre contribuabili prelucram doar datele necesare pentru a furniza serviciile specifice administratiei publice locale si a serviciilor conexe acestora.

Daca sunteti solicitantul unui post liber sau stagiu de practica in PMC, folosim datele cu caracter personal cuprinse in CV sau necesare conform in specificatiile postului solicitat de dumneavoastra.

Daca reprezentanti un partener/ furnizor al PMC pentru produse si servicii, folosim datele cu caracter personal urmatoare; nume si prenume, telefon mobil, adresa email ale reprezentantilor partenerilor pentru comunicare si derularea activitatilor contractuale.

Daca sunteti utilizator ai site-ului de internet sau ai serviciilor online, utilizam datele dvs. personale pentru a monitoriza traficul si pentru a imbunatati continutul site-ul.

Se prelucreaza ora si date accesarii, durata vizitei, pagini accesate, IP-ul.

In cazul serviciilor online, prelucram date cu caracter personal necesare furnizarii acestor servicii

In cazul in care sunteti vizitator al PMC sau a subdiviziunilor organizatorice, prelucram datelor dvs. cu caracter personal (inregistrari video si audio) pentru a asigura securitate personalului propriu, a vizitatorilor, a spatiilor si activelor proprii. Zonele supraveghere video sunt semnalizate si politica privind monitorizarea video este disponibila pentru consultare in sediile PMC.

Website-ul nostru si serviciile oferite la distanta nu vizeaza prelucrarea datelor copiilor, noi nu colectam cu buna stiinta date personale de la copii. Vom sterge toate datele personale pe care le consideram ca au fost colectate de la un copil sau utilizator sub varsta reglementata prin regulament. Daca sunteti parinte sau tutore al unui copil sub 16 ani si credeti ca ne-a dezvaluit date personale, va rugam sa ne contactati la dpo@primariacalarasi.ro

3. Temeiul legitim al prelucrarii datelor cu caracter personal

Ne intemeiem prelucrarile de date cu caracter personal pe urmatoarele temeiuri legitime:

– prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ne revine;
– prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul – prelucrarea este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract;
– prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

4. Catre cine si cand poate transfera Primaria Municipiului Calarasi date cu caracter personal?

– Atunci cand cerintele de reglementare ne impun acest lucru. Ne conformam cerintelor legale ori de cate ori primim cereri legate de dvs. de la autoritati sau in cazul unui proces. Atunci cand primim astfel de cereri, difuzam datele personale numai daca suntem convinsi, cu buna credinta, ca legea ne cere sa o facem. Nimic din aceasta informare nu vizeaza limitarea mijloacelor legale de aparare sau obiectiile pe care le-ati putea avea fata de solicitarea unui tert de a divulga datele cu caracter personal ale dvs.
– Atunci cand credem ca este necesar pentru a impiedica prejudicierea dvs. sau a altor persoane.

Vom partaja cu dvs. informatii in aceasta maniera numai daca apreciem in mod rezonabil, cu buna credinta, ca este necesar pentru protejarea drepturilor, proprietatii si securitatii dvs., ale altor parteneri ai Primariei Municipiului Calarasi .

– nume titular, numarul cardului, data expirarii , codul CVV2 sau CVC2 (in cazul in care cardul dumneavoastra are un astfel de cod) ajung la furnizorul de servicii de plati cu cardul;
– daca este cazul, putem furniza date cu caracter personal companiilor care ne ofera suport in desfasurarea activitatii noastre (furnizori servicii pentru infrastructura IT, sisteme de comunicatii, plati online etc);
– putem sa comunicam date cu caracter personal unor terte parti in scopul imbunatatirii calitatii serviciilor pe care le prestam.

Imputernicitii si tertii au, la randul lor, obligatii similare cu ale Primariei Municipiului Calarasi in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal.

5. Transferarea datelor cu caracter personal in afara Spatiului Economic European (SEE)
Putem transfera date cu caracter personal in SEE sau in afara SEE in situatia in care unii dintre contribuabili sau partenerii Primariei Municipiului Calarasi au sediul sau isi desfasoara activitatea in afara SEE. Efectuam transferuri de date in afara SEE numai daca sunt oferite suficiente garantii privind securitatea datelor. In situatia in care in urma analizarii riscurilor consideram ca prelucrarea este afectata de riscuri mari vom informa persona vizata si daca este cazul ANSPDCP privind gasirea unei solutii.

6. Perioada de pastrare a datelor cu caracter personal
Vom stoca datele cu caracter personal pentru prestarea serviciilor specifice administratiei publice locale si a serviciilor conexe acestora conform obiectului de activitate, pentru a pastra legatura cu persoanele vizate si pentru a ne conforma obligatiilor legale aplicabile.

Vom stoca datele cu caracter personal doar pe perioada de timp necesara pentru atingerea scopurilor de prelucrare, cu respectarea in acelasi timp a cerintelor legale in vigoare si a interesului de protejare a drepturilor persoanelor vizate.

Primaria Municipiului Calarasi va stabili daca are un interes legitim sau o obligatie legala de a prelucra in continuare datele dumneavoastra cu caracter personal si in alte scopuri, veti fi informati in mod corespunzator si rezonabil in acest sens.

Nu pastram datele dvs. personale mai mult decat este necesar, astfel ca le pastram numai o perioada suficient de lunga pentru a indeplini scopul in care le-am colectat. De indata ce nu mai avem nevoie de ele, initiem actiuni de distrugere a acestora, cu exceptia cazului in care legislatia ne impune sa le pastram o perioada mai lunga de timp.

Odata ce Primaria Municipiului Calarasi nu mai are motive legale sau legitime de a prelucra datele cu caracter personal, se vor aplica masuri care vizeaza stergerea, anonimizarea, arhivarea, distrugerea in conformitate cu procedurile legale aplicabile si cerintele de protejare a intereselor persoanelor vizate.

7. Drepturile persoanei vizate

Dreptul Dvs.

Ce inseamna

Dreptul de retragere a consimtamantului

Daca prelucram datele Dvs. personale avand drept temei legal consimtamantul, sunteti indreptatit sa vi-l retrageti la orice moment. Va rugam utilizati detaliile noastre de contact. Totusi, retragerea consimtamantului nu va invalida nicio prelucrare desfasurata inainte de retragerea acestuia (si care a avut ca temei legal consimtamantul).

Dreptul de acces la datele cu caracter personal

Ne puteti solicita confirmarea utilizarii datelor Dvs. si o copie a acestor date. De asemenea, puteti solicita informatii suplimentare, inclusiv: descriere a datelor personale pe care le avem si de ce le avem, identitatea oricarui tert caruia i-am divulgat datele Dvs., transferurile datelor catre locatii din afara Spatiului Economic European (EEA); cat timp vom pastra datele Dvs. personale; detalii suplimentare despre drepturile Dvs. asupra datelor Dvs. personale si cum puteti face o sesizare catre autoritatea de supraveghere; de unde am obtinut datele Dvs. personale si unde am efectuat decizii automate (vezi sectiunea Decizii Automate, de mai jos). In cazul in care datele cu caracter personal care va privesc nu sunt colectate de la dumneavoastra, va putem furniza orice informatii disponibile privind sursa acestora in cazurile in care nu avem o interdictie legala privind divulgarea sursei

Dreptul de rectificare

Presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personale inexacte sau incomplete care va privesc sau completarea acestora, atunci cand acestea sunt incomplete.

Dreptul de stergere (“dreptul de a fi uitat”)

Aveti dreptul de a solicita ca datele Dvs personale sa fie sterse, in anumite circumstante:
Datele personale nu mai sunt necesare pentru scopul in care au fost colectate.
V-ati retras consimtamantul pentru prelucrarea lor (in cazul in care prelucrarea a fost in baza consimtamantului).
Va opuneti prelucrarii si nu sunt motive legale imperative care sa justifice prelucrarea datelor Dvs. (vezi Dreptul de a se opune, mai jos).
Datele personale au fost prelucrate in mod nelegal; sau
Pentru a respecta o obligatie legala.
Totusi, dreptul nu poate fi aplicat in cazul in care prelucrarea este necesara:
Pentru a respecta o obligatie legala; sau
Pentru stabilirea, exercitarea sau apararea revendicarilor legale.
Pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare
Pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept.
In scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice, in conditiile Regulamentului General pentru Protectia Datelor, in masura in care exercitarea dreptului poate face imposibila sau sa afecteze in mod grav realizarea obiectivelor prelucrarii respective

Dreptul la restrictionarea prelucrarii

Puteti solicita sa restrictionam prelucrarea datelor Dvs. personale (sa le pastram, dar nu sa le folosim) cand:
Dumneavoastra contestati exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date;
Prelucrarea este nelegala dar nu doriti sa fie sterse;
Nu mai avem nevoie de datele Dvs. personale dar Dvs. le solicitati pentru stabilirea, exercitarea sau apararea revendicarilor legale; sau
V-ati opus prelucrarii si verificarea motivelor noastre imperative nu este finalizata.
Putem continua sa utilizam datele Dvs:
Cand avem consimtamantul Dvs;
Pentru stabilirea, exercitarea sau apararea revendicarilor legale.
Pentru a proteja interesele altora; sau
Pentru motive de interes public important

Dreptul la portabilitatea datelor

Presupune dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt operator, in cazul in care prelucrarea datelor s-a efectuat fie in baza consimtamantului dumneavoastra sau a contractului incheiat cu noi, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin mijloace automate. Acest drept poate fi exercitat numai in masura in care prelucrarea datelor furnizate a fost efectuata exclusiv prin mijloace automate si doar acolo unde extragerea acestor date este fezabila din punct de vedere al capacitatilor tehnice folosite de Companie.

Dreptul la opozitie

Aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor Dvs. personale in acele cazuri in care prelucram datele Dvs. personale in legatura cu interesele noastre legitime. In acest caz, suntem nevoiti sa oprim prelucrarea datelor Dvs. personale, in afara de cazul in care demonstram un interes legitim care depaseste interesul si opozitia Dvs. si aveti dreptul de a solicita informatii privind modul in care am ajuns la aceasta concluzie. De asemenea, aveti dreptul la opozitie in cazul in care prelucram datele Dvs. in scop de marketing direct.

Dreptul de a nu fi obiectul unei decizii automate

Aveti dreptul de a nu fi obiectul unei decizii luate doar in cadrul unui proces automat, inclusiv profilare, care produce efecte juridice asupra Dvs. sau va afecteaza in mod similar semnificativ, in afara de cazul in care aceasta decizie este:
Necesara pentru intrarea in contract sau pentru desfasurarea unui contract cu Dvs. (ex polita de asigurare)
Bazata pe consimtamantul Dvs. explicit – pe care il puteti retrage in orice moment; sau
Este autorizata de legea aplicabila.

Dreptul de a reclama

Daca nu sunteti multumit de modul in care datele Dvs. personale sunt utilizate sau de raspunsul nostru la orice solicitare a Dvs. in exercitarea oricarui drept, aveti dreptul – la orice moment – de a depune o plangere la autoritatea locala de supraveghere a potectiei datelor

Dreptul de a va adresa Justitiei

Acest drept va confera libertatea de a sesiza instantele judecatoresti competente cu un litigiu care are ca obiect constatarea incalcarii vreunui drept al dumneavoastra si dreptul de fi despagubit pentru incalcarea acestui drept

Pentru exercitarea acestor drepturi si pentru orice informare privind sistemul de management al securitatii datelor cu caracter personal, va incurajam sa ne adresati o solicitare in scris, datata si semnata sau in format electronic la urmatoarea adresa: Primaria Municipului Calarasi, Str.Bucuresti, Nr. 140 A, Cod 910058, Tel: 0242 311 005, Fax: 0242 318 574, pentru va informa privind masurile de securitate implementate.

Va este recunoscut dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal sau justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal care v-au fost incalcate.

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, Bucuresti, Romania sau prin e-mail la anspdcp@dataprotection.ro.

8. Ce masuri de securitate utilizeaza Primaria Municipiului Calarasi pentru protejarea datele dvs. personale?

Ne angajam sa protejam datele cu caracter personal ale persoanelor vizate de indata ce suntem in posesia lor. Am implementat masuri de securitate organizatorice si tehnice. In ciuda eforturilor noastre, in cazul in care vom identifica o bresa de securitate care va afecteaza, va vom informa, si vom initia masuri de corectie adecvate.

Pentru protejarea datele cu caracter personal ale persoanelor vizate, Primaria Municipiului Calarasi  utilizeaza tehnologii de criptare si pseudonimizare. Chiar daca utilizam aceste tehnologii si alte masuri de securitate pentru a proteja informatiile confidentiale si a oferi securitatea corespunzatoare, nu garantam securitate 100%.

Primaria Municipiului Calarasi  utilizeaza procedurile de securitate si garantiile pe care le considera adecvate pentru protejarea datelor personale ale partenerilor nostri sau alte altor persoane care le furnizeaza companiei. Cerintele de securitate Primaria Municipiului Calarasi  sunt solicitate tuturor imputernicitilor si furnizorilor nostri. Scopul nostru este de a asigura confidentilitatea, integritatea si disponibilitatate datele cu caracter personal ale persoanelor vizate aflate sub controlul Primaria Municipiului Calarasi.

Sistemul de management al securitatii informatiei al Primariei Municipiului Calarasi  este certificat de organismul de certificare CERTIND (www.certind.ro) in raport cu cerintele standardului          SR ISO/CEI 27001:2018/ ISO/IEC 27001:2013.  Nr. certificat – 18696 SI

9. Ce se intampla in cazul in care modificam prezenta politica privind protectia datelor personale?

S-ar putea sa fie nevoie sa modificam aceasta politica. Actualizarile vor fi publicate pe site-ul www.primaria calarasi.ro sau pot fi consultate la sediul primariei. Daca modificarile sunt substantiale, vom anunta actualizarea prin canalele noastre de comunicare obisnuite pentru astfel de anunturi.

Pentru a va usura efortul de examinare, vom publica versiunea si data de intrare in vigoare in partea inferioara a documentului referitor la politica privind securitatea datelor cu caracter personal.

Cum puteti contacta Primaria Municipiului Calarasi

Daca doriti sa corectati datele dvs. personale, sa modificati modul in care colaboram si prelucram aceste date sau daca doriti sa adresati intrebari despre politicile noastre aplicabile securitatii prelucrarii datelor personale ale dvs., va rugam sa ne contactati la datele de contact de mai jos:

  • Adresa: Calarasi, Str.Bucuresti, Nr. 140 A, 910058;
  • Telefon: 0242 311 005
  • Fax: 0242 318 574

Versiune 1.0. – Ultima modificare/Data intrării în vigoare: 17 noiembrie 2018

Unitatea Administrativ-Teritorială Calarasi, cu sediul în municipiul Calarasi, str. Bucuresti nr. 140 A, telefon: 0242/311005, fax:0242/318574, e-mail: office@primariacalarasi.ro, CUI 4445370, prin reprezentant legal – Primar Dragulin Daniel-Stefan și Responsabil cu protecția datelor (DPO) – Fulga Flavius-Alexandru, telefon 0731/390575, e-mail: dpo@primariacalarasi.ro, prin prezenta, vă face cunoscute următoarele informații legate de prelucrarea datelor cu caracter personal:

SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR

U.A.T. Calarasi, în calitate de operator, prin direcțiile, serviciile, birourile și compartimentele sale, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul îndeplinirii unor sarcini care servesc interesului public și/sau care rezultă din exercitarea autorității publice, având temei juridic principal Legea nr. 215/2001 – legea administrației publice locale, Republicată.

DESTINATARII SAU CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR

Datele personale pot fi dezvăluite către: persoana vizată, reprezentanții legali ai persoanei vizate, partenerii contractuali ai operatorului, autorități publice centrale/locale, societăți bancare, societăți comerciale sau alte instituții, organizații cu care se cooperează în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale legale.

TRANSFERUL DATELOR CĂTRE UN DESTINATAR DINTR-O ȚARĂ TERȚĂ SAU ORGANIZAȚIE INTERNAȚIONALĂ

U.A.T. Calarasi poate să transfere datele dumneavoastră cu caracter personal către un destinatar dintr-o țară terță sau organizație internațională, în scopul îndeplinirii obligațiilor prevăzute de lege.

PERIOADA DE STOCARE A DATELOR

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru perioada necesară îndeplinirii obligațiilor legale și/sau contractuale, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Conform GDPR, beneficiați de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul la opoziție.
Drepturile menționate le puteți exercita printr-o solicitare adresată responsabilului cu protecția datelor (DPO).

DREPTUL DE A DEPUNE PLÂNGERE

Toate drepturile dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal le puteți exercita printr-o plângere scrisă, datată, semnată și transmisă către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal:

LEGALITATEA PRELUCRĂRII

Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unor obligații legale și/sau contractuale, în caz contrar, refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea acordării serviciului solicitat!

EXISTENȚA UNUI PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT INCLUZÂND CREAREA DE PROFILURI

U.A.T. Calarasi, poate lua decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produc efecte juridice, în scopul îndeplinirii unor sarcini care servesc interesului public și/sau interesului persoanei vizate.

Nu în ultimul rând, ne angajăm să aplicăm toate măsurile tehnice și organizatorice pentru asigurarea securității datelor dumneavoastră personale, a protejării lor împotriva distrugerii, a modificării, a dezvăluirii ori a accesului neautorizat.

Unitatea Administrativ-Teritorială Calarasi, în calitate de operator, având sediul în municipiul Calarasi, str. Bucuresti, nr. 140A, telefon: 0242/311005, fax:0243/318574, e-mail: office@primariacalarasi.ro, CUI 4445370, prin reprezentant legal – Primar Dragulin Daniel-Stefan și Responsabil cu protecția datelor (DPO) – Fulga Flavius-Alexandru, telefon 0731/390575, e-mail: dpo@primariacalarasi.ro, prin prezenta, vă face cunoscute următoarele informații legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, prin mijloace de supraveghere video:
 

SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR

U.A.T. Calarasi, în calitate de operator, prin Direcția Poliția Locală prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal prin mijloace de supraveghere audio/video la sediul Poliției Locale din mun. Calarasi, str. Sloboziei nr. 9-11, având ca scop:

1. asigurarea pazei și protecției persoanelor, a securității obiectivului, a bunurilor și a valorilor aparținând operatorului;
2. prevenirea și combaterea săvârșirii infracțiunilor în perimetrul supravegheat.

Temeiul legal al prelucrării, îl constituie:Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, Decizia A.N.S.P.D.C.P. nr.52/2012 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video, Legea nr.135/2010 privind Codul de procedura penală, Lega nr.286/2009 privind Codul Penal, Legea nr.155/2010 legea poliţiei locale și Hotărârea nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale.
 

DESTINATARII SAU CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR

Datele cu caracter personal, pot fi dezvăluitedoar către instituțiile cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale sau către instanțele de judecată.
 

TRANSFERUL DATELOR CĂTRE UN DESTINATAR DINTR-O ȚARĂ TERȚĂ SAU ORGANIZAȚIE INTERNAȚIONALĂ

Operatorul prin Direcția Poliția Locală nu intenționează să transfere datele dumneavoastră cu caracter personal către un destinatar dintr-o țară terță sau organizație internațională.
 

PERIOADA DE STOCARE A DATELOR

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru perioada de maxim 30 de zile. Această durată poate fi prelungită, numai pentru îndeplinirea unor obligații legale (la solicitarea organelor de cercetare penală sau la solicitarea instanțelor de judecată).
 

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Conform GDPR, beneficiați de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul la opoziție.

Drepturile menționate le puteți exercita printr-o cerere adresată Responsabilului cu protecția datelor (DPO).
 

DREPTUL DE A DEPUNE PLÂNGERE

Toate drepturile dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal le puteți exercita printr-o plângere scrisă, datată, semnată și transmisă către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.):

Sediu: Bld. G-ral Gheorghe Magheru, nr. 28-30, București, CP 010336
e-mail la anspdcp@dataprotection.ro
telefon/fax: +40.318.059.211/ +40.318.059.602
 

LEGALITATEA PRELUCRĂRII

1. Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale ce îi revine operatorului.

2. Accesul în perimetrul supravegheat video, constituie consimțământul dumneavoastră liber exprimat, consimțământ dat în cunoștință de cauză.
 

EXISTENȚA UNUI PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT INCLUZÂND CREAREA DE PROFILURI

Operatorul U.A.T. Calarasi, prin Direcția Poliția Locală ia decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care pot produce efecte juridice, în scopul îndeplinirii unor sarcini care servesc operatorului sau interesului persoanelor vizate.

DIRECȚIA POLIȚIA LOCALĂ, se angajează să aplice toate măsurile tehnice și organizatorice pentru asigurarea securității datelor dumneavoastră personale, a protejării lor împotriva distrugerii, a modificării, a dezvăluirii ori a accesului neautorizat!

Procedură privind exercitarea drepturilor persoanei vizate

 

I. DEPUNEREA CERERII LA OPERATOR

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, efectuate de către operatorul U.A.T. Calarsi, ne puteți trimite o cerere scrisă, datată și semnată, după cum urmează:

Personal – La sediul operatorului din municipiul Calarasi, str.Bucuresti nr. 140 A
Poștă – U.A.T. Calarasi – Responsabil cu Protecția Datelor Personale (DPO), Municipiul Calarasi, str. Bucuresti nr. 140 A , cod postal 910058
Tel./Fax – 0242/311005 ; 024/2318574
E-mail – dpo@primariacalarasi.ro

Operatorul U.A.T. Calarasi, facilitează exercitarea drepturilor persoanei vizate, fără întârzieri nejustificate, în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu 2 luni, atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor. În acest caz operatorul informează persona vizată cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând și motivele întârzierii.

Dacă nu ia măsuri cu privire la cererea persoanei vizate, operatorul informează persoana vizată, fără întârziere și în termen de cel mult o lună de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care nu ia măsuri și la posibilitatea de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară.

În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic, informațiile sunt furnizate în format electronic acolo unde este posibil, cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format.

Informațiile furnizate în temeiul articolelor 13 și 14, orice comunicare și orice măsuri luate în temeiul articolelor 15-22 și 34, sunt oferite gratuit.

În cazul în care cererile din partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, operatorul U.A.T. Calarasi, poate:

a) fie să perceapă o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative;
b) fie să refuze să dea curs cererii (în aceste cazuri, operatorului îi revine sarcina de a demonstra caracterul vădit nefondat sau excesiv al cererii).

În cazul în care operatorul – U.A.T. Calarasi are îndoieli întemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice care înaintează cererea, acesta poate solicita furnizarea de informații suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate.
 

II. DEPUNEREA PLÂNGERII LA AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE

În vederea apărării drepturilor prevăzute de Regulamentul (UE) nr.679/2016, persoanele ale căror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrări efectuate în cadrul U.A.T. Calarasi, pot înainta plângere și către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, numai după ce au depus o cerere la operator.

Pe cale de excepţie, plângerea poate fi adresată fără parcurgerea procedurii prealabile, numai în cazul în care o întârziere ar cauza un prejudiciu iminent şi ireparabil, aspect care trebuie justificat şi dovedit de petent, la data depunerii plângerii la autoritatea de supraveghere.

Pentru mai multe informații privind depunerea plângerii, puteți consulta pagina de internet a autorității de supraveghere (ANSPDCP): http://www.dataprotection.ro .
 

IMPORTANT!

– Prezenta procedură se aplică numai în cadrul activităţii de soluţionare a cererilor care intră sub incidența GDPR;
– Nefurnizarea datelor de identificare (în special: nume, prenume şi adresa de domiciliu/reşedinţă) conduce la clasarea petiției ca anonimă;
– Cererea dumneavoastră va fi gestionată de către DPO din cadrul U.A.T. Calarasi.

Procedură privind exercitarea drepturilor persoanei vizate

 

I. DEPUNEREA CERERII LA OPERATOR

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, efectuate de către operatorul U.A.T. Calarsi, ne puteți trimite o cerere scrisă, datată și semnată, după cum urmează:

Personal – La sediul operatorului din municipiul Calarasi, str.Bucuresti nr. 140 A
Poștă – U.A.T. Calarasi – Responsabil cu Protecția Datelor Personale (DPO), Municipiul Calarasi, str. Bucuresti nr. 140 A , cod postal 910058
Tel./Fax – 0242/311005 ; 024/2318574
E-mail – dpo@primariacalarasi.ro

Operatorul U.A.T. Calarasi, facilitează exercitarea drepturilor persoanei vizate, fără întârzieri nejustificate, în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu 2 luni, atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor. În acest caz operatorul informează persona vizată cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând și motivele întârzierii.

Dacă nu ia măsuri cu privire la cererea persoanei vizate, operatorul informează persoana vizată, fără întârziere și în termen de cel mult o lună de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care nu ia măsuri și la posibilitatea de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară.

În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic, informațiile sunt furnizate în format electronic acolo unde este posibil, cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format.

Informațiile furnizate în temeiul articolelor 13 și 14, orice comunicare și orice măsuri luate în temeiul articolelor 15-22 și 34, sunt oferite gratuit.

În cazul în care cererile din partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, operatorul U.A.T. Calarasi, poate:

a) fie să perceapă o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative;
b) fie să refuze să dea curs cererii (în aceste cazuri, operatorului îi revine sarcina de a demonstra caracterul vădit nefondat sau excesiv al cererii).

În cazul în care operatorul – U.A.T. Calarasi are îndoieli întemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice care înaintează cererea, acesta poate solicita furnizarea de informații suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate.
 

II. DEPUNEREA PLÂNGERII LA AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE

În vederea apărării drepturilor prevăzute de Regulamentul (UE) nr.679/2016, persoanele ale căror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrări efectuate în cadrul U.A.T. Calarasi, pot înainta plângere și către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, numai după ce au depus o cerere la operator.

Pe cale de excepţie, plângerea poate fi adresată fără parcurgerea procedurii prealabile, numai în cazul în care o întârziere ar cauza un prejudiciu iminent şi ireparabil, aspect care trebuie justificat şi dovedit de petent, la data depunerii plângerii la autoritatea de supraveghere.

Pentru mai multe informații privind depunerea plângerii, puteți consulta pagina de internet a autorității de supraveghere (ANSPDCP): http://www.dataprotection.ro .
 

IMPORTANT!

– Prezenta procedură se aplică numai în cadrul activităţii de soluţionare a cererilor care intră sub incidența GDPR;
– Nefurnizarea datelor de identificare (în special: nume, prenume şi adresa de domiciliu/reşedinţă) conduce la clasarea petiției ca anonimă;
– Cererea dumneavoastră va fi gestionată de către DPO din cadrul U.A.T. Calarasi.

Folosește una din modalitățile de contact și ia legătura cu noi

Abonare la newsletter
În vederea exprimării de către Dvs. a consimțământului pentru prelucrarea de date cu caracter personal în vederea transmiterii newsletter-ului, puteți consulta Politica noastră de Protecția datelor.