EnglishRomanian
EnglishRomanian

Proiecte de acte normative adoptate
Nr. Data Denumire Documente
227 31/12/2006 Arhiva HCL 2006 Vizualizare
332 31/12/2007 Arhiva HCL 2007 Vizualizare
312 31/12/2008 Arhiva HCL 2008 Vizualizare
198 31/12/2009 Arhiva HCL 2009 Vizualizare
210 31/12/2010 Arhiva HCL 2010 Vizualizare
213 31/12/2011 Arhiva HCL 2011 Vizualizare
124 31/12/2012 Arhiva HCL 2012 Vizualizare
237 31/12/2013 Arhiva HCL 2013 Vizualizare
200 31/12/2014 Arhiva HCL 2014 Vizualizare
232 31/12/2015 Arhiva HCL 2015 Vizualizare
181 31/12/2016 Arhiva HCL 2016 Vizualizare
211 31/12/2017 Arhiva HCL 2017 Vizualizare
243 31/12/2018 Arhiva HCL 2018 Vizualizare
188 31/12/2019 Arhiva HCL 2019 Vizualizare
188 31/12/2020 Arhiva HCL 2020 Vizualizare
240 31/12/2021 Arhiva HCL 2021 Vizualizare
322 31/12/2022 Arhiva HCL 2022 Vizualizare
227 31/12/2006 Tabel HCL 2006 Vizualizare
332 31/12/2007 Tabel HCL 2007 Vizualizare
312 31/12/2008 Tabel HCL 2008 Vizualizare
198 31/12/2009 Tabel HCL 2009 Vizualizare
210 31/12/2010 Tabel HCL 2010 Vizualizare
213 31/12/2011 Tabel HCL 2011 Vizualizare
124 31/12/2012 Tabel HCL 2012 Vizualizare
237 31/12/2013 Tabel HCL 2013 Vizualizare
200 31/12/2014 Tabel HCL 2014 Vizualizare
232 31/12/2015 Tabel HCL 2015 Vizualizare
181 31/12/2016 Tabel HCL 2016 Vizualizare
211 31/12/2017 Tabel HCL 2017 Vizualizare
243 31/12/2018 Tabel HCL 2018 Vizualizare
188 31/12/2019 Tabel HCL 2019 Vizualizare
188 31/12/2020 Tabel HCL 2020 Vizualizare
240 31/12/2021 Tabel HCL 2021 Vizualizare
322 31/12/2022 Tabel HCL 2022 Vizualizare
1 05/01/2023 H.C.L. nr. 1/05.01.2023 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare, din excedentul bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2022 Vizualizare
2 05/01/2023 H.C.L. nr. 2/05.01.2023 privind aprobarea bugetului necesar organizării și desfășurării evenimentului Sărbătoarea Bobotezei – 6 ianuarie 2023 Vizualizare
3 26/01/2023 H.C.L. nr. 3/26.01.2023 privind neexercitarea dreptului de preemptiune pentru imobilul ,,CASA DUMITRU BÂZU“, imobil situat în municipiul Călărași, strada Eroilor Revoluţiei 22 Decembrie 1989, nr. 38, județul Călărași Vizualizare
4 26/01/2023 H.C.L. nr. 4/26.01.2023 privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru imobilul ,,CASA DECULESCU“, imobil situat în municipiul Călărași, strada Bucureşti, nr. 219 (fost 181), județul Călărași Vizualizare
5 26/01/2023 H.C.L. nr. 5/26.01.2023 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere al persoanelor vârstnice asistate în Căminul pentru persoane vârstnice ,,Sfântul Antim Ivireanul” Călăraşi Vizualizare
6 26/01/2023 H.C.L. nr. 6/26.01.2023 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale unităţii de învăţământ ,,Creșa Nr. 1 Călărași” unitate cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului local al municipiului Călărași Vizualizare
7 26/01/2023 H.C.L. nr. 7/26.01.2023 privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Piețe Oboare Călărași Vizualizare
8 26/01/2023 H.C.L. nr. 8/26.01.2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 50/27.03.2019 ,,privind aprobarea studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de călători, a modalității de gestiune și a documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători în municipiul Călărași” Vizualizare
9 26/01/2023 H.C.L. nr. 9/26.01.2023privind acceptarea donației terenului arabil intravilan în suprafață de 1609 mp, situat în municipiul Călărași, tarlaua 65/2 parcela 2 lot nr. 16, în suprafață de 987 mp, identificat cu numărul cadastral 30292, tarlaua 65/2 parcela 2 lot nr. 2, în suprafață de 81 mp, identificat cu numărul cadastral 30768, tarlaua 65 parcela 20 lot nr. 2, în suprafață de 541 mp, identificat cu numărul cadastral 30893, în favoarea Municipiului Călărași de către Olaru Vasile Cătălin Vizualizare
10 26/01/2023 H.C.L. nr. 10/26.01.2023privind modificarea și completarea poziției 271 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 74/24.04.2019 pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Călărași nr. 78/10.09.1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Călărași Vizualizare
11 26/01/2023 H.C.L. nr. 11/26.01.2023 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul „Bloc de locuințe sociale 15 Tr. A + B” din municipiul Călăraşi Vizualizare
12 26/01/2023 H.C.L. nr. 12/26.01.2023privind împuternicirea Serviciului Public Centrale Termice și Administrare Fond Locativ Călăraşi pentru evaluarea, realizarea documentațiilor cadastrale și intabularea garsonierelor din Bloc N6 (D6) situat în Călărași, strada Aleea 5 Călărași Vizualizare
13 26/01/2023 H.C.L. nr. 13/26.01.2023 privind utilizarea sumei de 5.394.359,49 lei din excedentul anual al bugetului municipiului Călărași rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2022, în exercițiul bugetar 2023, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare Vizualizare
14 26/01/2023 H.C.L. nr. 14/26.01.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Călăraşi pe perioada 01.02.2023-30.04.2023 Vizualizare
15 31/01/2023 H.C.L. nr. 15/31.01.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Călăraşi pentru ședința extraordinară din data de 31.01.2023 Vizualizare
16 31/01/2023 H.C.L. nr. 16/31.01.2023 privind aprobarea bugetului propriu al municipiului Călărași pe anul 2023 şi estimările pentru anii 2024-2026 Vizualizare
17 31/01/2023 H.C.L. nr. 17/31.01.2023 privind aprobarea protocoalelor de colaborare încheiate între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale şi UAT MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI pentru implementarea proiectului ,,HUB de Servicii MMSS-SII MMSS” COD MYSMIS 130963 Vizualizare
18 31/01/2023 H.C.L. nr. 18/31.01.2023privind exprimarea acordului Consiliului Local al municipiului Călărași în vederea încheierii unui contract de parteneriat în scopul înfiinţării unui consorţiu pentru învăţământul dual integrat – Centru de expertiză în regiunea Sud Muntenia Vizualizare
19 17/02/2023 H.C.L. nr. 19/17.02.2023 privind încheierea unui acord de parteneriat pentru implementarea Proiectului: “Campus Politehnic Regional pentru Învățământ Dual Giurgiu” Vizualizare
20 20/02/2023 H.C.L. nr. 20/20.02.2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia titlul „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A ȘCOLII GIMNAZIALE “MIHAI VITEAZUL” DIN MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI – CORP A” Vizualizare
21 20/02/2023 H.C.L. nr. 21/20.02.2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia titlul „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A ȘCOLII GIMNAZIALE “MIHAI VITEAZUL” DIN MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI- CORP B” Vizualizare
22 20/02/2023 H.C.L. nr. 22/20.02.2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A ȘCOLII GIMNAZIALE NICOLAE TITULESCU, corp C1, C2, C3” Vizualizare
23 20/02/2023 H.C.L. nr. 23/20.02.2023 privind aprobarea implementării proiectului cu titlul: „Extindere reţea canalizare în Cartierele TINERI şi REZIDENŢIAL din municipiul Călăraşi” Vizualizare
24 20/02/2023 H.C.L. nr. 24/28.02.2023privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire centrală electrică fotovoltaică (CEF) PELICANU (Montare grupuri generatoare fotovoltaice – GGF, montare învelitoare de putere, structură de montaj module fotovoltaice, tablouri, reţele electrice de cabluri aferente instalaţiei de utilizare a CEF, realizare staţie de transformare, instalaţie de legare la pământ, instalaţie de protecţie împotriva supratensiunilor şi trăsnetului, amenajare drum de acces, împrejmuire)” situat în strada Ing. Bârcă Gheorghe, nr. 17 bis, nr. cad. CF 26563 şi strada Ing. Bârcă Gheorghe, nr. 17C, nr. cad. CF 34224, municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi Vizualizare
25 28/02/2023 H.C.L. nr. 25/28.02.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,Ansamblu rezidenţial cu locuinţe individuale TIP”, situat în municipiul Călăraşi, strada Prelungirea Sloboziei, nr. 72, (Tarlaua 65, parcela 18/2), judeţul Călăraşi Vizualizare
26 28/02/2023 H.C.L. nr. 26/28.02.2023 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru investiţia ,,Secţie confecţionare, spălare şi curăţare articole”, situat în strada Ing. Coarnă Teodor, nr. 3B, municipiul Călărași, judeţul Călărași Vizualizare
27 28/02/2023 H.C.L. nr. 27/28.02.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru investiţia „Parc fotovoltaic cu capacitatea instalată de 28 MWh”, situat în municipiul Călăraşi, strada Prelungirea Bucuresti, nr. 162 Vizualizare
28 28/02/2023 H.C.L. nr. 28/28.02.2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 31/25.03.2021 ,,privind aprobarea Protocolului de Colaborare între Serviciul Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Călărași și Unitățile Administrativ Teritoriale învecinate precum și Unitățile Administrativ Teritoriale de pe raza județului, în vederea prestării serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân și a tarifelor practicate în desfășurarea activităților specifice” Vizualizare
29 28/02/2023 H.C.L. nr. 29/28.02.2023 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții și de personal ale Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Călăraşi Vizualizare
30 28/02/2023 H.C.L. nr. 30/28.02.2023pentru aprobarea studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitație publică a unui imobil teren aparţinând domeniului privat al municipiului Călărași, situat în intravilanul municipiului Călărași, strada Locomotivei, nr. 2B, în suprafaţă de 2264 mp, număr cadastral 34241, cu destinația comerț si alimentație publică Vizualizare
31 28/02/2023 H.C.L. nr. 31/28.02.2023 privind concesionarea prin licitație publică a unui imobil teren aparţinând domeniului privat al municipiului Călărași, situat în intravilanul municipiului Călărași, strada Locomotivei, nr. 2B, în suprafaţă de 2264 mp, număr cadastral 34241, cu destinația comerț si alimentație publică Vizualizare
32 28/02/2023 H.C.L. nr. 32/28.02.2023 privind retragerea dreptului de folosință asupra terenului atribuit pentru construire locuințe proprietate personală, conform Legii nr. 15/2003 Vizualizare
33 28/02/2023 H.C.L. nr. 33/28.02.2023 privind aprobarea stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul II anul 2022 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități Vizualizare
34 28/02/2023 H.C.L. nr. 34/28.02.2023 privind modificarea limitelor și suprafețelor imobilului având cartea funciară numărul 33996, aparținând domeniului privat al UAT Municipiul Călărași, situat în municipiul Călărași, strada Păcii, nr. 152 Vizualizare
35 28/02/2023 H.C.L. nr. 35/28.02.2023 privind aprobarea dezlipirii în trei loturi a imobilului teren având numărul cadastral 24869,cu suprafața de 17951 mp, situat în strada Varianta Nord, nr. 1, municipiul Călărași precum și trecerea din domeniul privat al UAT Municipiul Călărași în domeniul public al UAT Municipiul Călărași a celor 3 loturi rezultate din dezlipire Vizualizare
36 28/02/2023 H.C.L. nr. 36/28.02.2023 privind aprobarea dezlipirii în șase loturi a imobilului teren având numărul cadastral 23867, cu suprafața de 2738 mp, situat în strada Prelungirea Dobrogei, nr. 1, zona D, SUB 4, municipiul Călărași precum și trecerea din domeniul privat al UAT Municipiul Călărași în domeniul public al UAT Municipiul Călărași a celor șase loturi rezultate din dezlipire Vizualizare
37 28/02/2023 H.C.L. nr. 37/28.02.2023 privind aprobarea dezlipirii în cinci loturi a imobilului teren având numărul cadastral 23866, cu suprafața de 3445 mp, situat în strada Prelungirea Dobrogei, nr. 1, zona D, SUB 4 municipiul Călărași precum și trecerea din domeniul privat al UAT Municipiul Călărași în domeniul public al UAT Municipiul Călărași a celor cinci loturi rezultate din dezlipire Vizualizare
38 28/02/2023 H.C.L. nr. 38/28.02.2023 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Călărași aimobilelor cu numerele cadastrale 34328 și 34329 având suprafețele de 337mp, respectiv 8 mp, situate în municipiul Călărași, strada 1 Decembrie 1918 Vizualizare
39 28/02/2023 H.C.L. nr. 39/28.02.2023 privind vânzarea unui imobil – casă de locuit în suprafață de 137 mp, având numărul cadastral 29230, număr carte funciară 29230 și C2 în suprafață de 50 mp, având numărul cadastral 29230, număr carte funciară 29230, în favoarea doamnei Albu Ștefana Vizualizare
40 28/02/2023 H.C.L. nr. 40/28.02.2023 privind inițierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada Preot Ionescu Alexandru, nr. 11, în suprafață de 400 mp, carte funciară nr. 23431, în favoarea domnului Vodă Denis Adin Vizualizare
41 28/02/2023 H.C.L. nr. 41/28.02.2023 privind inițierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil – teren, proprietate privată a municipiului Călărași, situat în strada Preot Ionescu Alexandru, nr. 13, în suprafață de 400 mp, carte funciară nr. 23432, în favoarea doamnei Raiu Anișoara Iuliana Vizualizare
42 28/02/2023 H.C.L. nr. 42/28.02.2023 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea prin licitație publică a 5 (cinci) imobile – terenuri, aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, situate în intravilanul municipiului Călărași, în vederea edificării unor locuințe Vizualizare
43 28/02/2023 H.C.L. nr. 43/28.02.2023 privind concesionarea prin licitație publică a unor imobile – terenuri, aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, situate în intravilanul municipiului Călărași, strada Rocada, nr. 2M, strada Rocada, nr. 2H, strada Rocada, nr. 2K, strada Rocada, nr. 2L, strada Rocada, nr. 2J, în vederea edificării unor locuințe Vizualizare
44 28/02/2023 H.C.L. nr. 44/28.02.2023 privind solicitarea de transmitere din proprietatea publică a județului Călărași și administrarea Consiliului Județean Călărași, în proprietatea publică a municipiului Călărași și administrarea Consiliului Local al municipiului Călărași, a spațiilor reprezentând apartamentul 2 cu numărul cadastral 34226-C1-U2 și cartea funciară nr. 34226-C1-U2, reprezentând sediul Consiliului Local al municipiului Călărași Vizualizare
45 28/02/2023 H.C.L. nr. 45/28.02.2023 privind rectificarea bugetului propriu al municipiului Călărași pe anul 2023 Vizualizare
46 28/02/2023 H.C.L. nr. 46/28.02.2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 30/2021 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 40.000.000 lei în vederea finanțării unor investiții publice de interes local Vizualizare
47 28/02/2023 H.C.L. nr. 47/28.02.2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 77/2022 privind aprobarea contractării şi garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 60.000.000 lei Vizualizare
48 28/02/2023 H.C.L. nr. 48/28.02.2023 privind aprobarea procedurii de identificare a beneficiarilor și de acordare a stimulentului educațional pentru copiii proveniți din familii defavorizate Vizualizare
49 28/02/2023 H.C.L. nr. 49/28.02.2023 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 136/27.08.2020 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor de tip ANL situate în municipiului Călăraşi Vizualizare
50 28/02/2023 H.C.L. nr. 50/28.02.2023 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 136/27.08.2020 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor de tip ANL situate în municipiului Călăraşi Vizualizare
51 28/02/2023 H.C.L. nr. 51/28.02.2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 135/25.07.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice cu plată din municipiului Călărași Vizualizare
52 28/02/2023 H.C.L. nr. 52/28.02.2023 privind alipirea a cinci terenuri situate în intravilanul municipiului Călărași, numere cadastrale 31884, 30292, 30768, 30893 și 34763 Vizualizare
53 28/02/2023 H.C.L. nr. 53/28.02.2023 privind conferirea titlului de ,,Cetățean de onoare” al municipiului Călărași doamnei Ștefan Septimia-Aurora-medic primar medicină internă Vizualizare
54 28/02/2023 H.C.L. nr. 54/28.02.2023privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi Cartier Măgureni” aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” Vizualizare
55 28/02/2023 H.C.L. nr. 55/28.02.2023 privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi în Cartierul Mircea Vodă, Lot 2, municipiul Călăraşi”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny Vizualizare
56 02/03/2023 H.C.L. nr. 56/02.03.2023 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 152/28.09.2006 privind acordarea titlului de ,,Cetățean de Onoare post-mortem” al municipiului Călărași, domnului general Constantin Pantazi Vizualizare
57 02/03/2023 H.C.L. nr. 57/02.03.2023 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 189/22.11.2006 privind atribuirea denumirii de strada GENERAL CONSTANTIN PANTAZI pentru accesul rutier și pietonal, situat perpendicular pe strada Prelungirea București, între PECO și IAS MIRCEA VODĂ Vizualizare
58 13/03/2023 H.C.L. nr. 58/13.03.2023 privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare strada Independenței, tronson str. Dobrogei – strada Păcii” aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” Vizualizare
59 13/03/2023 H.C.L. nr. 59/13.03.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Modernizare str. M. Kogălniceanu și b-dul 1 Mai din mun. Călărași, jud. Călărași” aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” Vizualizare
60 24/03/2023 H.C.L. nr. 60/24.03.2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia în cadrul proiectului cu titlul ,,Renovare energetică moderată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale-Blocurile: A1 (scara 1), A2 (scara 1), A3 (scara 1), A4 (scara 1), A5 (scara 1)” Vizualizare
61 24/03/2023 H.C.L. nr. 61/24.03.2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia în cadrul proiectului cu titlul ,,Renovare energetică moderată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale-Blocurile: A6 (scara 2), A18 (scara 1, scara 2)” Vizualizare
62 24/03/2023 H.C.L. nr. 62/24.03.2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia în cadrul proiectului cu titlul „Renovare energetică moderată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale – Blocurile: A15 (scara 1), A17 ( scara 1, scara 2, scara 3), N43 (scara 1)” Vizualizare
63 24/03/2023 H.C.L. nr. 63/24.03.2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia în cadrul proiectului cu titlul ,,Renovare integrată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale – Blocul A13 Călăraşi” Vizualizare
64 29/03/2023 H.C.L. nr. 64/29.03.2023 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Direcției de Asistență Socială Călăraşi Vizualizare
65 29/03/2023 H.C.L. nr. 65/29.03.2023 privind actualizarea chiriei locuințelor ANL, situate în municipiul Călărași, județul Călărași Vizualizare
66 29/03/2023 H.C.L. nr. 66/29.03.2023 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 115/02.08.2017 privind aprobarea modului de acordare şi decontare a gratuităţii transportului urban pe mijloacele de transport în comun prin curse regulate pentru pensionarii cu domiciliul stabil în municipiul Călăraşi și categorii de persoane care se asigură protecția socială în conformitate cu prevederile legale Nu există fișiere
67 29/03/2023 H.C.L. nr. 67/29.03.2023 privind modificarea tarifelor aferente serviciului de salubrizare prestat în baza Contractului de delegare a gestiunii unei părți a serviciului public de salubrizare a municipiului Călărași nr. 50742/23.12.2020 pentru activitățile Curățenie căi publice – măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice și Deszăpezire – curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei și îngheț Vizualizare
68 29/03/2023 H.C.L. nr. 68/29.03.2023 privind aprobarea predării de către Municipiul Călărași și a primirii spre administrare de către S.C. ECOAQUA S.A. a bunurilor rezultate din investiţiile efectuate din bugetul local Călăraşi, în cadrul contractului de delegare a gestiunii serviciilor de apă şi canalizare nr. 2476/29.10.2007, pentru: Lucrări de reabilitare şi extindere reţea alimentare cu apă în Municipiul Călăraşi cu o lungime de reţea de 7.353 ml, cu o valoare de 2.890.875,60 lei cu TVA şi Lucrări de reabilitare şi extindere reţea de canalizare menajera şi pluvială în municipiul Călăraşi cu o lungime de reţea de 9.135,48 ml, cu o valoare cu TVA de 5.924.476,95 lei Vizualizare
69 29/03/2023 H.C.L. nr. 69/29.03.2023 pentru modificarea Anexei 2 din H.C.L. nr. 96/30.06.2021 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosință gratuită a unui număr de loturi din municipiul Călărași cu destinația de construire locuințe proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003 Vizualizare
70 29/03/2023 H.C.L. nr. 70/29.03.2023 pentru modificarea Anexei 1 din H.C.L. nr. 74/24.02.2022 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosință gratuită a unui număr de loturi din municipiul Călărași cu destinația de construire locuințe proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003 Vizualizare
71 29/03/2023 H.C.L. nr. 71/29.03.2023 privind trecerea din domeniul privat al municipiului Călărași în domeniul public al municipiului Călărași, a imobilului situat în municipiul Călărași, strada Dobrogei, nr. 2, județul Călărași (Stadion Navrom), cu nr. cadastral 21538 și carte funciară 21538 Vizualizare
72 29/03/2023 H.C.L. nr. 72/29.03.2023 privind trecerea din domeniul public al municipiului Călărași și administrarea Consiliului Local al municipiului Călărași în domeniul public al județului Călărași și în administrarea Consiliului Județean Călărași, a imobilului situat în municipiul Călărași, strada Dobrogei, nr. 2, județul Călărași (Stadion Navrom), cu nr. cadastral 21538 și carte funciară 21538 Vizualizare
73 29/03/2023 H.C.L. nr. 73/29.03.2023 privind trecerea din domeniul privat al municipiului Călărași în domeniul public al municipiului Călărași, a unor imobile-terenuri situate în municipiul Călărași Vizualizare
74 29/03/2023 H.C.L. nr. 74/29.03.2023 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 15/27.01.2022 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Călărași a unui imobil – teren situat în municipiul Călărași Vizualizare
75 29/03/2023 H.C.L. nr. 75/29.03.2023 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 287/29.11.2022 privind darea în administrare către Serviciul Public Centrale Termice și Administrare Fond Locativ Călărași, a unor imobile aflate în domeniul public al municipiului Călărași, județul Călărași Vizualizare
76 29/03/2023 H.C.L. nr. 76/29.03.2023 privind darea în administrare a unui teren proprietatea publică a municipiului Călărași din administrarea Consiliului Local al municipiului Călărași în administrarea Consiliului Județean Călărași – Complexul Sportiv Municipal ,,Dunărea’’ Vizualizare
77 29/03/2023 H.C.L. nr. 77/29.03.2023 privind inițierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada Preot Pârlea Alexandru, nr. 11, în suprafață de 400 mp, carte funciară nr. 23421, în favoarea domnului Stroe Virgil Vizualizare
78 29/03/2023 H.C.L. nr. 78/29.03.2023 privind vânzarea unui imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada Preot Ionescu Alexandru, nr. 11, în suprafață de 400 mp, carte funciară nr. 23431, în favoarea domnului Vodă Denis Adin Vizualizare
79 29/03/2023 H.C.L. nr. 79/29.03.2023 privind vânzarea unui imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada Preot Ionescu Alexandru, nr. 13, în suprafață de 400 mp, carte funciară nr. 23432, în favoarea doamnei Raiu Anișoara Iuliana Vizualizare
80 29/03/2023 H.C.L. nr. 80/29.03.2023 privind rectificarea bugetului propriu al municipiului Călărași pe anul 2023 Vizualizare
81 29/03/2023 H.C.L. nr. 81/29.03.2023 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sfântul Mucenic Dasie Vizualizare
82 29/03/2023 H.C.L. nr. 82/29.03.2023 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sfântul Ierarh Nicolae-Măgureni Vizualizare
83 29/03/2023 H.C.L. nr. 83/29.03.2023 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sfinții Apostoli Petru și Pavel Vizualizare
84 29/03/2023 H.C.L. nr. 84/29.03.2023 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sfântul Nifon Vizualizare
85 29/03/2023 H.C.L. nr. 85/29.03.2023 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sfântul Nicolae Catedrală Vizualizare
86 29/03/2023 H.C.L. nr. 86/29.03.2023 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sfinții Împărați Constantin și Elena – Volna Vizualizare
87 29/03/2023 H.C.L. nr. 87/29.03.2023 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sfântul Ioan Botezătorul Vizualizare
88 29/03/2023 H.C.L. nr. 88/29.03.2023 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul Vizualizare
89 29/03/2023 H.C.L. nr. 89/29.03.2023 privind indexarea, la nivelul municipiului Călărași, a impozitelor şi taxelor locale, precum și a limitelor minime și maxime ale amenzilor aplicate de organul fiscal local, în cazul persoanelor fizice și juridice, pentru anul fiscal 2024, cu rata inflației de 13,8% Vizualizare
90 29/03/2023 H.C.L. nr. 90/29.03.2023 privind darea în administrare a unui teren proprietatea publică a municipiului Călărași – Plaja Tineretului, din administrarea Consiliului Local al municipiului Călărași în administrarea Consiliului Județean Călărași Vizualizare
91 29/03/2023 H.C.L. nr. 91/29.03.2023 privind aprobarea dezlipirii în trei loturi a imobilului teren având numărul cadastral 32641, cu suprafața de 1251 mp, situat în strada Aleea Dumbrava Minunată, nr. 101B, municipiul Călărași Vizualizare
Nr. Data Denumire Documente

Folosește una din modalitățile de contact și ia legătura cu noi

Abonare la newsletter
În vederea exprimării de către Dvs. a consimțământului pentru prelucrarea de date cu caracter personal în vederea transmiterii newsletter-ului, puteți consulta Politica noastră de Protecția datelor.