EnglishRomanian
EnglishRomanian

Protecția datelor cu caracter personal (GDPR)

1. Introducere

Primaria Municipiului Calarasi (PMC), cu sediul in Calarasi, Str.Bucuresti, Nr. 140 A, Cod 910058, Tel: 0242 311 005, Fax: 0242 318 574, cod de identificare fiscala 4445370, in conformitate cu cerintele Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) prin echipa de conducere isi asuma angajamentul de a proteja datele cu caracter personal ale contribuabililor si tuturor persoanelor vizate si de a se conforma prevederilor legale si de reglementare aplicabile privind protectia acestora.

Aceasta politica este adoptata de conducerea Primariei Municipiului Calarasi in relatiile cu toate partile interesate pentru furnizarea serviciilor catre contribuabili si in relatia cu toate partile interesate.

Primaria Municipiului Calarasi aloca resursele necesare asigurarii confidentialitatii, integritatii si disponibilitatii datelor cu caracter personal pe care le prelucreaza.

Vom revizui periodic principiile privind securitatea datelor cu caracter personal, prezentate in continuare, aceste principii contin angajamentul nostru de a proteja confidentialitatea, integritatea si disponibilitatea datelor personale.

Securitatea datelor dvs. personale este un factor important pentru Primaria Municipiului Calarasi de care tinem seama in cadrul relatiilor cu imputernicitii, tertii si cu toate partile interesate. Ne angajam sa fim transparenti si deschisi. Aceasta politica de securitate explica modul in care gestionam datele personale din momentul in care le detinem. Sunt aplicabile si politici specifice sistemului de management al securitatii informatiei necesare furnizarii serviciilor in conditii de securitate.

2. Obiectul si scopul prelucrarii datelor cu caracter personal
2.1. Obiectul principal al prelucrarii datelor cu caracter personal priveste transferul de la persoana vizata/ contribuabil la autoritatea publica a datelor cu caracter personal si prelucrarea necesara furnizarii serviciilor specifice administratiei publice locale si a serviciilor conexe acestora.

PMC prelucreaza urmatoarele tipuri de date cu caracter personal ale contribuabililor: nume, prenume, telefon, adresa de email, data si locul nasterii, adresa de domiciliu, date fiscale, CUI/CIF..etc in vederea furnizarii serviciilor.

2.3 Datele personale mentionate mai sus sunt colectate, stocate si prelucrate in scopul indeplinirii obligatiilor legale aplicabile furnizarii serviciilor administratiei publice locale specifice urmatoarelor domenii de activitate:

□ stare civila
□ urbanism
□ fiscalitate
□ registru agricol
□ asistenta sociala
□ politie locala ..etc

In contextul furnizarii serviciilor catre contribuabili prelucram doar datele necesare pentru a furniza serviciile specifice administratiei publice locale si a serviciilor conexe acestora.

Daca sunteti solicitantul unui post liber sau stagiu de practica in PMC, folosim datele cu caracter personal cuprinse in CV sau necesare conform in specificatiile postului solicitat de dumneavoastra.

Daca reprezentanti un partener/ furnizor al PMC pentru produse si servicii, folosim datele cu caracter personal urmatoare; nume si prenume, telefon mobil, adresa email ale reprezentantilor partenerilor pentru comunicare si derularea activitatilor contractuale.

Daca sunteti utilizator ai site-ului de internet sau ai serviciilor online, utilizam datele dvs. personale pentru a monitoriza traficul si pentru a imbunatati continutul site-ul.

Se prelucreaza ora si date accesarii, durata vizitei, pagini accesate, IP-ul.

In cazul serviciilor online, prelucram date cu caracter personal necesare furnizarii acestor servicii

In cazul in care sunteti vizitator al PMC sau a subdiviziunilor organizatorice, prelucram datelor dvs. cu caracter personal (inregistrari video si audio) pentru a asigura securitate personalului propriu, a vizitatorilor, a spatiilor si activelor proprii. Zonele supraveghere video sunt semnalizate si politica privind monitorizarea video este disponibila pentru consultare in sediile PMC.

Website-ul nostru si serviciile oferite la distanta nu vizeaza prelucrarea datelor copiilor, noi nu colectam cu buna stiinta date personale de la copii. Vom sterge toate datele personale pe care le consideram ca au fost colectate de la un copil sau utilizator sub varsta reglementata prin regulament. Daca sunteti parinte sau tutore al unui copil sub 16 ani si credeti ca ne-a dezvaluit date personale, va rugam sa ne contactati la dpo@primariacalarasi.ro

3. Temeiul legitim al prelucrarii datelor cu caracter personal

Ne intemeiem prelucrarile de date cu caracter personal pe urmatoarele temeiuri legitime:

– prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ne revine;
– prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul – prelucrarea este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract;
– prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

4. Catre cine si cand poate transfera Primaria Municipiului Calarasi date cu caracter personal?

– Atunci cand cerintele de reglementare ne impun acest lucru. Ne conformam cerintelor legale ori de cate ori primim cereri legate de dvs. de la autoritati sau in cazul unui proces. Atunci cand primim astfel de cereri, difuzam datele personale numai daca suntem convinsi, cu buna credinta, ca legea ne cere sa o facem. Nimic din aceasta informare nu vizeaza limitarea mijloacelor legale de aparare sau obiectiile pe care le-ati putea avea fata de solicitarea unui tert de a divulga datele cu caracter personal ale dvs.
– Atunci cand credem ca este necesar pentru a impiedica prejudicierea dvs. sau a altor persoane.

Vom partaja cu dvs. informatii in aceasta maniera numai daca apreciem in mod rezonabil, cu buna credinta, ca este necesar pentru protejarea drepturilor, proprietatii si securitatii dvs., ale altor parteneri ai Primariei Municipiului Calarasi .

– nume titular, numarul cardului, data expirarii , codul CVV2 sau CVC2 (in cazul in care cardul dumneavoastra are un astfel de cod) ajung la furnizorul de servicii de plati cu cardul;
– daca este cazul, putem furniza date cu caracter personal companiilor care ne ofera suport in desfasurarea activitatii noastre (furnizori servicii pentru infrastructura IT, sisteme de comunicatii, plati online etc);
– putem sa comunicam date cu caracter personal unor terte parti in scopul imbunatatirii calitatii serviciilor pe care le prestam.

Imputernicitii si tertii au, la randul lor, obligatii similare cu ale Primariei Municipiului Calarasi in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal.

5. Transferarea datelor cu caracter personal in afara Spatiului Economic European (SEE)
Putem transfera date cu caracter personal in SEE sau in afara SEE in situatia in care unii dintre contribuabili sau partenerii Primariei Municipiului Calarasi au sediul sau isi desfasoara activitatea in afara SEE. Efectuam transferuri de date in afara SEE numai daca sunt oferite suficiente garantii privind securitatea datelor. In situatia in care in urma analizarii riscurilor consideram ca prelucrarea este afectata de riscuri mari vom informa persona vizata si daca este cazul ANSPDCP privind gasirea unei solutii.

6. Perioada de pastrare a datelor cu caracter personal
Vom stoca datele cu caracter personal pentru prestarea serviciilor specifice administratiei publice locale si a serviciilor conexe acestora conform obiectului de activitate, pentru a pastra legatura cu persoanele vizate si pentru a ne conforma obligatiilor legale aplicabile.

Vom stoca datele cu caracter personal doar pe perioada de timp necesara pentru atingerea scopurilor de prelucrare, cu respectarea in acelasi timp a cerintelor legale in vigoare si a interesului de protejare a drepturilor persoanelor vizate.

Primaria Municipiului Calarasi va stabili daca are un interes legitim sau o obligatie legala de a prelucra in continuare datele dumneavoastra cu caracter personal si in alte scopuri, veti fi informati in mod corespunzator si rezonabil in acest sens.

Nu pastram datele dvs. personale mai mult decat este necesar, astfel ca le pastram numai o perioada suficient de lunga pentru a indeplini scopul in care le-am colectat. De indata ce nu mai avem nevoie de ele, initiem actiuni de distrugere a acestora, cu exceptia cazului in care legislatia ne impune sa le pastram o perioada mai lunga de timp.

Odata ce Primaria Municipiului Calarasi nu mai are motive legale sau legitime de a prelucra datele cu caracter personal, se vor aplica masuri care vizeaza stergerea, anonimizarea, arhivarea, distrugerea in conformitate cu procedurile legale aplicabile si cerintele de protejare a intereselor persoanelor vizate.

7. Drepturile persoanei vizate

Dreptul Dvs.

Ce inseamna

Dreptul de retragere a consimtamantului

Daca prelucram datele Dvs. personale avand drept temei legal consimtamantul, sunteti indreptatit sa vi-l retrageti la orice moment. Va rugam utilizati detaliile noastre de contact. Totusi, retragerea consimtamantului nu va invalida nicio prelucrare desfasurata inainte de retragerea acestuia (si care a avut ca temei legal consimtamantul).

Dreptul de acces la datele cu caracter personal

Ne puteti solicita confirmarea utilizarii datelor Dvs. si o copie a acestor date. De asemenea, puteti solicita informatii suplimentare, inclusiv: descriere a datelor personale pe care le avem si de ce le avem, identitatea oricarui tert caruia i-am divulgat datele Dvs., transferurile datelor catre locatii din afara Spatiului Economic European (EEA); cat timp vom pastra datele Dvs. personale; detalii suplimentare despre drepturile Dvs. asupra datelor Dvs. personale si cum puteti face o sesizare catre autoritatea de supraveghere; de unde am obtinut datele Dvs. personale si unde am efectuat decizii automate (vezi sectiunea Decizii Automate, de mai jos). In cazul in care datele cu caracter personal care va privesc nu sunt colectate de la dumneavoastra, va putem furniza orice informatii disponibile privind sursa acestora in cazurile in care nu avem o interdictie legala privind divulgarea sursei

Dreptul de rectificare

Presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personale inexacte sau incomplete care va privesc sau completarea acestora, atunci cand acestea sunt incomplete.

Dreptul de stergere (“dreptul de a fi uitat”)

Aveti dreptul de a solicita ca datele Dvs personale sa fie sterse, in anumite circumstante:
Datele personale nu mai sunt necesare pentru scopul in care au fost colectate.
V-ati retras consimtamantul pentru prelucrarea lor (in cazul in care prelucrarea a fost in baza consimtamantului).
Va opuneti prelucrarii si nu sunt motive legale imperative care sa justifice prelucrarea datelor Dvs. (vezi Dreptul de a se opune, mai jos).
Datele personale au fost prelucrate in mod nelegal; sau
Pentru a respecta o obligatie legala.
Totusi, dreptul nu poate fi aplicat in cazul in care prelucrarea este necesara:
Pentru a respecta o obligatie legala; sau
Pentru stabilirea, exercitarea sau apararea revendicarilor legale.
Pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare
Pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept.
In scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice, in conditiile Regulamentului General pentru Protectia Datelor, in masura in care exercitarea dreptului poate face imposibila sau sa afecteze in mod grav realizarea obiectivelor prelucrarii respective

Dreptul la restrictionarea prelucrarii

Puteti solicita sa restrictionam prelucrarea datelor Dvs. personale (sa le pastram, dar nu sa le folosim) cand:
Dumneavoastra contestati exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date;
Prelucrarea este nelegala dar nu doriti sa fie sterse;
Nu mai avem nevoie de datele Dvs. personale dar Dvs. le solicitati pentru stabilirea, exercitarea sau apararea revendicarilor legale; sau
V-ati opus prelucrarii si verificarea motivelor noastre imperative nu este finalizata.
Putem continua sa utilizam datele Dvs:
Cand avem consimtamantul Dvs;
Pentru stabilirea, exercitarea sau apararea revendicarilor legale.
Pentru a proteja interesele altora; sau
Pentru motive de interes public important

Dreptul la portabilitatea datelor

Presupune dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt operator, in cazul in care prelucrarea datelor s-a efectuat fie in baza consimtamantului dumneavoastra sau a contractului incheiat cu noi, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin mijloace automate. Acest drept poate fi exercitat numai in masura in care prelucrarea datelor furnizate a fost efectuata exclusiv prin mijloace automate si doar acolo unde extragerea acestor date este fezabila din punct de vedere al capacitatilor tehnice folosite de Companie.

Dreptul la opozitie

Aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor Dvs. personale in acele cazuri in care prelucram datele Dvs. personale in legatura cu interesele noastre legitime. In acest caz, suntem nevoiti sa oprim prelucrarea datelor Dvs. personale, in afara de cazul in care demonstram un interes legitim care depaseste interesul si opozitia Dvs. si aveti dreptul de a solicita informatii privind modul in care am ajuns la aceasta concluzie. De asemenea, aveti dreptul la opozitie in cazul in care prelucram datele Dvs. in scop de marketing direct.

Dreptul de a nu fi obiectul unei decizii automate

Aveti dreptul de a nu fi obiectul unei decizii luate doar in cadrul unui proces automat, inclusiv profilare, care produce efecte juridice asupra Dvs. sau va afecteaza in mod similar semnificativ, in afara de cazul in care aceasta decizie este:
Necesara pentru intrarea in contract sau pentru desfasurarea unui contract cu Dvs. (ex polita de asigurare)
Bazata pe consimtamantul Dvs. explicit – pe care il puteti retrage in orice moment; sau
Este autorizata de legea aplicabila.

Dreptul de a reclama

Daca nu sunteti multumit de modul in care datele Dvs. personale sunt utilizate sau de raspunsul nostru la orice solicitare a Dvs. in exercitarea oricarui drept, aveti dreptul – la orice moment – de a depune o plangere la autoritatea locala de supraveghere a potectiei datelor

Dreptul de a va adresa Justitiei

Acest drept va confera libertatea de a sesiza instantele judecatoresti competente cu un litigiu care are ca obiect constatarea incalcarii vreunui drept al dumneavoastra si dreptul de fi despagubit pentru incalcarea acestui drept

Pentru exercitarea acestor drepturi si pentru orice informare privind sistemul de management al securitatii datelor cu caracter personal, va incurajam sa ne adresati o solicitare in scris, datata si semnata sau in format electronic la urmatoarea adresa: Primaria Municipului Calarasi, Str.Bucuresti, Nr. 140 A, Cod 910058, Tel: 0242 311 005, Fax: 0242 318 574, pentru va informa privind masurile de securitate implementate.

Va este recunoscut dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal sau justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal care v-au fost incalcate.

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, Bucuresti, Romania sau prin e-mail la anspdcp@dataprotection.ro.

8. Ce masuri de securitate utilizeaza Primaria Municipiului Calarasi pentru protejarea datele dvs. personale?

Ne angajam sa protejam datele cu caracter personal ale persoanelor vizate de indata ce suntem in posesia lor. Am implementat masuri de securitate organizatorice si tehnice. In ciuda eforturilor noastre, in cazul in care vom identifica o bresa de securitate care va afecteaza, va vom informa, si vom initia masuri de corectie adecvate.

Pentru protejarea datele cu caracter personal ale persoanelor vizate, Primaria Municipiului Calarasi  utilizeaza tehnologii de criptare si pseudonimizare. Chiar daca utilizam aceste tehnologii si alte masuri de securitate pentru a proteja informatiile confidentiale si a oferi securitatea corespunzatoare, nu garantam securitate 100%.

Primaria Municipiului Calarasi  utilizeaza procedurile de securitate si garantiile pe care le considera adecvate pentru protejarea datelor personale ale partenerilor nostri sau alte altor persoane care le furnizeaza companiei. Cerintele de securitate Primaria Municipiului Calarasi  sunt solicitate tuturor imputernicitilor si furnizorilor nostri. Scopul nostru este de a asigura confidentilitatea, integritatea si disponibilitatate datele cu caracter personal ale persoanelor vizate aflate sub controlul Primaria Municipiului Calarasi.

Sistemul de management al securitatii informatiei al Primariei Municipiului Calarasi  este certificat de organismul de certificare CERTIND (www.certind.ro) in raport cu cerintele standardului          SR ISO/CEI 27001:2018/ ISO/IEC 27001:2013.  Nr. certificat – 18696 SI

9. Ce se intampla in cazul in care modificam prezenta politica privind protectia datelor personale?

S-ar putea sa fie nevoie sa modificam aceasta politica. Actualizarile vor fi publicate pe site-ul www.primaria calarasi.ro sau pot fi consultate la sediul primariei. Daca modificarile sunt substantiale, vom anunta actualizarea prin canalele noastre de comunicare obisnuite pentru astfel de anunturi.

Pentru a va usura efortul de examinare, vom publica versiunea si data de intrare in vigoare in partea inferioara a documentului referitor la politica privind securitatea datelor cu caracter personal.

Cum puteti contacta Primaria Municipiului Calarasi

Daca doriti sa corectati datele dvs. personale, sa modificati modul in care colaboram si prelucram aceste date sau daca doriti sa adresati intrebari despre politicile noastre aplicabile securitatii prelucrarii datelor personale ale dvs., va rugam sa ne contactati la datele de contact de mai jos:

  • Adresa: Calarasi, Str.Bucuresti, Nr. 140 A, 910058;
  • Telefon: 0242 311 005
  • Fax: 0242 318 574

Versiune 1.0. – Ultima modificare/Data intrării în vigoare: 17 noiembrie 2018

Unitatea Administrativ-Teritorială Calarasi, cu sediul în municipiul Calarasi, str. Bucuresti nr. 140 A, telefon: 0242/311005, fax:0242/318574, e-mail: office@primariacalarasi.ro, CUI 4445370, prin reprezentant legal – Primar Dragulin Daniel-Stefan și Responsabil cu protecția datelor (DPO) – Fulga Flavius-Alexandru, telefon 0731/390575, e-mail: dpo@primariacalarasi.ro, prin prezenta, vă face cunoscute următoarele informații legate de prelucrarea datelor cu caracter personal:

SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR

U.A.T. Calarasi, în calitate de operator, prin direcțiile, serviciile, birourile și compartimentele sale, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul îndeplinirii unor sarcini care servesc interesului public și/sau care rezultă din exercitarea autorității publice, având temei juridic principal Legea nr. 215/2001 – legea administrației publice locale, Republicată.

DESTINATARII SAU CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR

Datele personale pot fi dezvăluite către: persoana vizată, reprezentanții legali ai persoanei vizate, partenerii contractuali ai operatorului, autorități publice centrale/locale, societăți bancare, societăți comerciale sau alte instituții, organizații cu care se cooperează în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale legale.

TRANSFERUL DATELOR CĂTRE UN DESTINATAR DINTR-O ȚARĂ TERȚĂ SAU ORGANIZAȚIE INTERNAȚIONALĂ

U.A.T. Calarasi poate să transfere datele dumneavoastră cu caracter personal către un destinatar dintr-o țară terță sau organizație internațională, în scopul îndeplinirii obligațiilor prevăzute de lege.

PERIOADA DE STOCARE A DATELOR

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru perioada necesară îndeplinirii obligațiilor legale și/sau contractuale, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Conform GDPR, beneficiați de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul la opoziție.
Drepturile menționate le puteți exercita printr-o solicitare adresată responsabilului cu protecția datelor (DPO).

DREPTUL DE A DEPUNE PLÂNGERE

Toate drepturile dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal le puteți exercita printr-o plângere scrisă, datată, semnată și transmisă către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal:

LEGALITATEA PRELUCRĂRII

Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unor obligații legale și/sau contractuale, în caz contrar, refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea acordării serviciului solicitat!

EXISTENȚA UNUI PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT INCLUZÂND CREAREA DE PROFILURI

U.A.T. Calarasi, poate lua decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produc efecte juridice, în scopul îndeplinirii unor sarcini care servesc interesului public și/sau interesului persoanei vizate.

Nu în ultimul rând, ne angajăm să aplicăm toate măsurile tehnice și organizatorice pentru asigurarea securității datelor dumneavoastră personale, a protejării lor împotriva distrugerii, a modificării, a dezvăluirii ori a accesului neautorizat.

Unitatea Administrativ-Teritorială Calarasi, în calitate de operator, având sediul în municipiul Calarasi, str. Bucuresti, nr. 140A, telefon: 0242/311005, fax:0243/318574, e-mail: office@primariacalarasi.ro, CUI 4445370, prin reprezentant legal – Primar Dragulin Daniel-Stefan și Responsabil cu protecția datelor (DPO) – Fulga Flavius-Alexandru, telefon 0731/390575, e-mail: dpo@primariacalarasi.ro, prin prezenta, vă face cunoscute următoarele informații legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, prin mijloace de supraveghere video:
 

SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR

U.A.T. Calarasi, în calitate de operator, prin Direcția Poliția Locală prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal prin mijloace de supraveghere audio/video la sediul Poliției Locale din mun. Calarasi, str. Sloboziei nr. 9-11, având ca scop:

1. asigurarea pazei și protecției persoanelor, a securității obiectivului, a bunurilor și a valorilor aparținând operatorului;
2. prevenirea și combaterea săvârșirii infracțiunilor în perimetrul supravegheat.

Temeiul legal al prelucrării, îl constituie:Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, Decizia A.N.S.P.D.C.P. nr.52/2012 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video, Legea nr.135/2010 privind Codul de procedura penală, Lega nr.286/2009 privind Codul Penal, Legea nr.155/2010 legea poliţiei locale și Hotărârea nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale.
 

DESTINATARII SAU CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR

Datele cu caracter personal, pot fi dezvăluitedoar către instituțiile cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale sau către instanțele de judecată.
 

TRANSFERUL DATELOR CĂTRE UN DESTINATAR DINTR-O ȚARĂ TERȚĂ SAU ORGANIZAȚIE INTERNAȚIONALĂ

Operatorul prin Direcția Poliția Locală nu intenționează să transfere datele dumneavoastră cu caracter personal către un destinatar dintr-o țară terță sau organizație internațională.
 

PERIOADA DE STOCARE A DATELOR

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru perioada de maxim 30 de zile. Această durată poate fi prelungită, numai pentru îndeplinirea unor obligații legale (la solicitarea organelor de cercetare penală sau la solicitarea instanțelor de judecată).
 

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Conform GDPR, beneficiați de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul la opoziție.

Drepturile menționate le puteți exercita printr-o cerere adresată Responsabilului cu protecția datelor (DPO).
 

DREPTUL DE A DEPUNE PLÂNGERE

Toate drepturile dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal le puteți exercita printr-o plângere scrisă, datată, semnată și transmisă către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.):

Sediu: Bld. G-ral Gheorghe Magheru, nr. 28-30, București, CP 010336
e-mail la anspdcp@dataprotection.ro
telefon/fax: +40.318.059.211/ +40.318.059.602
 

LEGALITATEA PRELUCRĂRII

1. Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale ce îi revine operatorului.

2. Accesul în perimetrul supravegheat video, constituie consimțământul dumneavoastră liber exprimat, consimțământ dat în cunoștință de cauză.
 

EXISTENȚA UNUI PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT INCLUZÂND CREAREA DE PROFILURI

Operatorul U.A.T. Calarasi, prin Direcția Poliția Locală ia decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care pot produce efecte juridice, în scopul îndeplinirii unor sarcini care servesc operatorului sau interesului persoanelor vizate.

DIRECȚIA POLIȚIA LOCALĂ, se angajează să aplice toate măsurile tehnice și organizatorice pentru asigurarea securității datelor dumneavoastră personale, a protejării lor împotriva distrugerii, a modificării, a dezvăluirii ori a accesului neautorizat!

Data intrării în vigoare: 22.12.2022

1. Scopul prelucrării. Domeniul de aplicare.
Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Calarasi, în calitate de operator, având sediul în municipiul Calarasi, str. Bucuresti, nr. 140A, telefon: 0242/311005, fax:0243/318574, e-mail: office@primariacalarasi.ro, CUI 4445370, prin reprezentant legal – Primar Marius-Grigore DULCE și Responsabil cu protecția datelor (DPO) – Fulga Flavius-Alexandru, telefon 0242311005 /104, e-mail: dpo@primariacalarasi.ro, prin prezenta, vă face cunoscute următoarele informații legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, prin mijloace de supraveghere video:

Prezenta politică are rolul de a vă informa cu privire la:
– regulile care reglementează implementarea şi utilizarea sistemului de supraveghere video-audio;
– responsabilităţile privind administrarea şi exploatarea sistemului de supraveghere prin mijloace video-audio;
– descrierea sistemului de supraveghere şi măsurile de securitate luate pentru a proteja datele cu caracter personal, viaţa privata şi alte drepturi fundamentale precum şi interese legitime ale persoanelor ale caror date sunt colectate.

Primaria Municipiului Calarasi prelucrează date cu caracter personal, respectiv imaginea, prin intermediul sistemului de supraveghere video (și audio în unele dintre locații) în scopul asigurării securității spațiilor și bunurilor, datelor cu caracter personal și informațiilor instituției, precum și al siguranței persoanelor aflate în sediile instituției.

Sistemul de supraveghere video-audio nu este utilizat pentru verificarea prezenţei la program sau evaluarea performanţei la locul de muncă și nu este monitorizat în timp real.

Acest sistemul vine în completarea sistemelor de detecție și alarmare la tentativa de efracție, de control acces, de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu, formând astfel un sistem integrat pentru securitatea fizică. Astfel, sistemul de supraveghere video-audio funcționează în relație de colaborare cu celelalte sisteme enumerate mai sus, asigurând elementul de monitorizare în timp real și posibilitatea de vizualizare post-eveniment precum și înregistrare, afișarea și transmisia video-audio către diverse persoane desemnate ca utilizatori ai sistemului de supraveghere.

Sistemul de supraveghere video-audio al Primariei Municipiului Calarasi nu are ca scop captarea (de exemplu, prin focalizare sau orientare selectivă) sau prelucrarea imaginilor (de exemplu, indexare, creare de profiluri) care dezvăluie „categorii speciale de date”.

Supravegherea audio/video este efectuată în următoarele scopuri:
a) prevenirea şi combaterea săvârşirii infracţiunilor;
b) asigurarea securităţii persoanelor şi a bunurilor;
c) asigurarea securității angajaților proprii, a pazei şi protecţiei bunurilor, imobilelor şi a echipamentelor de utilitate publică etc;
d) obţinerea unor mijloace de probă în cazul unor incidente, cu respectarea condiţiilor şi a restricţiilor impuse de lege;
f) apărarea unor interese publice justificate ale instituției, ex. apărarea imaginii instituției;

Întrucât prelucrarea datelor cu caracter personal (imaginea) prin intermediul mijloacelor de supraveghere video (și audio în anumite locații ale instituției) are un caracter obligatoriu, refuzul persoanei de a fi înregistrată determină anularea accesului acesteia în sediul Primariei Municipiului Calarasi.

Aceasta politică stabileşte:
1. un set unitar de reguli care reglementează implementarea, administrarea şi utilizarea sistemului de supraveghere video-audio, obligaţiile ce revin institutiei, în calitate de operator de date cu caracter personal, conform legislației din domeniul protectiei datelor şi măsurile de securitate adoptate pentru protecţia datelor cu caracter personal, protejarea vieţii private, a intereselor legitime şi garantarea drepturilor fundamentale ale persoanelor vizate.
2. responsabilităţile privind administrarea şi exploatarea sistemului de supraveghere prin mijloace video-audio.

2. Cerințe de reglementare
Prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video-audio, instalarea și utilizarea sub aspect tehnic a echipamentelor și elementelor componente ale sistemului de supraveghere se realizează cu respectarea prevederile legale în domeniu dintre care enumeram:
2.1. Regulament UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Politica general privind protecția datelor – RGPD/ GDPR);
2.2. Legea nr. 333/ 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
2.3. Hotărârea nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice a Legii nr. 333/ 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;
2.4. Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE.

3. Aplicarea politicii
Politica se aplică, corespunzător atributiilor, de către:
3.1. personalul desemnat cu administrarea şi mentenanţa sistemului de supraveghere video-audio;
3.2. conducerea instituţiei.

Pentru a spori gradul de protecție a vieții private, Primaria Municipiului Calarasi a prevăzut următoarele măsuri:
– limitarea numărului de camere video și sisteme de inregistrare audio, a timpului de stocare a materialului inregistrat, în conformitate cu cerințele de securitate și legislatia in vigoare
– gestionarea strictă a drepturilor operatorilor în ceea ce privește accesul la sistemul de supraveghere și la transmiterea datelor personale către terți.

4. Zonele monitorizate
Amplasarea camerelor de supraveghere și sisteme de inregistrare audio a fost realizată la nivelul instituţiei în conformitate cu legislația în vigoare.
Nu sunt monitorizate zonele în care există un nivel ridicat al așteptărilor privind viața privată (toalete și alte locații similare).

Se supraveghează prin mijloace video:
– zonele de acces şi spaţiile destinate angajatilor și vizitatorilor în care exista risc ridicat de apariție a unor incidente de securitate sau daca în zona respectivă au fost semnalate incidente de securitate;
– zonele cu acces restricţionat (ex. casierie, );
– împrejurimile clădirilor pentru a proteja spaţiile exterioare;
– locurile de păstrare, depozitare şi manipulare a datelor personale și a informațiilor confidențiale, precum şi locurile unde se desfăşoară activităţi care au un asemenea caracter;
– spațiile comune, holurile, birourile instituției;
– se supraveghează prin mijloace video zonele cu acces restricționat/interzis (camerele tehnice/ ale serverelor, spațiile de arhivare etc.).
– se supraveghează prin mijloace audio zonele in care s-au produs incidente sau zonele in care exista risc ridicat de producere a acestora.

Amplasarea dispozitivelor de înregistrare a fost atent analizată pentru a asigura limitarea pe cât posibil a monitorizării zonelor care nu prezintă interes pentru scopul urmărit.
Dispozitivele de înregistrare se amplasează într-un spaţiu securizat.

5. Informare, transparență
Primaria Municipiului Calarasi furnizează persoanelor care intră în zonele supravegheate informaţiile prevăzute de art. 13 din Reg. UE 679/2016. Informaţiile sunt aduse la cunoştinţa persoanelor vizate în mod clar şi permanent, prin intermediul afişelor ″ZONA SUPRAVEGHEATA VIDEO-AUDIO″ sau ″ZONA SUPRAVEGHEATA VIDEO″ postat în locurile monitorizate, poziţionat la o distanţă rezonabilă de locul unde sunt amplasate echipamentele de supraveghere, astfel încât să poată fi văzute de orice persoană.

Primaria Municipiului Calarasi utilizează pentru informare o abordare pe mai multe niveluri care cuprinde următoarele elemente:
• un afiș de informare privind utilizarea sistemului de monitorizare la fiecare dintre intrările clădirilor,
• pictograme la fața locului amplasate în clădiri pentru a atrage atenția publicului cu privire la faptul că au loc activități de monitorizare și a-l informa despre modul în care poate obține informații suplimentare și
• politica detaliata privind utilizarea sistemelor video poate fi consultată website-ul institutiei

6. Protejarea vieții private și securitatea informațiilor
Pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal colectate sunt menținute următoarele măsuri tehnice și organizatorice:
– limitarea timpului de stocare a materialului înregistrat, în conformitate cu cerințele de securitate;
– mediile de stocare (înregistratoare video, audio digitale) se află în spații securizate, protejate de măsuri de securitate fizică;
– toți utilizatorii cu drept de acces au semnat o declarație prin care se obligă să respecte prevederile interne si cele legale în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal;
– dreptul de acces se acordă utilizatorilor doar pentru acele resurse care sunt strict necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;
– persoana care are dreptul de a acorda, modifica sau anula dreptul de acces al utilizatorilor, conform procedurii de acces la bazele de date, este administratorul de sistem;
– la nivelul operatorului se ține în permanență o listă actualizată a tuturor persoanelor (daca acestea exista) care au drept de acces la sistemul de supraveghere video, cu specificarea tipului de acces;
– responsabilul cu protecția datelor personale va fi consultat înainte de instalarea oricărui nou sistem video.

7. Accesul la datele cu caracter personal colectate prin intermediul sistemului de supraveghere video-audio
Accesul la înregistrarile video sau audio înregistrate și transmise în direct este limitat la un număr redus de persoane care pot fi identificate în mod clar, fiind bazat pe necesitatea de a cunoaște.

Conducerea Primariei Municipiului Calarasi a stabilit scopul și limitele drepturilor de acces. În special, limite în privința persoanelor care au dreptul să vizioneze materialul înregistrat în timp real, să vizioneze înregistrarea materialelor, să copieze, să descarce, să șteargă sau să modifice orice material înregistrat.

Primaria Municipiului Calarasi impune limite în privinţa persoanelor care au dreptul:
– să vizioneze materialele înregistrate în timp real, dacă este cazul – imaginile care se derulează în timp real sunt accesibile numai personalul desemnat;
– să vizioneze înregistrarea materialelor înregistrate: vizionarea materialelor înregistrate se va face în cazuri justificate, cum ar fi cazurile prevăzute expres de lege şi în cazul incidentelor de securitate, de către personalul desemnat;
– să copieze, să descarce, să şteargă sau să modifice orice material înregistrat: copierea, descărcarea, ştergerea sau modificarea oricărui material înregistrat se va face de către personalul desemnat cu administrarea sistemelor de supraveghere, cu aprobarea conducerii instituției.

Pentru orice încălcare a securităţii în ceea ce priveşte sistemul de supraveghere,conducerea instituției va fi informată în legătură cu acest lucru, fără întârzieri nejustificate, în termen de cel mult 24 ore lucrătoare.
De asemenea Responsabilul cu securitatea datelor este informat în legătură cu acest lucru cât mai repede posibil.

8. Descrierea şi specificaţiile tehnice ale sistemului
În mod convenţional sistemul de supraveghere este un sistem static. Sistemul poate înregistra orice activitate detectată de camerele/ sistemele audio instalate în zona supravegheată, data şi ora.
Toate camerele sunt funcţionale 24 de ore, 7 zile pe săptămână.

Atunci când este necesar, calitatea imaginilor permite recunoaşterea celor care trec prin zona de acţiune a camerelor. Pentru o mai mare siguranţă a prelucrării datelor care pot fi obţinute în urma supravegherii video, camerele sunt fixe (fără funcţie de zoom), astfel utilizatorul nu poate modifica perimetrul/scopul supravegherii. Personalul care asigură paza nu are dreptul de vizualizare, operare a sistemului sau de a consulta înregistrările sistemului.

9. Beneficiile sistemului de supraveghere:
– creşterea controlului în perimetrul supravegheat, a spațiilor comune, a intrărilor şi ieşirilor;
– eliminarea pierderilor cauzate de evenimente neprevăzute și incidente;
– respectarea reglementărilor şi legislaţiei în vigoare referitoare la securitate fizică.
– protejarea securității personalului, vizitatorilor și a bunurilor.

10. Instalarea, administrarea, exploatarea sistemului
Conducerea institutiei și responsabilul cu securitatea datelor vor fi consultati înainte de achiziţionarea sau instalarea oricărui nou sistem video de protecţie sau în cazul modificărilor acestuia.

Echipamentele sunt astfel instalate încât să se afle sub supraveghere doar acele spaţii identificate în ca având nevoie de protecţie suplimentară din punct de vedere al securitatii si protejarii personalului a bunurilor si a contribuabililor. Utilizatorii sistemului sunt instruiţi să nu monitorizeze altfel de zone.

O revizuire periodică va fi întreprinsă anual de către structurile responsabile cu asigurarea securităţii şi va reanaliza:
– necesitatea menţinerii în uz a sistemului;
– îndeplinirea scopului declarant;
– îmbunătățirea sistemului.

11. Dezvăluirea datelor cu caracter personal colectate prin intermediul sistemului de supraveghere

Informațiile înregistrate prin sistemele de supraveghere sunt destinate utilizării de către Primaria Municipiului Calarasi în scopul asigurării securității spațiilor și bunurilor instituției, precum și al siguranței persoanelor aflate în sediile instituției și sunt puse la dispoziția organelor judiciare și a altor instituții abilitate de lege să solicite aceste informații, la cererea expresă și documentată acestora.

Primaria Municipiului Calarasi are obligaţia punerii la dispoziţia organelor judiciare și a altor instituții ale statului, la solicitarea scrisă a acestora, înregistrările în care este surprinsă săvârşirea unor fapte de natură penală, dar numai după ce s-a obţinut aprobare din partea conducerii instituției.

În cazuri excepţionale, dar cu respectarea garanţiilor descrise în aceasta politică, se poate acorda acces comisiei de cercetare disciplinară, în cadrul unei cercetări disciplinare, cu condiţia ca informaţiile să ajute la investigarea unei infracţiuni sau a unei abateri disciplinare.

Sistemul poate constitui mijloc de investigare sau de obţinere a unor informaţii pentru anchetele interne sau procedurile disciplinare, inclusiv în cazul situaţiilor în care se produce un incident de securitate fizică sau se observă un comportament infracţional (în circumstanţe excepţionale imaginile pot fi transferate organelor de cercetare în cadrul unei investigaţii disciplinare sau penale).

Orice activitate de transfer și dezvăluire a datelor personale către terți va fi documentată și supusă unei evaluări riguroase privind necesitatea comunicării și compatibilitatea dintre scopul în care se face comunicarea și scopul în care aceste date au fost colectate inițial pentru prelucrare (de securitate) şi se va face cu aprobarea conducerii instituției.

12. Durata de stocare a datelor
Durata de stocare a datelor obținute prin intermediul sistemului de supraveghere este proporțională cu scopul pentru care se prelucrează datele, astfel că înregistrările sunt stocate pentru o perioadă care nu depășește 30 de zile, cu excepția situațiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate.

La expirarea perioadei de stocare datele se șterg prin procedură automată de suprascriere în ordinea în care au fost înregistrate.

În cazul producerii unui incident de securitate, precum și în cazuri temeinic justificate, durata de păstrare a înregistrărilor relevante poate depăși limitele normale în funcție de timpul necesar investigării suplimentare a incidentului de securitate.

Păstrarea este documentată riguros, iar necesitatea păstrării este revizuită periodic, şi se va face cu aprobarea conducerii instituției.

13. Sistemul de management al securității datelor cu caracter personal
Pentru a proteja securitatea sistemului, inclusiv a datelor cu caracter personal, au fost introduse următoarele măsuri tehnice și organizatorice:
• Spații securizate, protejate de măsuri de securitate fizică, găzduiesc echipamentele care stochează înregistrările; sisteme firewall de rețea protejează perimetrul logic al infrastructurii IT, iar principalele sisteme informatice care conțin datele beneficiază de o securitate sporită.
• Printre măsurile administrative se numără obligația de a verifica în mod individual, din rațiuni de securitate, pe fiecare membru al personalului care are acces la sistem (inclusiv persoanele care întrețin echipamentele și sistemele). .
• Drepturile de acces ale utilizatorilor se acordă doar pentru acele resurse care sunt strict necesare pentru îndeplinirea obligațiilor acestora.
• Numai administratorul de sistem poate acorda, modifica sau anula drepturile de acces ale oricărei persoane autorizate. Orice acordare, modificare sau anulare a drepturilor de acces se efectuează pe baza unor criterii stricte.

14. Revizuiri periodice ale politicii
O dată la trei ani, sau atunci când se modifică contextul, instituția va efectua o revizuire privind respectarea și evaluarea măsurilor de securitate. Pe parcursul revizuirilor periodice, instituția va reevalua dacă:
• sistemul continuă să îndeplinească obiectivul declarat,
• sunt disponibile alternative adecvate
• sistemul și procedurile de operare respectă în continuare Regulamentul UE 679/2016 și reglementările complementare.

15. Drepturile persoanei vizate
Primaria Municipiului Calarasi asigură respectarea drepturilor ce revin persoanelor vizate, conform Reg. UE nr. 679/ 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Toate persoanele implicate în activitatea de supraveghere video-audio și cele responsabile de administrarea înregistrărilor respectă măsurile de securitate stabilite.
Informarea persoanelor vizate se realizează în mod clar și permanent prin intermediul unui semn adecvat, o pictogramă reprezentativă, cu vizibilitate suficientă și localizată în zona supravegheată, astfel încât să semnaleze existența camerelor de supraveghere.

Responsabilul cu securitatea informațiilor va asigura actualizarea informărilor corespunzător realităților existente în cadrul activităților desfășurate de instituție.

În conformitate cu dispoziţiile Reg. UE nr. 679/2016 persoana vizată are următoarele drepturi:
– dreptul de acces,
– dreptul la rectificare,
– dreptul la ștergerea datelor (″dreptul de a fi uitat″),
– dreptul la restricționarea prelucrării,
– dreptul la portabilitatea datelor,
– dreptul la opoziție,
– dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri.

Potrivit Reg. UE 6709/ 2016, persoana vizată are dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sediul acesteia din B-dul G-ral Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, București, cod poștal 0103336 sau de a se adresa justiției.

Pe întreaga perioadă de stocare a datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de acces la datele personale care le privesc deţinute de Primaria Municipiului Calarasi de a solicita intervenţia sau de a se opune prelucărilor, conform legii. Orice cerere de a accesa, rectifica, bloca şi/sau şterge date cu caracter personal ca urmare a utilizării sistemului de monitorizare trebuie să fie adresată conducerii instituției si persoanei responsabile.
În cazul în care persoana vizată are alte întrebări privind prelucrarea de către instituție a datelor personale care o privesc, se poate adresa conducerii instituției.

Răspunsul la solicitarea de acces, intervenţie sau opoziţie se dă în termen de 30 zile calendaristice. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor.

Persoana vizată va fi informată cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de 30 de zile de la primirea cererii, prezentându-i-se și motivele întârzierii.

În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic, informațiile sunt furnizate în format electronic acolo unde este posibil, după exista posibilitatea identificării exacte a persoanei, cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format.

Solicitantul poate preciza în cerere dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondentă care să asigure că predarea i se va face numai personal și există posibilitatea identificării exacte a persoanei.

În cazul în care cererea se depune prin reprezentant, trebuie comunicate datele de identitate ale acestuia, precum şi împuternicirea dată în acest sens.

În cazul în care cererile din partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, instituția poate:
– fie să perceapă o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
– fie să refuze să dea curs cererii.

În cazul în care are îndoieli întemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice care înaintează cererea având ca obiect exercitarea unuia din drepturile menționate, reprezentanții instituției pot solicita furnizarea de informații suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate.

Dacă există o solicitare expresă din partea persoanei vizate, dupa identificare se poate acorda dreptul de a acces la datele personale care o privesc. Imaginile furnizate vor fi clare, în măsura posibilităţii, cu condiţia de a nu prejudicia drepturile terţilor (persoana vizată va putea vizualiza doar propria imagine, imaginile altor persoanelor care pot apărea în înregistrare vor fi editate, astfel încât să nu fie posibilă recunoaşterea/ identificarea lor).

În cazul unei asemenea solicitări, persoana vizată este obligată să se identifice dincolo de orice suspiciune (să prezinte actul de identitate când participă la vizionare), să menţioneze data, ora, locaţia şi împrejurările în care a fost înregistrată de sistemul de supraveghere.

De asemenea, persoana vizată va prezenta şi o fotografie recentă, astfel încât utilizatorii desemnaţi să o poată identifica mai usor în imaginile filmate. Persoana va putea vizualiza doar propria imagine, imaginile persoanelor care pot apărea în înregistrare vor fi editate astfel încât să nu fi e posibilă recunoaşterea/ identificarea lor.

Există posibilitatea refuzării dreptului de acces în situaţia în care se aplică excepţiile prevăzute de lege. Necesitatea de a restricţiona accesul se poate impune şi în cazul în care există obligaţia de a proteja drepturile şi libertăţile unor terţe persoane, de exemplu dacă în înregistrări apar şi alte persoane şi nu există posibilitatea de a obţine consimţământul lor sau nu se pot extrage, prin editarea imaginilor, datele personale nerelevante.

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus sau pentru alte solicitari şi clarificări, persoana vizată trebuie să transmită a cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, la adresa:

Primaria Municipiului Calarasi
Adresa: Str. Bucuresti nr. 140 A
sau poate depune cererea personal la registratura din Institutiei la adresa mai sus mentionata.

Procedură privind exercitarea drepturilor persoanei vizate

 

I. DEPUNEREA CERERII LA OPERATOR

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, efectuate de către operatorul U.A.T. Calarsi, ne puteți trimite o cerere scrisă, datată și semnată, după cum urmează:

Personal – La sediul operatorului din municipiul Calarasi, str.Bucuresti nr. 140 A
Poștă – U.A.T. Calarasi – Responsabil cu Protecția Datelor Personale (DPO), Municipiul Calarasi, str. Bucuresti nr. 140 A , cod postal 910058
Tel./Fax – 0242/311005 ; 024/2318574
E-mail – dpo@primariacalarasi.ro

Operatorul U.A.T. Calarasi, facilitează exercitarea drepturilor persoanei vizate, fără întârzieri nejustificate, în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu 2 luni, atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor. În acest caz operatorul informează persona vizată cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând și motivele întârzierii.

Dacă nu ia măsuri cu privire la cererea persoanei vizate, operatorul informează persoana vizată, fără întârziere și în termen de cel mult o lună de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care nu ia măsuri și la posibilitatea de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară.

În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic, informațiile sunt furnizate în format electronic acolo unde este posibil, cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format.

Informațiile furnizate în temeiul articolelor 13 și 14, orice comunicare și orice măsuri luate în temeiul articolelor 15-22 și 34, sunt oferite gratuit.

În cazul în care cererile din partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, operatorul U.A.T. Calarasi, poate:

a) fie să perceapă o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative;
b) fie să refuze să dea curs cererii (în aceste cazuri, operatorului îi revine sarcina de a demonstra caracterul vădit nefondat sau excesiv al cererii).

În cazul în care operatorul – U.A.T. Calarasi are îndoieli întemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice care înaintează cererea, acesta poate solicita furnizarea de informații suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate.
 

II. DEPUNEREA PLÂNGERII LA AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE

În vederea apărării drepturilor prevăzute de Regulamentul (UE) nr.679/2016, persoanele ale căror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrări efectuate în cadrul U.A.T. Calarasi, pot înainta plângere și către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, numai după ce au depus o cerere la operator.

Pe cale de excepţie, plângerea poate fi adresată fără parcurgerea procedurii prealabile, numai în cazul în care o întârziere ar cauza un prejudiciu iminent şi ireparabil, aspect care trebuie justificat şi dovedit de petent, la data depunerii plângerii la autoritatea de supraveghere.

Pentru mai multe informații privind depunerea plângerii, puteți consulta pagina de internet a autorității de supraveghere (ANSPDCP): http://www.dataprotection.ro .
 

IMPORTANT!

– Prezenta procedură se aplică numai în cadrul activităţii de soluţionare a cererilor care intră sub incidența GDPR;
– Nefurnizarea datelor de identificare (în special: nume, prenume şi adresa de domiciliu/reşedinţă) conduce la clasarea petiției ca anonimă;
– Cererea dumneavoastră va fi gestionată de către DPO din cadrul U.A.T. Calarasi.

Procedură privind exercitarea drepturilor persoanei vizate

 

I. DEPUNEREA CERERII LA OPERATOR

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, efectuate de către operatorul U.A.T. Calarsi, ne puteți trimite o cerere scrisă, datată și semnată, după cum urmează:

Personal – La sediul operatorului din municipiul Calarasi, str.Bucuresti nr. 140 A
Poștă – U.A.T. Calarasi – Responsabil cu Protecția Datelor Personale (DPO), Municipiul Calarasi, str. Bucuresti nr. 140 A , cod postal 910058
Tel./Fax – 0242/311005 ; 024/2318574
E-mail – dpo@primariacalarasi.ro

Operatorul U.A.T. Calarasi, facilitează exercitarea drepturilor persoanei vizate, fără întârzieri nejustificate, în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu 2 luni, atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor. În acest caz operatorul informează persona vizată cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând și motivele întârzierii.

Dacă nu ia măsuri cu privire la cererea persoanei vizate, operatorul informează persoana vizată, fără întârziere și în termen de cel mult o lună de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care nu ia măsuri și la posibilitatea de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară.

În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic, informațiile sunt furnizate în format electronic acolo unde este posibil, cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format.

Informațiile furnizate în temeiul articolelor 13 și 14, orice comunicare și orice măsuri luate în temeiul articolelor 15-22 și 34, sunt oferite gratuit.

În cazul în care cererile din partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, operatorul U.A.T. Calarasi, poate:

a) fie să perceapă o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative;
b) fie să refuze să dea curs cererii (în aceste cazuri, operatorului îi revine sarcina de a demonstra caracterul vădit nefondat sau excesiv al cererii).

În cazul în care operatorul – U.A.T. Calarasi are îndoieli întemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice care înaintează cererea, acesta poate solicita furnizarea de informații suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate.
 

II. DEPUNEREA PLÂNGERII LA AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE

În vederea apărării drepturilor prevăzute de Regulamentul (UE) nr.679/2016, persoanele ale căror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrări efectuate în cadrul U.A.T. Calarasi, pot înainta plângere și către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, numai după ce au depus o cerere la operator.

Pe cale de excepţie, plângerea poate fi adresată fără parcurgerea procedurii prealabile, numai în cazul în care o întârziere ar cauza un prejudiciu iminent şi ireparabil, aspect care trebuie justificat şi dovedit de petent, la data depunerii plângerii la autoritatea de supraveghere.

Pentru mai multe informații privind depunerea plângerii, puteți consulta pagina de internet a autorității de supraveghere (ANSPDCP): http://www.dataprotection.ro .
 

IMPORTANT!

– Prezenta procedură se aplică numai în cadrul activităţii de soluţionare a cererilor care intră sub incidența GDPR;
– Nefurnizarea datelor de identificare (în special: nume, prenume şi adresa de domiciliu/reşedinţă) conduce la clasarea petiției ca anonimă;
– Cererea dumneavoastră va fi gestionată de către DPO din cadrul U.A.T. Calarasi.

Folosește una din modalitățile de contact și ia legătura cu noi

Abonare la newsletter
În vederea exprimării de către Dvs. a consimțământului pentru prelucrarea de date cu caracter personal în vederea transmiterii newsletter-ului, puteți consulta Politica noastră de Protecția datelor.