EnglishRomanian
EnglishRomanian

Registrul pentru evidența Hotărârilor Autorității Deliberative
Nr. Data Denumire Documente
227 31/12/2006 Arhiva HCL 2006 Vizualizare
332 31/12/2007 Arhiva HCL 2007 Vizualizare
312 31/12/2008 Arhiva HCL 2008 Vizualizare
198 31/12/2009 Arhiva HCL 2009 Vizualizare
210 31/12/2010 Arhiva HCL 2010 Vizualizare
213 31/12/2011 Arhiva HCL 2011 Vizualizare
124 31/12/2012 Arhiva HCL 2012 Vizualizare
237 31/12/2013 Arhiva HCL 2013 Vizualizare
200 31/12/2014 Arhiva HCL 2014 Vizualizare
232 31/12/2015 Arhiva HCL 2015 Vizualizare
181 31/12/2016 Arhiva HCL 2016 Vizualizare
211 31/12/2017 Arhiva HCL 2017 Vizualizare
243 31/12/2018 Arhiva HCL 2018 Vizualizare
188 31/12/2019 Arhiva HCL 2019 Vizualizare
188 31/12/2020 Arhiva HCL 2020 Vizualizare
240 31/12/2021 Arhiva HCL 2021 Vizualizare
204 27/07/2022 H.C.L. nr. 204 din 27.07.2022 privind majorarea taxei de salubrizare datorată de utilizatori persoane fizice fără contract încheiat cu operatorul serviciului de salubrizare Vizualizare
203 27/07/2022 H.C.L. nr. 203 din 27.07.2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călărași pe anul 2022 Vizualizare
202 27/07/2022 H.C.L. nr. 202 din 27.07.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Călăraşi pe perioada 01.08.2022-31.10.2022 – RAIU IULIANA Vizualizare
201 27/07/2022 H.C.L. nr. 201 din 27.07.2022 privind concesionarea prin licitație publică a unor imobile – terenuri aparținând domeniului privat al municipiului Călărași situate în intravilanul municipiului Călărași strada Aviator Adrian Săvulescu (Ansamblul Rezidențial Știrbei – Vodă) în vederea edificării unor locuințe Vizualizare
200 27/07/2022 H.C.L. nr. 200 din 27.07.2022 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea prin licitație publică a unor imobile – terenuri aparținând domeniului privat al municipiului Călărași situate în intravilanul municipiului Călărași strada Aviator Adrian Săvulescu în vederea edificării unor locuințe Vizualizare
199 27/07/2022 H.C.L. nr. 199 din 27.07.2022 privind concesionarea prin licitație publică a unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Călărași situat în intravilanul municipiului Călărași Ansamblul Rezidențial Știrbei Vodă în suprafaţă de 431 mp cu număr cadastral 23425 în vederea edificării unei locuințe Vizualizare
198 27/07/2022 H.C.L. nr. 198 din 27.07.2022 pentru aprobarea studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitație publică a unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Călărași situat în intravilanul municipiului Călărași Ansamblul Rezidențial Știrbei Vodă în suprafaţă de 431 mp cu număr cadastral 23425 în vederea edificării unei locuințe Vizualizare
197 27/07/2022 H.C.L. nr. 197 din 27.07.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „Promovare P.U.Z. construire hală S+P+1 şi împrejmuire teren“ situat în municipiul Călărași strada Prelungirea Sloboziei nr. 1B Vizualizare
196 27/07/2022 H.C.L. nr. 196 din 27.07.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Schimbare de destinaţie în complex comercial extindere reconfigurare funcţional-volumetrică corp C1 + lucrări şi amenajări conexe’’ situat în municipiul Călăraşi strada Ştirbei Vodă nr. 16-16Bis nr. cadastral 25553 din C.F. 25553 judeţul Călăraşi Vizualizare
195 27/07/2022 H.C.L. nr. 195 din 27.07.2022 privind vânzarea unui imobil – teren proprietatea privată a municipiului Călărași situat în strada Romană nr. 24 număr carte funciară 24135 cu suprafața de 420 mp în favoarea domnului Mihalache Petre Vizualizare
194 27/07/2022 H.C.L. nr. 194 din 27.07.2022 privind vânzarea unui imobil – teren proprietatea privată a municipiului Călărași situat în strada Aleea Măgureni nr. 9 în suprafață de 358 mp din acte respectiv 330 mp din măsurători carte funciară nr. 22565 în favoarea doamnei Luță Sanda Vizualizare
193 27/07/2022 H.C.L. nr. 193 din 27.07.2022 privind vânzarea unui imobil – teren proprietatea privată a municipiului Călărași situat în strada Romană nr. 24 număr carte funciară 24135 cu suprafața de 420 mp în favoarea domnului Mihalache Petre Vizualizare
192 27/07/2022 H.C.L. nr. 192 din 27.07.2022 privind inițierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil – teren proprietatea privată a municipiului Călărași situat în strada Preot Ionescu Alexandru nr. 16 lot 51 număr carte funciară 23427 tarla 65 parcela 18 din 2 cu suprafața de 400 mp în favoarea doamnei Buterez Ioana Andreea Vizualizare
191 27/07/2022 H.C.L. nr. 191 din 27.07.2022 privind inițierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil – teren proprietatea privată a municipiului Călărași în suprafață de 557 mp situat în strada Preot Pârlea Alexandru nr. 12 – lot 43 – tarla (cvartal) 65 parcela 18 din 2 către ICHIM MARIAN şi ICHIM MIHAELA Vizualizare
190 27/07/2022 H.C.L. nr. 190 din 27.07.2022 privind dezlipirea unor imobile terenuri situate în municipiul Călărași strada Cornișei nr. 5 Vizualizare
189 27/07/2022 H.C.L. nr. 189 din 27.07.2022 privind aprobarea exercitării dreptului de uz și servitute de către E-Distribuţie Dobrogea S.A asupra unei suprafețe totale de 910 mp teren proprietate privată în administrarea UAT Municipiului Călărași identificat cu numărul cadastral 23546 înscris în cartea funciară 23546 necesar pentru amplasarea unor cabluri subterane de medie şi joasă tensiune şi a unor casete stradale de distribuţie Vizualizare
188 07/07/2022 H.C.L. nr. 188 din 07.07.2022 privind aprobarea exercitării dreptului de uz și servitute de către E-Distribuţie Dobrogea S.A asupra unei suprafețe totale de 1.222 75 mp aparţinând domeniul privat al municipiului Călăraşi aflat în administrarea Consiliului Local al municipiului Călărași identificat cu numărul cadastral 30202 înscris în cartea funciară 30202 necesar pentru amplasarea anvelopei de 20KV a unui stâlp 14F şi a unui cablu subteran L20KV pentru realizarea serviciului public de distribuție a energiei electrice la locul de consum zona de vest a municipiului Călăraşi Vizualizare
187 07/07/2022 H.C.L. nr. 187 din 07.07.2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călărași pe anul 2022 Vizualizare
186 07/07/2022 H.C.L. nr. 186 din 07.07.2022 privind aprobarea contractării şi garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 38.756.227 26 lei Vizualizare
185 28/06/2022 H.C.L. nr. 185 din 28.06.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 156 din 26.05.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A. a amplasamentului situat în municipiul Călărași str. Prel. București nr. 12 județul Călărași și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot – Sală de Educație Fizică Școlară cu titlul “Construire Sală de educație fizică școlară în municipiul Călărași str. Prel. București nr. 12 județul Călărași” Vizualizare
184 28/06/2022 H.C.L. nr. 184 din 28.06.2022 privind darea în administrare către Serviciul Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ Călărași a obiectivului de investiţii Teren minifotbal din incinta Stadionului Municipal” situat în Bulevardul Republicii nr. 2C judeţul Călărași Vizualizare
183 28/06/2022 H.C.L. nr. 183 din 28.06.2022 privind bunurile a căror apartenență se atestă la domeniul privat al municipiului Călărași Vizualizare
182 28/06/2022 H.C.L. nr. 182 din 28.06.2022 privind declararea unor imobile situate în municipiul Călărași bunuri de uz și de interes public local Vizualizare
181 28/06/2022 H.C.L. nr. 181 din 28.06.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Reconversie funcţională în zonă mixtă – Instituţii din Servicii + Funcţiuni complementare – teren număr cadastral 30938” situat în municipiul Călărași Bulevardul Republicii nr. 1 Vizualizare
180 28/06/2022 H.C.L. nr. 180 din 28.06.2022 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Sportului prin Clubul Sportiv Școlar Călărași și prin Clubul Sportiv Municipal Călărași în domeniul public al Municipiului Călărași și administrarea Consiliului local Călărași Vizualizare
179 28/06/2022 H.C.L. nr. 179 din 28.06.2022 privind inițierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil – teren proprietatea privată a municipiului Călărași situat în strada Romană nr. 24 număr carte funciară 24135 cu suprafața de 420 mp domnului Mihalache Petre Vizualizare
178 28/06/2022 H.C.L. nr. 178 din 28.06.2022 pentru modificarea tarifelor stabilite conform Contractului nr. 32761 din 15.07.2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de călători prin curse regulate în municipiul Călărași Vizualizare
177 28/06/2022 H.C.L. nr. 177 din 28.06.2022 privind acordarea unui mandat special domnului Coman Liviu în vederea exercitării atribuţiilor Municipiului Călăraşi în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOMANAGEMENT SALUBRIS Vizualizare
176 28/06/2022 H.C.L. nr. 176 din 28.06.2022 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Serviciul Public Pavaje Spaţii Verzi Călărași Vizualizare
175 28/06/2022 H.C.L. nr. 175 din 28.06.2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Călăraşi în Consiliul de administraţie al Liceului Pedagogic Ștefan Bănulescu” Călăraşi Vizualizare
174 08/06/2022 H.C.L. nr. 174 din 08.06.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 126 din 19.08.2020 privind aprobarea coridoarelor de mobilitate integrate din municipiul Călăraşi Vizualizare
173 08/06/2022 H.C.L. nr. 173 din 08.06.2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Direcției de Asistență Socială Călăraşi Vizualizare
172 08/06/2022 H.C.L. nr. 172 din 08.06.2022 privind alipirea a două terenuri situate în intravilanul municipiului Călărași numărul cadastral 33798 cu numărul cadastral 33799 strada Aleea Dumbrava Minunată nr. 4 Vizualizare
171 08/06/2022 H.C.L. nr. 171 din 08.06.2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călăraşi pe anul 2022 Vizualizare
170 08/06/2022 H.C.L. nr. 170 din 08.06.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 107 din 29.07.2019 privind aprobarea proiectului cu titlul: „Modernizare Centru comunitar existent și amenajare zone adiacente (Oborul Nou)” finanțat din Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Prioritatea de Investiții 4.3 – Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale Vizualizare
169 08/06/2022 H.C.L. nr. 169 din 08.06.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 106 din 29.07.2019 privind aprobarea proiectului cu titlul „Regenerarea fizică a zonei defavorizate Cărămidari prin dezvoltarea bazei materiale destinate activităților educative culturale și recreative” propus pentru finanțare prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Prioritatea de Investiţii 4.3 – Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale Vizualizare
168 08/06/2022 H.C.L. nr. 168 din 08.06.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 105 din 29.07.2019 privind aprobarea proiectului cu titlul: „Înființare centru pentru activități educative și culturale în cartierul Livada” finanțat din Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Prioritatea de Investiții 4.3 – Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale Vizualizare
167 26/05/2022 H.C.L. nr. 167 din 26.05.2022 privind alipirea a 2 imobile situate în intravilanul municipiului Călărași având numerele cadastrale 23379 și 23384 Vizualizare
166 26/05/2022 H.C.L. nr. 166 din 26.05.2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Călăraşi în Consiliul de administraţie al Direcției Creșe Călărași H.C.L. nr. 167 din 26.05.2022 privind alipirea a 2 imobile situate în intravilanul municipiului Călărași având numerele cadastrale 23379 și 23384 Vizualizare
165 26/05/2022 H.C.L. nr. 165 din 26.05.2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 218 din 08.12.2021 privind aprobarea înființării Direcției Creșe cu personalitate juridică în subordinea Consiliului local al municipiului Călărași a Statului de funcții Organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia Vizualizare
164 26/05/2022 H.C.L. nr. 164 din 26.05.2022 privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie-Izvorâtorul de Mir” (A.M.V.V.D.) și Municipiul Călărași prin Primăria Municipiului Călărași Vizualizare
163 26/05/2022 H.C.L. nr. 163 din 26.05.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 37 din 20.03.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția în cadrul proiectului cu titlul „Regenerarea spațiului urban din municipiul Călărași prin amenajarea spațiilor verzi din zona de vest și a spațiului verde din zona de locuit Navrom” Vizualizare
162 26/05/2022 H.C.L. nr. 162 din 26.05.2022 privind vânzarea prin licitaţie publică organizată potrivit legii a imobilului teren în suprafață de 315 mp număr cadastral 23219 și a imobilului construcție A1.1 număr cadastral 23219 – C1 cu suprafața de 315 mp imobil (teren și construcție – J11 scara H) situat în strada Aleea Constructorului nr. 21 bis Vizualizare
161 26/05/2022 H.C.L. nr. 161 din 26.05.2022 privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al municipiului Călăraşi şi a creditelor interne la data de 31.03.2022 Vizualizare
160 26/05/2022 H.C.L. nr. 160 din 26.05.2022 privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al municipiului Călăraşi şi a creditelor interne la data de 31.12.2021 Vizualizare
159 26/05/2022 H.C.L. nr. 159 din 26.05.2022 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei Poliţia Locală Călăraşi Vizualizare
158 26/05/2022 H.C.L. nr. 158 din 26.05.2022privind dezlipirea imobilului teren având numărul cadastral 32264 cu suprafața de 17857 mp situat în Călărași Șoseaua Chiciului nr. 1E în trei loturi lotul 1 cu suprafața de 6410 mp lotul 2 cu suprafața de 5364 mp și lotul 3 cu suprafața de 6083 mp Vizualizare
157 26/05/2022 H.C.L. nr. 157 din 26.05.2022 privind dezlipirea imobilelor cu numerele cadastrale: 23273 23261 teren arabil intravilan cvartal 65 parcela 14 din 2 situat în municipiul Călărași Vizualizare
156 26/05/2022 H.C.L. nr. 156 din 26.05.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A. a amplasamentului situat în municipiul Călărași str. Prel. București nr. 12 județul Călărași și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot – Sală de Educație Fizică Școlară cu titlul “Construire Sală de educație fizică școlară în municipiul Călărași str. Prel. București nr. 12 județul Călărași Vizualizare
155 26/05/2022 H.C.L. nr. 155 din 26.05.2022 privind aprobarea exercitării dreptului de uz și servitute de către E-Distribuţie Dobrogea S.A. asupra unei suprafețe totale de 10 mp teren proprietate publică în administrarea UAT Municipiului Călărași identificat cu nr. cadastral 30581 înscris în cartea funciară 30581 necesar pentru amplasarea anvelopei prefabricate din beton pentru punctul de conexiuni (PC 20 KV) pe o pernă de balast pentru realizarea serviciului public de distribuție a energiei electrice la locul de consum Călărași strada Varianta Nord nr. 30 (Tronson 2) beneficiar ZMC TRADING S.R.L. Vizualizare
154 26/05/2022 H.C.L. nr. 154 din 26.05.2022 privind aprobarea apartamentării imobilului situat în strada Mușețelului nr. 23 scara A BLOC H26 Scara B BLOC H26 situate în intravilanul municipiului Călărași Vizualizare
153 26/05/2022 H.C.L. nr. 153 din 26.05.2022 privind vânzarea unor imobile – terenuri proprietatea privată a municipiului Călărași situate în Complex Micro 6 strada Stadionului nr. 28 bis carte funciară nr. 29538 în suprafața de 153 mp și cartea funciară nr. 29539 în suprafață de 29 mp către S.C. CCIF S.R.L. Vizualizare
152 26/05/2022 H.C.L. nr. 152 din 26.05.2022 privind inițierea procedurilor pentru vânzarea imobilului – casă de locuit – situată în Călărași strada Digului nr. 11 având nr. cadastral 29230 – C2 număr carte funciară 29230 în suprafață de 50 mp și nr. cadastral 29230 – C1 număr carte funciară 29230 în suprafață de 137 mp în favoarea doamnei Albu Ştefana Vizualizare
151 26/05/2022 H.C.L. nr. 151 din 26.05.2022 privind inițierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil – teren proprietate privată a municipiului Călărași situat în strada Aleea Măgureni nr. 9 în suprafață de 358 mp carte funciară nr. 22565 în favoarea doamnei Luță Sanda Vizualizare
150 26/05/2022 H.C.L. nr. 150 din 26.05.2022 privind concesionarea prin licitație publică a unor imobile – terenuri aparținând domeniului privat al municipiului Călărași situate în intravilanul municipiului Călărași strada Grădiștea nr. 57 și strada Grădiștea nr. 57A în vederea edificării unor locuințe Vizualizare
149 26/05/2022 H.C.L. nr. 149 din 26.05.2022 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea prin licitație publică a unor imobile – terenuri aparținând domeniului privat al municipiului Călărași situate în intravilanul municipiului Călărași strada Grădiștea nr. 57 și strada Grădiștea nr. 57A în vederea edificării unor locuințe Vizualizare
148 26/05/2022 H.C.L. nr. 148 din 26.05.2022 privind concesionarea prin licitație publică a unui imobil teren cu suprafaţă de 273 mp tarlaua 102 din 3 Lot 49 și imobil teren cu suprafaţă de 356 mp tarlaua 102 din 3 Lot 48 aparținând domeniului privat al municipiului Călărași strada Jirlău nr. 1 situate în intravilanul municipiului Călărași cu destinația Sport și agrement Vizualizare
147 26/05/2022 H.C.L. nr. 147 din 26.05.2022 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea prin licitație publică a unui imobil teren cu suprafaţă de 273 mp tarlaua 102 din 3 Lot 49 și imobil teren cu suprafaţă de 356 mp tarlaua 102 din 3 Lot 48 aparținând domeniului privat al municipiului Călărași strada Jirlău nr. 1 situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația Sport și agrement Vizualizare
146 26/05/2022 H.C.L. nr. 146 din 26.05.2022 privind revocarea dreptului de administrare al Consiliului Județean Călărași asupra imobilului teren și construcții – Complexul Sportiv Municipal Dunărea” Călărași situat în municipiul Călărași Bulevardul Republicii nr. 39 Vizualizare
145 26/05/2022 H.C.L. nr. 145 din 26.05.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire hală depozitare produse agricole şi industriale“ situat în extravilanul municipiului Călăraşi tarlaua 87 parcela 7 din 2 număr cadastral 25955 judeţul Călăraşi Vizualizare
144 26/05/2022 H.C.L. nr. 144 din 26.05.2022 privind aprobarea criteriilor de punctare criterii de eligibitate prioritate restrictive și de selecție pentru soluționarea cererilor de locuinţe sociale precum și actelor justificative pentru întocmirea dosarelor Vizualizare
143 17/05/2022 H.C.L. nr. 143 din 17.05.2022 privind aprobarea proiectului „Sistem de management inteligent al informațiilor privind transportul public și smart – parking în Municipiului Călărași” a cheltuielilor legate de acest proiect și a acordului de parteneriat aferent Vizualizare
142 17/05/2022 H.C.L. nr. 142 din 17.05.2022 privind aprobarea proiectului „Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri – Cartier tineri” a cheltuielilor legate de acest proiect și a acordului de parteneriat aferent Vizualizare
141 17/05/2022 H.C.L. nr. 141 din 17.05.2022 privind aprobarea proiectului „Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public” a cheltuielilor legate de acest proiect și a acordului de parteneriat aferent Vizualizare
140 17/05/2022 H.C.L. nr. 140 din 17.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului„Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiul Călăraşi” Vizualizare
139 04/05/2022 H.C.L. nr. 139 din 04.05.2022 privind aprobarea Acordului de colaborare între Municipiul Călărași și Judeţul Călăraşi în vederea realizării obiectivului de investiții “Lucrări de întreținere și reparații curente strada Varianta Nord (Centura Călărași) – tronson 2 – în lungime totală de 1 886 km” Vizualizare
138 04/05/2022 H.C.L. nr. 138 din 04.05.2022 privind aprobarea cofinanţării investiţiilor din Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița în perioada 2014-2020” aferente Municipiului Călărași Vizualizare
137 04/05/2022 H.C.L. nr. 137 din 04.05.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Călărași pe anul 2022 Vizualizare
136 28/04/2022 H.C.L. nr. 136 din 28.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul Renovare energetică moderată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale – Blocurile: A15 (scara 1) A17 (scara 1 scara 2 scara 3) N43 (scara 1)” Vizualizare
135 28/04/2022 H.C.L. nr. 135 din 28.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul Renovare energetică moderată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale – Blocurile A6 (scara 2) A18 (scara 1 scara 2)” Vizualizare
134 28/04/2022 H.C.L. nr. 134 din 28.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul Renovare energetică moderată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale – blocurile A1 (scara 1) A2 (scara 1) A3 (scara 1) A4 (scara 1) A5 (scara 1)” Vizualizare
133 21/04/2022 H.C.L. nr. 133 din 21.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul Renovare energetică moderată a clădirilor publice – Autorităţi locale – Liceul Mihai Eminescu Călăraşi”. Vizualizare
132 21/04/2022 H.C.L. nr. 132 din 21.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul Renovare energetică aprofundată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale – Blocul J28”. Vizualizare
131 21/04/2022 H.C.L. nr. 131 din 2104.2022 privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul Renovare energetică aprofundată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale – Blocul J9”. Vizualizare
130 21/04/2022 H.C.L. nr. 130 din 21.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul Renovare integrată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale – Blocul A13 Călăraşi”. Vizualizare
129 21/04/2022 H.C.L. nr. 129 din 21.04.2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de gaze naturale în municipiul Călărași județul Călărași”. Vizualizare
128 19/04/2022 H.C.L. nr. 128 din 19.04.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Călăraşi pe perioada 01.05.2022-31.07.2022 Vizualizare
127 19/04/2022 H.C.L. nr. 127 din 19.04.2022 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița în perioada 2014-2020” a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului şi a indicatorilor tehnico-economici pentru Municipiul Călărași Vizualizare
126 19/04/2022 H.C.L. nr. 126 din 19.04.2022 privind indexarea la nivelul municipiului Călărași a impozitelor şi taxelor locale precum și a limitelor minime și maxime ale amenzilor aplicate de organul fiscal local în cazul persoanelor fizice și juridice pentru anul fiscal 2023 cu rata inflației de 5 1% Vizualizare
125 19/04/2022 H.C.L. nr. 125 din 19.04.2022 privind aprobarea Regulamentului de Gospodărire Comunală a Municipiului Călăraşi Vizualizare
124 19/04/2022 H.C.L. nr. 124 din 19.04.2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 136 din 27.08.2020 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor tip A.N.L. situate în municipiul Călărași județul Călărași Vizualizare
123 19/04/2022 H.C.L. nr. 123 din 19.04.2022 privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local pentru achiziționarea unui sistem alternativ de încălzire a locuinței și preparare apă caldă menajeră familiilor şi persoanelor singure ale căror apartamente sunt arondate centralei termice de zonă CT 29 și care sunt branșate la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică la data de 01.04.2022 Vizualizare
122 19/04/2022 H.C.L. nr. 122 din 19.04.2022 privind aprobarea majorării tarifelor practicate de S.C. Brai-Cata S.R.L. – Sucursala Călăraşi pentru prestarea de servicii pe teritoriul municipiului Călăraşi Vizualizare
121 19/04/2022 H.C.L. nr. 121 din 19.04.2022 privind modificarea organigramei a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Public Pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân Călăraşi Vizualizare
120 19/04/2022 H.C.L. nr. 120 din 19.04.2022 privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Călărași Vizualizare
119 19/04/2022 H.C.L. nr. 119 din 19.04.2022 privind aprobarea obiectivelor specifice şi a indicatorilor de performanță ai Direcţiei Poliţia Locală Călărași Vizualizare
118 19/04/2022 H.C.L. nr. 118 din 19.04.2022 privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcţiei Poliţia Locală Călăraşi Vizualizare
117 19/04/2022 H.C.L. nr. 117 din 19.04.2022 privind aprobarea apartamentării blocurilor 8 9 10 cu numerele cadastrale 32231 32232 și 32233 situate în municipiul Călărași strada Cornișei nr. 1 Vizualizare
116 19/04/2022 H.C.L. nr. 116 din 19.04.2022 privind vânzarea unui imobil – teren proprietatea privată a municipiului Călărași situat în strada Aleea Dumbrava Minunată nr. 1 în suprafață de 658 mp C.F. nr. 32154 în favoarea S.C. APETIT S.R.L. Vizualizare
115 19/04/2022 H.C.L. nr. 115 din 19.04.2022 privind concesionarea prin licitație publică a unui imobil teren cu suprafața de 159 mp și a unei construcții – C1 în suprafață de 35 mp aparținând domeniului privat al municipiului Călărași situate în intravilanul municipiului Călărași strada Măgura nr. 28D număr cadastral 32050 cu destinația de locuință Vizualizare
114 19/04/2022 H.C.L. nr. 114 din 19.04.2022 privind aprobarea studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitație publică a unui imobil teren cu suprafața de 159 mp și a unei construcții – C1 în suprafață de 35 mp aparținând domeniului privat al municipiului Călărași situate în intravilanul municipiului Călărași strada Măgura nr. 28D număr cadastral 32050 cu destinația de locuință Vizualizare
113 19/04/2022 H.C.L. nr. 113 din 19.04.2022 privind neexercitarea dreptului de preempţiune pentru imobilul CASA DUMITRU BÂZU“ imobil situat în municipiul Călărași strada Eroilor Revoluţiei 22 Decembrie 1989 nr. 38 județul Călărași Vizualizare
112 19/04/2022 H.C.L. nr. 112 din 19.04.2022 privind atribuirea denumirii strada Livezilor’’ accesului auto și pietonal situat în municipiul Călărași Vizualizare
111 12/04/2022 H.C.L. nr. 111 din 12.04.2022 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Judeţul Călăraşi Municipiul Calarasi şi Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. încheiat pentru proiectul “Elaborarea Studiului de Fezabilitate realizarea documentatiei tehnice pentru Autorizatia de Construire (P.A.C.) si obtinerea Autorizatiei de Construire (A.C.) pentru obiectivul de investitii Varianta de ocolire Calarasi” Vizualizare
110 12/04/2022 H.C.L. nr. 110 din 12.04.2022 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.134 din 2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 41.572.000 lei în vederea finanțării a unor investiții publice de interes local Vizualizare
109 12/04/2022 H.C.L. nr. 109 din 12.04.2022 privind rectificarea bugetului propriu al municipiului Călărași pe anul 2022 Vizualizare
108 04/04/2022 H.C.L. nr. 108 din 04.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A ŞCOLII GIMNAZIALE „NICOLAE TITULESCU” CORPURILE C1 C2 SI C3 CĂLĂRAŞI în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României Componenta 5 – Valul renovării Axa 2 Operațiunea B.2: renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice Vizualizare
107 04/04/2022 H.C.L. nr. 107 din 04.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A ȘCOLII GIMNAZIALE ”MIHAI VITEAZUL” CORP B DIN MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României Componenta 5 – Valul renovării Axa 2 Operațiunea B.2: renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice Vizualizare
106 04/04/2022 H.C.L. nr. 106 din 04.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A ȘCOLII GIMNAZIALE ”MIHAI VITEAZUL” DIN MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI” – CORP A în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României Componenta 5 – Valul renovării Axa 2 Operațiunea B.2: renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice Vizualizare
105 04/04/2022 H.C.L. nr. 105 din 04.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A „COLEGIULUI ECONOMIC CĂLĂRAŞI” CORPURILE C1 C2 C3 în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României Componenta 5 – Valul renovării Axa 2 Operațiunea B.2: renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice Vizualizare
104 31/03/2022 H.C.L. nr. 104 din 31.03.2022 privind inițierea procedurilor pentru vânzarea prin licitație publică a imobilului Bloc J11 scara H situat în strada Aleea Constructorului nr. 21 bis municipiul Călărași județul Călărași Vizualizare
103 31/03/2022 H.C.L. nr. 103 din 31.03.2022 privind dezlipirea imobilului teren având numărul cadastral 29636 cu suprafața de 7545 mp situat în Călărași strada Oborului nr. 2 în două loturi lotul 1 cu suprafața de 7445 mp și lotul 2 cu suprafața de 100 mp Vizualizare
102 31/03/2022 H.C.L. nr. 102 din 31.03.2022 privind aprobarea implementării proiectului cu titlul Consolidarea capacității Liceului Teoretic Mihai Eminescu Călărași de a gestiona situația de pandemie generată de virusul SARS-COV-2” Vizualizare
101 31/03/2022 H.C.L. nr. 101 din 31.03.2022 privind aprobarea tarifului pentru utilizarea stațiilor de reîncărcare a vehiculelor electrice înființate în municipiul Călărași investiție realizată în cadrul proiectului cu titlul Înființare stații de reîncărcare a vehiculelor electrice în Municipiul Călărași” Vizualizare
100 31/03/2022 H.C.L. nr. 100 din 31.03.2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 149 din 06.11.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului Călăraşi Vizualizare
99 31/03/2022 H.C.L. nr. 99 din 31.03.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „Ridicare interdicţie temporară de construire pentru terenurile cu numere cadastrale 32252 32251 30754 32794 şi 32250” situat în Aleea Măgureni (fost strada Măgureni nr.1) municipiul Călărași judeţul Călăraşi Vizualizare
98 31/03/2022 H.C.L. nr. 98 din 31.03.2022 privind aprobarea Metodologiei de lucru în vederea acordării ajutoarelor de urgență din bugetul local și a listei cu situațiile deosebite” în care se acordă ajutoare de urgență Vizualizare
97 31/03/2022 H.C.L. nr. 97 din 31.03.2022 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat scoaterea din funcțiune casarea și valorificarea mijloacelor fixe aparținând domeniului public al municipiului Călărași Vizualizare
96 31/03/2022 H.C.L. nr. 96 din 31.03.2022 privind oprirea funcţionării centralei termice de zona CT 29 aflată în exploatarea Serviciului Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ Călărași Vizualizare
95 31/03/2022 H.C.L. nr. 95 din 31.03.2022 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 194 din 25.10.2013 privind darea în administrare gratuită a PT 36 situat în Călărași strada Dumbravei către clubul Sportiv Școlar Călărași și trecerea în administrarea Serviciului Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ Călărași Vizualizare
94 31/03/2022 H.C.L. nr. 94 din 31.03.2022 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 39 din 24.02.2022 privind actualizarea chiriei locuințelor ANL situate în municipiul Călărași județul Călărași Vizualizare
93 31/03/2022 H.C.L. nr. 93 din 31.03.2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Aparatului de specialitate al primarului municipiului Călăraşi Vizualizare
92 31/03/2022 H.C.L. nr. 92 din 31.03.2022 privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului – teren aferent lăcașului de cult în suprafață de 773 mp având nr. cadastral 34199 teren situat în municipiul Călărași Bulevardul Gării nr. 2A județul Călărași în proprietatea Parohiei Sfinții Martiri Brâncoveni” Vizualizare
91 31/03/2022 H.C.L. nr. 91 din 31.03.2022 privind dezlipirea în două loturi a imobilului teren având numărul cadastral 33350 cu suprafața de 224 mp situat în Călărași strada Locomotivei nr. 35A Vizualizare
90 31/03/2022 H.C.L. nr. 90 din 31.03.2022 privind alipirea a două terenuri situate în intravilanul municipiului Călărași numărul cadastral 26998 cu numărul cadastral 30552 Vizualizare
89 31/03/2022 H.C.L. nr. 89 din 31.03.2022 privind alipirea a două terenuri situate în intravilanul municipiului Călărași numărul cadastral 29122 cu numărul cadastral 33377 Vizualizare
88 31/03/2022 H.C.L. nr. 88 din 31.03.2022 privind alipirea a șase terenuri situate în intravilanul municipiului Călărași cu numerele cadastrale 23405 23406 23407 23408 23409 și 23539 Vizualizare
87 31/03/2022 H.C.L. nr. 87 din 31.03.2022 privind dezlipirea imobilelor cu numerele cadastrale: 23315 27025 27029 27017 27018 27019 27020 27021 27022 27023 27026 27027 27028 27030 27031 23789 23790 23791 23792 23327 23323 23322 23321 23320 23319 23318 23317 23316 23314 25970 25972 25969 25971 teren arabil intravilan situat în municipiul Călărași Vizualizare
86 31/03/2022 H.C.L. nr. 86 din 31.03.2022 privind dezlipirea în trei loturi a imobilului teren având numărul cadastral 34024 cu suprafața de 523 mp situat în Călărași strada Zăvoiului nr. 3A Vizualizare
85 31/03/2022 H.C.L. nr. 85 din 31.03.2022 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 174 din 28.10.2021 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Călărași Vizualizare
84 31/03/2022 H.C.L. nr. 84 din 31.03.2022 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 130 din 30.08.2021 privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Călărași a unor imobile situate în municipiul Călărași Vizualizare
83 31/03/2022 H.C.L. nr. 83 din 31.03.2022 privind solicitarea de transmitere din proprietatea publică a județului Călărași și administrarea Consiliului Județean Călărași în proprietatea publică a municipiului Călărași și administrarea Consiliului Local al municipiului Călărași a imobilului „Sediu Gardieni” Vizualizare
82 31/03/2022 H.C.L. nr. 82 din 31.03.2022 privind vânzarea unui imobil – teren proprietatea privată a municipiului Călărași situat în strada Violonist Ion Voicu nr. 8 având număr cadastral 24230 număr carte funciară 24230 în suprafață de 289 mp în favoarea domnului Iancu Constantin Vizualizare
81 31/03/2022 H.C.L. nr. 81 din 31.03.2022 privind aprobarea tarifelor de închiriere pentru Sala Polivalentă Ion Neagu situată în municipiul Călărași strada Alexandru Sahia nr. 1 Vizualizare
80 16/03/2022 H.C.L. nr. 80 din 16.03.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai documentatiei Proiect tehnic elaborata pentru proiectul cu titlul „Regenerarea fizica a zonei defavorizate Cărămidari prin dezvoltarea bazei materiale destinate activitatilor educative culturale si recreative” Vizualizare
79 16/03/2022 H.C.L. nr. 79 din 16.03.2022 privind rectificarea bugetului propriu al municipiului Călărași pe anul 2022 Vizualizare
78 16/03/2022 H.C.L. nr. 78 din 16.03.2022 privind aprobarea Normelor procedurale interne pentru contractarea și din sau garantarea de finanțări rambursabile pentru Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Călărași Vizualizare
77 16/03/2022 H.C.L. nr. 77 din 16.03.2022 privind aprobarea contractării şi garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 60.000.000 lei Vizualizare
76 24/02/2022 H.C.L. nr. 76 din 24.02.2022 privind neexercitarea dreptului de preempţiune pentru imobilul CASA“ imobil situat în municipiul Călărași strada Nicolae Bălcescu nr. 3 județul Călărași Vizualizare
75 24/02/2022 H.C.L. nr. 75 din 24.02.2022 privind inițierea procedurilor pentru vânzarea unor imobile – terenuri proprietatea privată a municipiului Călărași situate în Complex Micro 6 strada Stadionului nr. 28 bis carte funciară nr. 29538 în suprafața de 153 mp și cartea funciară nr. 29539 în suprafață de 29 mp către S.C. CCIF S.R.L. Vizualizare
74 24/02/2022 H.C.L. nr. 74 din 24.02.2022 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui număr de loturi din municipiul Călărași cu destinația de construire locuințe proprietate personală conform prevederilor Legii nr. 15 din 2003 Vizualizare
73 24/02/2022 H.C.L. nr. 73 din 24.02.2022 privind retragerea beneficiarului dreptului de folosință asupra terenului atribuit pentru construire locuințe proprietate personală conform Legii 15 din 2003 Vizualizare
72 24/02/2022 H.C.L. nr. 72 din 24.02.2022 privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 5.000 lei Parohiei Sfânta Mare Mucenița Anastasia pentru finalizarea lucrărilor clopotniței Vizualizare
71 24/02/2022 H.C.L. nr. 71 din 24.02.2022 privind achiziționarea prin leasing financiar a unui mijloc fix-autoutilitară cu masa maximă autorizată până în 3 5 tone de către Complexul de Agrement Dumbrava Călăraşi Vizualizare
70 24/02/2022 H.C.L. nr. 70 din 24.02.2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călăraşi pe anul 2022 Vizualizare
69 24/02/2022 H.C.L. nr. 69 din 24.02.2022 pentru modificarea și completarea Anexei Hotărârii Consiliului local al municipiului Călărași nr. 58 din 27.04.2021 privind asocierea Municipiului Călăraşi cu Județul Călăraşi şi Serviciul Public Pavaje Spații Verzi Călărași în vederea constituirii Asociaţiei de Handbal a Municipiului Călărași 2021 Vizualizare
68 24/02/2022 H.C.L. nr. 68 din 24.02.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 31 din 25.03.2021 privind aprobarea Protocolului de Colaborare între Serviciul Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Călărași și Unitățile Administrativ Teritoriale învecinate precum și Unitățile Administrativ Teritoriale de pe raza județului în vederea prestării serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân și a tarifelor practicate în desfășurarea activităților specifice“ Vizualizare
67 24/02/2022 H.C.L. nr. 67 din 24.02.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.31 din 18.02.2020 privind aprobarea proiectului cu titlul: „Reducerea emisiilor de CO2 în zona urbană prin construirea unui terminal intermodal de transport în zona de vest (SIDERCA) a Municipiului Călărași’’ Vizualizare
66 24/02/2022 H.C.L. nr. 66 din 24.02.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 79 din 28.05.2020 privind aprobarea proiectului cu titlul Modernizarea reabilitarea și echiparea Liceului Danubius Călărași” Vizualizare
65 24/02/2022 H.C.L. nr. 65 din 24.02.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 80 din 28.05.2020 privind aprobarea proiectului cu titlul Modernizarea reabilitarea și echiparea Colegiului Agricol Sandu Aldea Călărași” Vizualizare
64 24/02/2022 H.C.L. nr. 64 din 24.02.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 30 din 18.02.2020 privind aprobarea proiectului cu titlul Sporirea gradului de mobilitatea al populației prin introducerea unui sistem integrat de mobilitate urbană alternativă cu stații inteligente automatizate de biciclete în municipiul Călărași” finanțat din Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 Vizualizare
63 24/02/2022 H.C.L. nr. 63 din 24.02.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 73 din 30.04.2020 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectului cu titlul „Reabilitare infrastructură educațională pentru învățământ antepreșcolar și preșcolar – Grădinița cu program prelungit nr. 4 Step by Step Călărași” Vizualizare
62 24/02/2022 H.C.L. nr. 62 din 24.02.2022pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 177 din 28.11.2019 privind aprobarea proiectului cu titlul Creșterea atractivității siguranței și eficienței transportului public în municipiul Călărași prin modernizarea acestui mod de transport” finanțat din Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 Axa prioritară 4-Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Prioritatea de investiții 4e-Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii în special pentru zonele urbane inclusiv promovarea mobilității durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare Obiectivul specific 4.1-Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă Vizualizare
61 24/02/2022 H.C.L. nr. 61 din 24.02.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 121 din 28.06.2018 privind aprobarea depunerii dosarului cererii de finanțare și a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul Reabilitarea termică a Căminului pentru persoane vârstnice SFÂNTUL ANTIM IVIREANUL Călărași” Vizualizare
60 24/02/2022 H.C.L. nr. 60 din 24.02.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 150 din 03.10.2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul „Reabilitarea termică a Liceului Teoretic MIHAI EMINESCU Călărași” Vizualizare
59 24/02/2022 H.C.L. nr. 59 din 24.02.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 152 din 03.10.2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul „Reabilitarea termică a Școlii Gimnaziale TUDOR VLADIMIRESCU Călărași” Vizualizare
58 24/02/2022 H.C.L. nr. 58 din 24.02.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 148 din 03.10.2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul „Reabilitarea termică a Grădiniței cu program prelungit ȚARA COPILĂRIEI Călărași” Vizualizare
57 24/02/2022 H.C.L. nr. 57 din 24.02.2022 privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului – teren aferent lăcașului de cult în suprafață de 838 mp având nr. cadastral 33655 teren situat în municipiul Călărași strada Policlinicii nr. 2A județul Călărași în proprietatea Parohiei Sf. Mare Muceniță Anastasia” Vizualizare
56 24/02/2022 H.C.L. nr. 56 din 24.02.2022 privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului – teren aferent lăcașului de cult în suprafață de 1170 mp având nr. cadastral 27414 teren situat în municipiul Călărași Aleea Bisericii nr. 1 județul Călărași în proprietatea Parohiei Sf. Ierarh Nifon” Vizualizare
55 24/02/2022 H.C.L. nr. 55 din 24.02.2022 privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului – teren aferent lăcașului de cult în suprafață de 1022 mp având nr. cadastral 28046 municipiul Călăraşi strada Sulfinei nr. 1A județul Călărași în proprietatea Parohiei Nasterea Sf. Ioan Botezătorul” Vizualizare
54 24/02/2022 H.C.L. nr. 54 din 24.02.2022 privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului – teren aferent lăcașului de cult în suprafață de 725 mp având nr. cadastral 27938 teren situat în municipiul Călărași strada Stadionului nr. 27 bis județul Călărași în proprietatea Parohiei Sf. Mucenic Dasie” Vizualizare
53 24/02/2022 H.C.L. nr. 53 din 24.02.2022 privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului – teren aferent lăcașului de cult în suprafață de 820 mp având nr. cadastral 22320 teren situat în municipiul Călărași strada Mușețelului nr. 12A județul Călărași în proprietatea Parohiei Sf. Cuvioasa Paraschiva” Vizualizare
52 24/02/2022 H.C.L. nr. 52 din 24.02.2022 privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului – teren aferent lăcașului de cult în suprafață de 702 mp având nr. cadastral 27597 teren situat în municipiul Călărași Bulevardul Nicolae Titulescu nr. 2A județul Călărași în proprietatea Parohiei Sf. Apostoli Petru și Pavel” Vizualizare
51 24/02/2022 H.C.L. nr. 51 din 24.02.2022 privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului – teren aferent lăcașului de cult în suprafață de 867 mp având nr. cadastral 33613 teren situat în municipiul Călărași strada Bobâlna nr. 33 județul Călărași în proprietatea Parohiei Adormirea Maicii Domnului” Vizualizare
50 24/02/2022 H.C.L. nr. 50 din 24.02.2022 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Călărași a unor imobile situate în municipiul Călărași Vizualizare
49 24/02/2022 H.C.L. nr. 49 din 24.02.2022 privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Călărași a unor imobile situate în municipiul Călărași Vizualizare
48 24/02/2022 H.C.L. nr. 48 din 24.02.2022 privind alipirea unor imobile situate în intravilanul municipiului Călărași având numărul cadastral 22868 în suprafață de 1632 mp și numărul cadastral 22869 în suprafață de 2451 mp aparținând domeniului public al municipiului Călărași Vizualizare
47 24/02/2022 H.C.L. nr. 47 din 24.02.2022 privind alipirea unor imobile situate în intravilanul municipiului Călărași având numărul cadastral 25161 în suprafață de 228 și numărul cadastral 31900 în suprafață de 391 mp aparținând domeniului public al municipiului Călărași Vizualizare
46 24/02/2022 H.C.L. nr. 46 din 24.02.2022 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Călărași a imobilului cu numărul cadastral 33751 situat în municipiul Călărași strada Independenței nr. 41 Vizualizare
45 24/02/2022 H.C.L. nr. 45 din 24.02.2022 privind trecerea din domeniul privat al municipiului Călărași în domeniul public al municipiului Călărași a imobilului – teren cu număr cadastral 22868 în suprafață de 1632 mp situat în municipiul Călărași strada Prelungirea Sloboziei nr. 1 Zona B SUB 2 (DN21) Vizualizare
44 24/02/2022 H.C.L. nr. 44 din 24.02.2022 privind concesionarea prin licitație publică a unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Călărași situat în intravilanul municipiului Călărași strada Aleea Dumbrava Minunată nr. 4 în suprafaţă de 2000 mp cu număr cadastral 27218 cu destinația Construcții de Sănătate – Servicii de Recuperare Medicală Vizualizare
43 24/02/2022 H.C.L. nr. 43 din 24.02.2022 privind aprobarea studiului de oportunitate privind concesionare prin licitație publică a unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Călărași situat în intravilanul municipiului Călărași strada Aleea Dumbrava Minunată nr. 4 în suprafaţă de 2000 mp cu număr cadastral 27218 cu destinația Construcții de Sănătate – Servicii de recuperare Medicală Vizualizare
42 24/02/2022 H.C.L. nr. 42 din 24.02.2022 privind inițierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil – teren proprietatea privată a municipiului Călărași situat în strada Aleea Dumbrava Minunată nr. 1 în suprafață de 658 mp C.F. nr. 32154 în favoarea S.C. APETIT S.R.L Vizualizare
41 24/02/2022 H.C.L. nr. 41 din 24.02.2022 privind aprobarea Regulamentului de atribuire din licitație a locurilor de parcare pentru folosință în parcările de domiciliu din reședință din municipiul Călărași Vizualizare
40 24/02/2022 H.C.L. nr. 40 din 24.02.2022 privind Planul de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2022 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social si cele beneficiare de serviciile cantinei de ajutor social Vizualizare
39 24/02/2022 H.C.L. nr. 39 din 24.02.2022 privind actualizarea chiriei locuințelor ANL situate în municipiul Călărași județul Călărași Vizualizare
38 24/02/2022 H.C.L. nr. 38 din 24.02.2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Călărași nr. 69 din 28.11.1996 privind darea în folosință a unui teren pentru Muftiatul cultului Musulman în municipiul Călărași Vizualizare
37 24/02/2022 H.C.L. nr. 37 din 24.02.2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Călăraşi în cadrul comisiei de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Călăraşi sesiunea ianuarie-aprilie 2022 Vizualizare
36 09/02/2022 H.C.L. nr. 36 din 09.02.2022 privind aprobarea bugetului propriu al municipiului Călărași pe anul 2022 şi estimările pentru anii 2023-2025 Vizualizare
35 09/02/2022 H.C.L. nr. 35 din 09.02.2022 privind utilizarea sumei de 5.748.846 46 lei din excedentul anual al bugetului municipiului Călărași rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2021 în exercițiul bugetar 2022 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare Vizualizare
34 04/02/2022 H.C.L. nr. 34 din 04.02.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 165 din 18.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi pe culoarul de tranzitare al municipiului Călărași: str. Sloboziei (DN21) b-dul Republicii str. Eroilor (DN3B) județul Călărași”. Vizualizare
33 04/02/2022 H.C.L. nr. 33 din 04.02.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 164 din 18.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi Cartier Măgureni”. Vizualizare
32 04/02/2022 H.C.L. nr. 32 din 04.02.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 163 din 18.10.2021 privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare străzi în Cartierul Mircea Vodă Lot 2 municipiul Călăraşi”. Vizualizare
31 04/02/2022 H.C.L. nr. 31 din 04.02.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 162 din 18.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Modernizare str. M. Kogălniceanu şi b-dul 1 Mai din mun. Călărași jud. Călărași”. Vizualizare
30 27/01/2022 H.C.L. nr. 30 din 27.01.2022 privind aprobarea proiectului şi bugetul proiectului cu titlul: PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR PRIN EDUCAȚIE NON-FORMALĂ ȘI PROMOVAREA VALORILOR UMANITARE” și a Acordului de parteneriat încheiat între Societatea Națională de Cruce Roșie din România și Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu Călărași Vizualizare
29 27/01/2022 H.C.L. nr. 29 din 27.01.2022 privind aprobarea proiectului și bugetul proiectului cu titlul: PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR PRIN EDUCAȚIE NON-FORMALĂ ȘI PROMOVAREA VALORILOR UMANITARE” și a Acordului de parteneriat încheiat între Societatea Națională de Cruce Roșie din România și Școala Gimnazială Constantin Brâncoveanu Călărași Vizualizare
28 27/01/2022 H.C.L. nr. 28 din 27.01.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Călăraşi pe perioada 01.02.2022-30.04.2022 Vizualizare
27 27/01/2022 H.C.L. nr. 27 din 27.01.2022 privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din cadrul Primăriei municipiului Călăraşi Vizualizare
26 27/01/2022 H.C.L. nr. 26 din 27.01.2022 privind punerea în aplicare a capitolului II din O.U.G. nr. 69 din 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227 din 2015 privind codul fiscal precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale Vizualizare
25 27/01/2022 H.C.L. nr. 25 din 27.01.2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 216 din 2021 privind aprobarea preţului local de producere transport distribuție şi furnizare a energiei termice în municipiul Călărași precum şi prețul local al energiei termice facturate populației” Vizualizare
24 27/01/2022 H.C.L. nr. 24 din 27.01.2022 pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 136 din 27.08.2020 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor tip ANL situate în municipiul Călărași județul Călărași” Vizualizare
23 27/01/2022 H.C.L. nr. 23 din 27.01.2022 privind aprobarea documentului strategic STRATEGIA SMART CITY 2021-2027 a Municipiului Călărași și a Zonei Urbane Funcționale Călărași Vizualizare
22 27/01/2022 H.C.L. nr. 22 din 27.01.2022 privind aprobarea documentului strategic Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Călărași 2021-2027 Vizualizare
21 27/01/2022 H.C.L. nr. 21 din 27.01.2022 privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 2021-2027 Municipiul Călărași și Zona Urbană Funcțională Călărași Vizualizare
20 27/01/2022 H.C.L. nr. 20 din 27.01.2022 privind aprobarea proiectului şi bugetul proiectului cu titlul RESTAURARE CONSOLIDARE ȘI PUNERE ÎN VALOARE MUZEUL MUNICIPAL CĂLĂRAȘI – PRIMĂRIA VECHE” Vizualizare
19 27/01/2022 H.C.L. nr. 19 din 27.01.2022 privind aprobarea implementării proiectului cu titlul „Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Călărași” Vizualizare
18 27/01/2022 H.C.L. nr. 18 din 27.01.2022 privind aprobarea Studiului de oportunitate precum și procedura închirierii prin licitație publică a 87 de spaţii comerciale (12 mp din spaţiu) parte integrantă obiectiv Bazar Big administrat de către Serviciul Public Pieţe Oboare Călăraşi având suprafaţa totală de 1600 mp situat în strada Belşugului având numărul cadastral 20527 municipiul Călăraşi Vizualizare
17 27/01/2022 H.C.L. nr. 17 din 27.01.2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 62 din 2020 privind reorganizarea și funcționarea Serviciului Public Piețe Oboare Călărași” Vizualizare
16 27/01/2022 H.C.L. nr. 16 din 27.01.2022 privind acceptarea donației imobilului-teren în suprafață de 3709 mp teren arabil intravilan situat în municipiul Călărași strada Varianta Nord nr. 2 identificat cu numărul cadastral 33377 carte funciară 33377 în favoarea Municipiului Călărași de către S.C. QUEEN FOOD S.R.L. Vizualizare
15 27/01/2022 H.C.L. nr. 15 din 27.01.2022 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Călărași a unui imobil – teren situat în municipiul Călărași Vizualizare
14 27/01/2022 H.C.L. nr. 14 din 27.01.2022 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Călărași a imobilului cu numărul cadastral 26998 situat în municipiul Călărași Bulevardul Republicii nr. 2B Vizualizare
13 27/01/2022 H.C.L. nr. 13 din 27.01.2022 pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Călărași nr. 76 din 30.05.2013 privind concesionarea cu licitație publică a suprafeței de 1500 mp teren proprietatea privată a municipiului Călărași situat în intravilanul municipiului Călărași Bulevardul Republicii în vederea realizării unor amenajări pentru activități sportive” Vizualizare
12 27/01/2022 H.C.L. nr. 12 din 27.01.2022 privind trecerea din domeniul privat al municipiului Călărași în domeniul public al municipiului Călărași a imobilului – teren cu număr cadastral 33889 în suprafață de 158 mp situat în municipiul Călărași Vizualizare
11 27/01/2022 H.C.L. nr. 11 din 27.01.2022 privind dezmembrarea în trei loturi a imobilului teren arabil intravilan în suprafața de 688 mp având numărul cadastral 33816 aparținând domeniului privat al municipiului Călărași situat în strada Zăvoiului nr. 3A municipiul Călărași Vizualizare
10 27/01/2022 H.C.L. nr. 10 din 27.01.2022 privind concesionarea prin licitație publică a imobilului teren în suprafață de 1107 mp situat în intravilanul municipiului Călărași strada Ing. Bârcă Gheorghe nr. 4 având numărul cadastral 25164 Vizualizare
9 27/01/2022 H.C.L. nr. 9 din 27.01.2022 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru concesionarea prin licitație publică a unui imobil – teren aparținând domeniului privat al municipiului Călărași situat în intravilanul municipiului Călărași strada Ing. Bârcă Gheorghe nr. 4 având număr cadastral 25164 în suprafață de 1107 mp Vizualizare
8 27/01/2022 H.C.L. nr. 8 din 27.01.2022 privind inițierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil – teren proprietatea privată a municipiului Călărași situat în strada Violonist Ion Voicu nr. 8 având număr cadastral 24230 număr carte funciară 24230 în suprafață de 289 mp în favoarea domnului Iancu Constantin Vizualizare
7 27/01/2022 H.C.L. nr. 7 din 27.01.2022 privind majorarea tarifului de distanță maximal pentru transportul de persoane în regim de taxi Vizualizare
6 27/01/2022 H.C.L. nr. 6 din 27.01.2022 privind aprobarea stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul 1 anul 2022 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități Vizualizare
5 27/01/2022 H.C.L. nr. 5 din 27.01.2022 privind aprobarea listei de priorități a persoanelor îndreptățite să beneficieze de un teren în vederea construirii unei locuințe proprietate personală conform prevederilor Legii nr. 15 din 2003 Vizualizare
4 27/01/2022 H.C.L. nr. 4 din 27.01.2022 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcției de Asistență Socială Călărași Vizualizare
3 27/01/2022 H.C.L. nr. 3 din 27.01.2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii pentru Complexul de Agrement Dumbrava Călărași Vizualizare
2 27/01/2022 H.C.L. nr. 2 din 27.01.2022 privind majorarea taxei de salubrizare datorată de utilizatori persoane fizice fără contract încheiat cu operatorul serviciului de salubrizare Vizualizare
1 27/01/2022 H.C.L. nr. 1 din 27.01.2022 privind neexercitarea dreptului de preempţiune pentru imobilul CASA“ situat în municipiul Călărași strada Nicolae Bălcescu nr. 3 județul Călărași Vizualizare
239 06/09/2022 H.C.L. nr. 239/06.09.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai documentaţiei Proiect tehnic, elaborată pentru proiectul cu titlul „Realizare şi modernizare în P.T. – sediul Poliţiei Locale” Nu există fișiere
238 06/09/2022 H.C.L. nr. 238/06.09.2022  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 130/21.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul ,,Renovare integrată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale-Blocul A13 Călăraşi” Vizualizare
237 31/08/2022 H.C.L. nr. 237/31.08.2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 218/2021 privind aprobarea înființării Direcției Creșe, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului local al municipiului Călărași, a statului de funcții, organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia Vizualizare
236 25/08/2022 H.C.L. nr. 236/25.08.2022  privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 30.000 lei Parohiei ,,Sfântul Nicolae Catedrală” Vizualizare
235 25/08/2022 H.C.L. nr. 235/25.08.2022  privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 20.000 lei Parohiei ,,Sfinții Împărați Constantin și Elena” Vizualizare
234 25/08/2022 H.C.L. nr. 234/25.08.2022  privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 40.000 lei Parohiei ,,Adormirea Maicii Domnului”, pentru continuarea construcției clopotniței Vizualizare
233 25/08/2022 H.C.L. nr. 233/25.08.2022  privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 50.000 lei Parohiei ,,Mircea Vodă” pentru continuarea construcției Centrului social Vizualizare
232 25/08/2022 H.C.L. nr. 232/25.08.2022  privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 31.000 lei Parohiei ,,Sfinții Martiri Brâncoveni’’ Vizualizare
231 25/08/2022 H.C.L. nr. 231/25.08.2022 privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 40.000 lei Parohiei ,,Sfânta Cuvioasa Paraschiva” Vizualizare
230 25/08/2022 H.C.L. nr. 230/25.08.2022 privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 24.000 lei Parohiei ,,Sfântul NIFON” pentru finalizarea lucrărilor clopotniță și lumânărar Vizualizare
229 25/08/2022 H.C.L. nr. 229/25.08.2022 privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 40.000 lei Parohiei ,,Sfântul  IERARH NICOLAE’’ Barbu Știrbei Vizualizare
228 25/08/2022 H.C.L. nr. 228/25.08.2022 privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 25.000 lei Parohiei Sfântul Mare Mucenic GHEORGHE, pentru reparații fațada bisericii Vizualizare
227 25/08/2022 H.C.L. nr. 227/25.08.2022 privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul,,Renovare energetică moderată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale-Blocurile: A7 (scara 1), A26 (scara1, 2), A27 (scara 1), A28 (scara1, 2, 3) A29 (scara1, 2, 3), A30 (scara1, 2, 3), A31 (scara1, 2), A32 (scara 1), A33 (scara 1)” Vizualizare
226 25/08/2022 H.C.L. nr. 226/25.08.2022 privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul,,Renovare energetică moderată a clădirilor publice – Autorităţi locale – Liceul Tehnologic Transporturi Auto Călăraşi (internat şi cantină)“ Vizualizare
225 25/08/2022 H.C.L. nr. 225/25.08.2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare strada Independenței, tronson str. Dobrogei – strada Păcii”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” Vizualizare
224 25/08/2022 H.C.L. nr. 224/25.08.2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare str. M. Kogălniceanu şi b-dul 1 Mai din mun. Călărași, jud. Călărași”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” Vizualizare
223 25/08/2022 H.C.L. nr. 223/25.08.2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi Cartier Măgureni”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” Vizualizare
222 25/08/2022 H.C.L. nr. 222/25.08.2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi în Cartierul Mircea Vodă, Lot 2, municipiul Călărași”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” Vizualizare
221 25/08/2022 H.C.L. nr. 221/25.08.2022 privind vânzarea unui imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Călărași, teren în suprafață de 557 mp, situat în strada Preot Pârlea Alexandru, nr. 12,  tarlaua 65, parcela 18/2, carte funciară nr. 23419, către ICHIM MARIAN şi ICHIM MIHAELA Vizualizare
220 25/08/2022 H.C.L. nr. 220/25.08.2022 privind vânzarea unui imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada Preot Ionescu Alexandru, nr. 16, lot 51, număr carte funciară 23427, tarlaua 65, parcela 18/2, cu suprafața de 400 mp, în favoarea doamnei Buterez Ioana Andreea Vizualizare
219 25/08/2022 H.C.L. nr. 219/25.08.2022 privind inițierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada General Leonard Mociulschi, nr. 1, în suprafață de 572 mp din acte, din măsurători 609 mp, carte funciară nr. 27677, în favoarea S.C. ICOM OIL S.R.L. Vizualizare
218 25/08/2022 H.C.L. nr. 218/25.08.2022 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Sportului prin Clubul Sportiv Municipal Călărași, în domeniul public al Municipiului Călărași și administrarea Consiliului local Călărași Vizualizare
217 25/08/2022 H.C.L. nr. 217/25.08.2022 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației prin Clubul Sportiv Școlar Călărași, în domeniul public al Municipiului Călărași și administrarea Consiliului local Călărași Vizualizare
216 25/08/2022 H.C.L. nr. 216/25.08.2022 privind trecerea din domeniul privat al municipiului Călărași în domeniul public al municipiului Călărași, a imobilului – teren cu număr cadastral 26267, în suprafață 14883 mp, cu destinația DRUM, situat în municipiul Călărași Vizualizare
215 25/08/2022 H.C.L. nr. 215/25.08.2022 privind dezlipirea în 12 loturi a imobilului teren arabil intravilan în suprafața de 14883 mp, având numărul cadastral 26267, ce va avea destinația de DRUM, situat în municipiul Călărași Vizualizare
214 25/08/2022 H.C.L. nr. 214/25.08.2022 privind aprobarea stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul I anul 2022 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități Vizualizare
213 25/08/2022 H.C.L. nr. 213/25.08.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,Modificare indicatori urbanistici şi schimbarea de funcţiune din LM în IS, strada Prelungirea Bucureşti, nr. 140” Vizualizare
212 25/08/2022 H.C.L. nr. 212/25.08.2022 privind neexercitarea dreptului de preempţiune pentru imobilul ,,Casă, fostă Banca Frații Mateescu“, imobil situat în municipiul Călărași, strada Bucureşti, nr. 141 (137), județul Călărași Vizualizare
211 25/08/2022 H.C.L. nr. 211/25.08.2022 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Călărași Vizualizare
210 25/08/2022 H.C.L. nr. 210/25.08.2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Călăraşi în cadrul comisiilor de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Călăraşi, sesiunea iunie-octombrie 2022 Vizualizare
209 18/08/2022 H.C.L. nr. 209/18.08.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 107/04.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A ȘCOLII GIMNAZIALE ,,MIHAI VITEAZUL” CORP B DIN MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 5 – Valul renovării, Axa 2, Operațiunea B.2: renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice Vizualizare
208 18/08/2022 H.C.L. nr. 208/18.08.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 106/04.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A ȘCOLII GIMNAZIALE ,,MIHAI VITEAZUL” DIN MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI” – CORP A în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 5 – Valul renovării, Axa 2, Operațiunea B.2: renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice Vizualizare
207 18/08/2022 H.C.L. nr. 207/18.08.2022 privind aprobarea participării UAT MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI, Județul Călăraşi, la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public, a indicatorilor tehnico-economici şi a depunerii proiectului cu titlul „EXTINDERE REŢEA ILUMINAT PUBLIC ÎN CARTIERELE DIN MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI” Vizualizare
206 18/08/2022 H.C.L. nr. 206/18.08.2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călărași pe anul 2022 Vizualizare
205 18/08/2022 H.C.L. nr. 205/18.08.2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 77/2022 privind aprobarea contractării şi garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 60.000.000 lei Vizualizare
227 31/12/2006 Tabel HCL 2006 Vizualizare
332 31/12/2007 Tabel HCL 2007 Vizualizare
312 31/12/2008 Tabel HCL 2008 Vizualizare
198 31/12/2009 Tabel HCL 2009 Vizualizare
210 31/12/2010 Tabel HCL 2010 Vizualizare
213 31/12/2011 Tabel HCL 2011 Vizualizare
124 31/12/2012 Tabel HCL 2012 Vizualizare
237 31/12/2013 Tabel HCL 2013 Vizualizare
200 31/12/2014 Tabel HCL 2014 Vizualizare
232 31/12/2015 Tabel HCL 2015 Vizualizare
181 31/12/2016 Tabel HCL 2016 Vizualizare
211 31/12/2017 Tabel HCL 2017 Vizualizare
243 31/12/2018 Tabel HCL 2018 Vizualizare
188 31/12/2019 Tabel HCL 2019 Vizualizare
188 31/12/2020 Tabel HCL 2020 Vizualizare
240 31/12/2021 Tabel HCL 2021 Vizualizare
240 06/09/2022 H.C.L. nr. 240/15.09.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – Construire bază sportivă TIP 1, str. Aleea Dumbrava Minunată, nr. 4, municipiul Călărași, județul Călărași Vizualizare
241 15/09/2022 H.C.L. nr. 241/15.09.2022 privind impozitele și taxele locale pentru anul 2023 Vizualizare
242 15/09/2022 H.C.L. nr. 242/15.09.2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 77/2022 privind aprobarea contractării şi garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 60.000.000 lei Vizualizare
243 15/09/2022 H.C.L. nr. 243/15.09.2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călărași pe anul 2022 Vizualizare
244 22/09/2022 H.C.L. nr. 244/22.09.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ridicarea interdicţiei de construire – Construire spaţii depozitare şi lotizare pentru construire”, situat în municipiul Călăraşi, strada Varianta Nord, nr. 34A Vizualizare
245 22/09/2022 H.C.L. nr. 245/22.09.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „Modernizare şi extindere staţie de incubaţie“, situat în municipiul Călăraşi, strada Prelungirea Sloboziei, km. 4, judeţul Călăraşi Vizualizare
246 22/09/2022 H.C.L. nr. 246/22.09.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,Construire spaţiu servicii auto’’, situat în municipiul Călăraşi, strada Digului, nr. 51, judeţul Călăraşi, număr cadastral 30540” Vizualizare
247 22/09/2022 H.C.L. nr. 247/22.09.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „Parc Fotovoltaic”, situat în municipiul Călăraşi, strada Ing. Coarnă Teodor, judeţul Călăraşi, număr cadastral 31239/C.F.21239 Vizualizare
248 22/09/2022 H.C.L. nr. 248/22.09.2022 privind conferirea titlului de ,,Cetățean de onoare” al municipiului Călărași, domnului Ionescu Ionel – medic specialist chirurgie plastică Vizualizare
249 22/09/2022 H.C.L. nr. 249/22.09.2022 privind conferirea titlului de ,,Cetățean de onoare” al municipiului Călărași, domnului profesor Bobeică Iulian-Valentin Vizualizare
250 22/09/2022 H.C.L. nr. 250/22.09.2022 privind conferirea titlului de ,,Cetățean de onoare” post – mortem al municipiului Călărași, domnului Verinceanu Victor – medic primar medicină generală Vizualizare
251 22/09/2022 H.C.L. nr. 251/22.09.2022 privind conferirea titlului de ,,Cetățean de onoare” al municipiului Călărași, doamnei Farkaş Lucica Aura – medic primar anestezie şi terapie intensivă Vizualizare
252 22/09/2022 H.C.L. nr. 252/22.09.2022 privind conferirea titlului de ,,Cetățean de onoare” al municipiului Călărași, domnului inginer Gheorghe Ion Vizualizare
253 22/09/2022 H.C.L. nr. 253/22.09.2022 privind conferirea titlului de ,,Cetățean de onoare” al municipiului Călărași, domnului inginer Gheorghicean Anghel Vizualizare
254 22/09/2022 H.C.L. nr. 254/22.09.2022 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea prin licitaţie publică deschisă a obiectivului administrat de către Serviciul Public Pieţe Oboare, respectiv Hanul Pieţei Vizualizare
255 22/09/2022 H.C.L. nr. 255/22.09.2022 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a obiectivului administrat de către Serviciul Public Pieţe Oboare, respectiv Hanul Pieţei Vizualizare
256 22/09/2022 H.C.L. nr. 256/22.09.2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Călărași nr. 41/13.06.1995 privind transmiterea imobilului și terenului din strada Independenței, nr. 43, municipiul Călărași, județul Călărași Vizualizare
257 22/09/2022 H.C.L. nr. 257/22.09.2022 privind conferirea titlului de ,,Cetățean de onoare” al municipiului Călărași, domnului Dumitrescu Spiridon – medic primar pneumolog Vizualizare
258 22/09/2022 H.C.L. nr. 258/22.09.2022 privind conferirea titlului de ,,Cetățean de onoare” post-mortem al municipiului Călărași, domnului inginer Manole Ion Vizualizare
259 22/09/2022 H.C.L. nr. 259/22.09.2022 privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul ,,Renovare energetică moderată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale – Blocul J9 şi J28” Vizualizare
260 22/09/2022 H.C.L. nr. 260/22.09.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 234/19.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai documentaţiei tehnice la stadiul SF întocmită pentru proiectul ,,Promovarea utilizării mijloacelor alternative de mobilitate și a intermodalității în municipiul Călărași prin amenajarea unei rețele de piste de biciclete”, finanțat din Programul Operațional Regional POR 2014-2020, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4e – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul Specific 4.1 – reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă Vizualizare
261 30/09/2022 H.C.L. nr. 261/30.09.2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călărași pe anul 2022 Vizualizare
262 30/09/2022 H.C.L. nr. 262/30.09.2022 privind darea în administrare a unui teren proprietatea publică a municipiului Călărași din administrarea Consiliului Local al municipiului Călărași în administrarea Consiliului Județean Călărași Vizualizare
263 30/09/2022 H.C.L. nr. 263/30.09.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 133/21.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul ,,Renovare energetică moderată a clădirilor publice – Autorităţi locale-Liceul Mihai Eminescu Călăraşi” Vizualizare
264 07/10/2022 H.C.L. nr. 264/07.10.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 226/25.08.2022 privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul ,,Renovare energetică moderată a clădirilor publice – Autorităţi locale – Liceul Tehnologic Transporturi Auto Călăraşi (internat şi cantină)” Vizualizare
265 13/10/2022 H.C.L. nr. 265/13.10.2022 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia “CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE – ȘCOALA NR. 2 COLEGIUL ECONOMIC” Vizualizare
266 13/10/2022 H.C.L. nr. 266/13.10.2022 privind aprobarea recuperării pe seama cheltuielilor cu amortizarea din subvenția primită de la bugetul local a unor mijloace de transport rulate pentru desfășurarea activității de transport local conform Contractului nr. 32761/15.07.2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de călători prin curse regulate în municipiul Călărași Vizualizare
267 27/10/2022 H.C.L. nr. 267/27.10.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Călăraşi pentru şedinţa ordinară din data de 27.10.2022 Vizualizare
268 27/10/2022 H.C.L. nr. 268/27.10.2022 privind aprobarea execuției bugetului propriu al municipiului Călărași și a creditelor interne, la data de 30.09.2022 Vizualizare
269 27/10/2022 H.C.L. nr. 269/27.10.2022 privind utilizarea sumei de 1.400.000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul propriu al municipiului Călărași pe anul 2022 Vizualizare
270 27/10/2022 H.C.L. nr. 270/27.10.2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călărași pe anul 2022 Vizualizare
271 27/10/2022 H.C.L. nr. 271/27.10.2022 privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru imobilul ,,CASA DECULESCU”, imobil situat în municipiul Călărași, strada Bucureşti, nr. 219 (fost 181), județul Călărași, înscris în Lista Monumentelor Istorice – Cod LMI: CL –II-m-B-14616 Vizualizare
272 27/10/2022 H.C.L. nr. 272/27.10.2022 privind aprobarea unor măsuri pentru montarea numerelor administrative pe imobilele din municipiul Călărași Vizualizare
273 27/10/2022 H.C.L. nr. 273/27.10.2022 privind aprobarea depunerii şi finanţării proiectului cu titlul „Modernizarea și dotarea Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități din municipiul Călărași” Vizualizare
274 27/10/2022 H.C.L. nr. 274/27.10.2022 privind dezlipirea imobilului teren având numărul cadastral 32740, cu suprafațade 6858 mp, situat în Călărași, strada Ing. Bârcă Gheorghe, nr. 11, Tarlaua 79/1, parcela 3, în două loturi, lotul 1 cu suprafața de 4428 mp și lotul 2 cu suprafața de 2430 mp Vizualizare
275 27/10/2022 H.C.L. nr. 275/27.10.2022 privind constatarea componenței suprafețelor ocupate de spațiile verzi aferente străzilor din municipiul Călărași, care sunt menționate la poziția 62 din Anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1349/2001 privind atestarea domeniului public al județului Călărași, precum și al municipiilor,orașelor și comunelor din județul Călărași și modificată prin Hotărârea Guvernului nr.1303/2011, publicată în Monitorul Oficial 63 bis/26.01.2012 Vizualizare
276 27/10/2022 H.C.L. nr. 276/27.10.2022 privind aprobarea statului de funcţii al instituţiei publice de interes local Direcţia Poliţia Locală Călăraşi Vizualizare
277 27/10/2022 H.C.L. nr. 277/27.10.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Călăraşi pe perioada 01.11.2022-31.01.2023 Vizualizare
278 10/11/2022 H.C.L. nr. 278/10.11.2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călărași pe anul 2022 Vizualizare
279 10/11/2022 H.C.L. nr. 279/10.11.2022 privind aprobarea depunerii şi finanţării proiectului cu titlul ,,Plătește pentru cât arunci – dotarea cu insule ecologice în municipiul Călăraşi” Vizualizare
280 10/11/2022 H.C.L. nr. 280/10.11.2022 privind aprobarea depunerii şi finanţării proiectului cu titlul ,,Înființare și dotare centru de colectare prin aport voluntar (CAV), în Municipiul Călăraşi“ Vizualizare
281 29/11/2022 H.C.L. nr. 281/29.11.2022 privind aprobarea ,,Programului de acțiune pentru activitățile de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și de menținere în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț pe raza municipiului Călărași pentru iarna 2022 – 2023” Vizualizare
282 29/11/2022 H.C.L. nr. 282/29.11.2022 privind prelungirea contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Călărași, nr. 52580/13.12.2012 Vizualizare
283 29/11/2022 H.C.L. nr. 283/29.11.2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Călăraşi în Consiliul de administraţie al Colegiului Național ,,Barbu Știrbei” Călăraşi Vizualizare
284 29/11/2022 H.C.L. nr. 284/29.11.2022 pentru modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 35/09.02.2022 privind utilizarea sumei de 5.748.846,46 lei din excedentul anual al bugetului municipiului Călăraşi rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2021, în exerciţiul bugetar 2022, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare Vizualizare
285 29/11/2022 H.C.L. nr. 285/29.11.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „Ridicare interdicţie de construire prevăzută prin P.U.G. cu menţinerea funcţiunii ID – zona pentru unităţi industriale şi depozitare”, situat în municipiul Călărași, strada Rocada nr. 77 Vizualizare
286 29/11/2022 H.C.L. nr. 286/29.11.2022 privind aprobarea ,,Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planului urbanistic general al municipiului Călăraşi – P.U.G.” Vizualizare
287 29/11/2022 H.C.L. nr. 287/29.11.2022 privind darea în administrare către Serviciul Public Centrale Termice și Administrare Fond Locativ Călărași, a unor imobile aflate în domeniul public al municipiului Călărași, județul Călărași Vizualizare
288 29/11/2022 H.C.L. nr. 288/29.11.2022 privind darea în administrare, către Serviciul Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ Călărași, a obiectivului de investiţii ,,Terenuri de sport Parc Victoria”, situate în Parcul Victoriei, strada Victoriei, municipiul Călărași, județul Călărași Vizualizare
289 29/11/2022 H.C.L. nr. 289/29.11.2022 privind declararea suprafeței de 118 mp, extindere a clădirii C1 înscrisă în CF 24832/UAT Călărași, situată în strada Prelungirea București, bun de uz și de interes public local Vizualizare
290 29/11/2022 H.C.L. nr. 290/29.11.2022 privind dezlipirea imobilului teren având numărul cadastral 30623, cu suprafața de 5058 mp, situat în municipiul Călărași, strada 1 Decembrie 1918, tronson 1, în trei loturi, lotul 1 cu suprafața de 4713 mp, lotul 2 cu suprafața de 337 mp și lotul 3 cu suprafața de 8 mp Vizualizare
291 29/11/2022 H.C.L. nr. 291/29.11.2022 privind dezlipirea imobilului teren având numărul cadastral 34581, cu suprafața de 4428 mp, situat în municipiul Călărași, strada Ing. Bârcă Gheorghe, nr. 11, în două loturi, lotul 1 cu suprafața de 3678 mp și lotul 2 cu suprafața de 750 mp Vizualizare
292 29/11/2022 H.C.L. nr. 292/29.11.2022 privind dezlipirea imobilului teren având numărul cadastral 33122, cu suprafața de 1933 mp, situat în municipiul Călărași, strada GENERAL CONSTANTIN PANTAZI nr. 19B, în două loturi, lotul 1 cu suprafața de 1688 mp și lotul 2 cu suprafața de 245 mp Vizualizare
293 29/11/2022 H.C.L. nr. 293/29.11.2022 privind dezlipirea imobilului teren având numărul cadastral 31535, cu suprafața de 28512 mp, situat în municipiul Călărași, strada Aleea Dumbrava Minunată, nr. 10, în două loturi, lotul 1 cu suprafața de 20832 mp și lotul 2 cu suprafața de 7680 mp Vizualizare
294 29/11/2022 H.C.L. nr. 294/29.11.2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Călăraşi Vizualizare
295 29/11/2022 H.C.L. nr. 295/29.11.2022 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Călăraşi Vizualizare
296 29/11/2022 H.C.L. nr. 296/29.11.2022 privind reorganizarea Serviciului Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ Călăraşi şi modificarea organigramei şi a statului de funcţii Vizualizare
297 29/11/2022 H.C.L. nr. 297/29.11.2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local nr. 262/30.09.2022 privind darea în administrare a unui teren proprietatea publică a municipiului Călărași din administrarea Consiliului Local al municipiului Călărași în administrarea Consiliului Județean Călărași Vizualizare
298 29/11/2022 H.C.L. nr. 298/29.11.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Călărași pe anul 2022 Vizualizare
299 15/12/2022 H.C.L. nr. 299/15.12.2022 privind aprobarea depunerii proiectului, aprobării documentației proiectului, a cheltuielilor legate de proiect cât și a indicatorilor asociați acestuia cu titlul„UTILIZAREA ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE LA NIVELUL UAT MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI” Vizualizare
300 16/12/2022 H.C.L. nr. 300/16.12.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire hală atelier, împrejmuire, amplasare cântar basculă şi spaţii conexe”, situat în municipiul Călărași,, strada Varianta Nord, nr. 12, judeţul Călăraşi Vizualizare
301 16/12/2022 H.C.L. nr. 301/16.12.2022privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru,,Ridicare interdicţie de construire prevăzută prin P.U.G. cu menţinerea funcţiunii ID – zona pentru unităţi industriale şi depozitare – terenuri nr. cadastral 20847 şi 30818”, situat în municipiul Călăraşi, strada Prelungirea Bucureşti, nr. 162, judeţul Călăraşi Vizualizare
302 16/12/2022 H.C.L. nr. 302/16.12.2022 privind aprobarea reţelei şcolare din Municipiul Călăraşi pentru anul şcolar 2023-2024 Vizualizare
303 16/12/2022 H.C.L. nr. 303/16.12.2022 privind modificarea și completarea poziției 271 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 74/24.04.2019 pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Călărași nr. 78/10.09.1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Călărași Vizualizare
304 16/12/2022 H.C.L. nr. 304/16.12.2022 pentru aprobarea taxelor speciale pentru prestări servicii funerare către populație aferente Administrației Cimitirelor Călărași Vizualizare
305 16/12/2022 H.C.L. nr. 305/16.12.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Călărași nr. 182/28.06.2022 privind declararea unor imobile situate în municipiul Călărași, bunuri de uz și de interes public local Vizualizare
306 16/12/2022 H.C.L. nr. 306/16.12.2022 privind aprobarea studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitație publică a unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Călărași, situat în extravilanul municipiului Călărași, Tarlaua 112, parcela A509, lot nr. 2, în suprafaţă de 25.1681 ha, număr cadastral 28831, cu destinația înființare culturi furajere Vizualizare
307 16/12/2022 H.C.L. nr. 307/16.12.2022 privind concesionarea prin licitație publică a unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Călărași, situat în extravilanul municipiului Călărași, Tarlaua 112, parcela A509, lot nr. 2, în suprafaţă de 25.1681 ha, număr cadastral 28831, cu destinația înființare culturi furajere Vizualizare
308 16/12/2022 H.C.L. nr. 308/16.12.2022 privind aprobarea Documentației de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a serviciului de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Ciocănești şi a stațiilor de transfer Lehliu-Gară, Oltenița, Călărași, transportul deșeurilor reziduale de la stațiile de transfer la depozitul conform de deșeuri nepericuloase Ciocănești precum şi colectarea, transportul deșeurilor voluminoase, deșeurilor din construcții şi demolări, deșeurilor menajere periculoase din județul Călărași Vizualizare
309 16/12/2022 H.C.L. nr. 309/16.12.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Călărași pe anul 2022 Vizualizare
310 16/12/2022 H.C.L. nr. 310/16.12.2022 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei ,,Sfântul NIFON’’ Vizualizare
311 16/12/2022 H.C.L. nr. 311/16.12.2022 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei ,,Sfântul Ioan Botezatorul (Alexe)’’ Vizualizare
312 16/12/2022 H.C.L. nr. 312/16.12.2022 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei ,,Sfântul NICOLAE MĂGURENI’’ Vizualizare
313 16/12/2022 H.C.L. nr. 313/16.12.2022 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei ,,Sfântul Nicolae-Catedrală’’ Vizualizare
314 16/12/2022 H.C.L. nr. 314/16.12.2022 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei ,,Sfânta Anastasia’’ Vizualizare
315 16/12/2022 H.C.L. nr. 315/16.12.2022 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei ,,Mircea Vodă’’ Vizualizare
316 16/12/2022 H.C.L. nr. 316/16.12.2022 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei ,,Sfântul IERARH NICOLAE’’ Barbu Știrbei Vizualizare
317 16/12/2022 H.C.L. nr. 317/16.12.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 80/16.03.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai documentaţiei Proiect tehnic elaborată pentru proiectul cu titlul „Regenerarea fizică a zonei defavorizate Cărămidari prin dezvoltarea bazei materiale destinate activităţilor educative, culturale şi recreative” Vizualizare
318 16/12/2022 H.C.L. nr. 318/16.12.2022 privind aprobarea Listei de priorități cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească în anul următor o locuință socială Vizualizare
319 16/12/2022 H.C.L. nr. 319/16.12.2022 privind aprobarea majorării salariilor de bază cu un procent de 10% pentru aparatul de specialitate al primarului și pentru serviciile subordonate Consiliului Local al municipiului Călărași Vizualizare
320 16/12/2022 H.C.L. nr. 320/16.12.2022privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ecomanagement Salubris Călărași, ca în numele și pe seama UAT Municipiul Călărași, să achite lunar operatorului de colectare și transport al deșeurilor contravaloarea reducerii facturilor emise utilizatorilor casnici, din sumele încasate de la organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorilor Vizualizare
321 16/12/2022 H.C.L. nr. 321/21.12.2022 privind achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi/sau reprezentare de către Complexul Agrement Dumbrava Călărași, în vederea reprezentării acestuia în fața instanţelor de judecată precum şi exercitarea căilor de atac în Dosarul nr. 633/116/2022 şi Dosarul nr. 6072/202/2022, aflate pe rolul instanțelor de judecată Vizualizare
322 16/12/2022 H.C.L. nr. 322/21.12.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Călărași pe anul 2022 Vizualizare
Nr. Data Denumire Documente

Folosește una din modalitățile de contact și ia legătura cu noi

Abonare la newsletter
În vederea exprimării de către Dvs. a consimțământului pentru prelucrarea de date cu caracter personal în vederea transmiterii newsletter-ului, puteți consulta Politica noastră de Protecția datelor.