EnglishRomanian
EnglishRomanian

Proiecte de acte normative adoptate
Nr. Data Denumire Documente
227 31/12/2006 Arhiva HCL 2006 Vizualizare
332 31/12/2007 Arhiva HCL 2007 Vizualizare
312 31/12/2008 Arhiva HCL 2008 Vizualizare
198 31/12/2009 Arhiva HCL 2009 Vizualizare
210 31/12/2010 Arhiva HCL 2010 Vizualizare
213 31/12/2011 Arhiva HCL 2011 Vizualizare
124 31/12/2012 Arhiva HCL 2012 Vizualizare
237 31/12/2013 Arhiva HCL 2013 Vizualizare
200 31/12/2014 Arhiva HCL 2014 Vizualizare
232 31/12/2015 Arhiva HCL 2015 Vizualizare
181 31/12/2016 Arhiva HCL 2016 Vizualizare
211 31/12/2017 Arhiva HCL 2017 Vizualizare
243 31/12/2018 Arhiva HCL 2018 Vizualizare
188 31/12/2019 Arhiva HCL 2019 Vizualizare
188 31/12/2020 Arhiva HCL 2020 Vizualizare
240 31/12/2021 Arhiva HCL 2021 Vizualizare
322 31/12/2022 Arhiva HCL 2022 Vizualizare
227 31/12/2006 Tabel HCL 2006 Vizualizare
332 31/12/2007 Tabel HCL 2007 Vizualizare
312 31/12/2008 Tabel HCL 2008 Vizualizare
198 31/12/2009 Tabel HCL 2009 Vizualizare
210 31/12/2010 Tabel HCL 2010 Vizualizare
213 31/12/2011 Tabel HCL 2011 Vizualizare
124 31/12/2012 Tabel HCL 2012 Vizualizare
237 31/12/2013 Tabel HCL 2013 Vizualizare
200 31/12/2014 Tabel HCL 2014 Vizualizare
232 31/12/2015 Tabel HCL 2015 Vizualizare
181 31/12/2016 Tabel HCL 2016 Vizualizare
211 31/12/2017 Tabel HCL 2017 Vizualizare
243 31/12/2018 Tabel HCL 2018 Vizualizare
188 31/12/2019 Tabel HCL 2019 Vizualizare
188 31/12/2020 Tabel HCL 2020 Vizualizare
240 31/12/2021 Tabel HCL 2021 Vizualizare
322 31/12/2022 Tabel HCL 2022 Vizualizare
1 05/01/2023 H.C.L. nr. 1/05.01.2023 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare, din excedentul bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2022 Vizualizare
2 05/01/2023 H.C.L. nr. 2/05.01.2023 privind aprobarea bugetului necesar organizării și desfășurării evenimentului Sărbătoarea Bobotezei – 6 ianuarie 2023 Vizualizare
3 26/01/2023 H.C.L. nr. 3/26.01.2023 privind neexercitarea dreptului de preemptiune pentru imobilul ,,CASA DUMITRU BÂZU“, imobil situat în municipiul Călărași, strada Eroilor Revoluţiei 22 Decembrie 1989, nr. 38, județul Călărași Vizualizare
4 26/01/2023 H.C.L. nr. 4/26.01.2023 privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru imobilul ,,CASA DECULESCU“, imobil situat în municipiul Călărași, strada Bucureşti, nr. 219 (fost 181), județul Călărași Vizualizare
5 26/01/2023 H.C.L. nr. 5/26.01.2023 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere al persoanelor vârstnice asistate în Căminul pentru persoane vârstnice ,,Sfântul Antim Ivireanul” Călăraşi Vizualizare
6 26/01/2023 H.C.L. nr. 6/26.01.2023 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale unităţii de învăţământ ,,Creșa Nr. 1 Călărași” unitate cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului local al municipiului Călărași Vizualizare
7 26/01/2023 H.C.L. nr. 7/26.01.2023 privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Piețe Oboare Călărași Vizualizare
8 26/01/2023 H.C.L. nr. 8/26.01.2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 50/27.03.2019 ,,privind aprobarea studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de călători, a modalității de gestiune și a documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători în municipiul Călărași” Vizualizare
9 26/01/2023 H.C.L. nr. 9/26.01.2023privind acceptarea donației terenului arabil intravilan în suprafață de 1609 mp, situat în municipiul Călărași, tarlaua 65/2 parcela 2 lot nr. 16, în suprafață de 987 mp, identificat cu numărul cadastral 30292, tarlaua 65/2 parcela 2 lot nr. 2, în suprafață de 81 mp, identificat cu numărul cadastral 30768, tarlaua 65 parcela 20 lot nr. 2, în suprafață de 541 mp, identificat cu numărul cadastral 30893, în favoarea Municipiului Călărași de către Olaru Vasile Cătălin Vizualizare
10 26/01/2023 H.C.L. nr. 10/26.01.2023privind modificarea și completarea poziției 271 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 74/24.04.2019 pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Călărași nr. 78/10.09.1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Călărași Vizualizare
11 26/01/2023 H.C.L. nr. 11/26.01.2023 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul „Bloc de locuințe sociale 15 Tr. A + B” din municipiul Călăraşi Vizualizare
12 26/01/2023 H.C.L. nr. 12/26.01.2023privind împuternicirea Serviciului Public Centrale Termice și Administrare Fond Locativ Călăraşi pentru evaluarea, realizarea documentațiilor cadastrale și intabularea garsonierelor din Bloc N6 (D6) situat în Călărași, strada Aleea 5 Călărași Vizualizare
13 26/01/2023 H.C.L. nr. 13/26.01.2023 privind utilizarea sumei de 5.394.359,49 lei din excedentul anual al bugetului municipiului Călărași rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2022, în exercițiul bugetar 2023, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare Vizualizare
14 26/01/2023 H.C.L. nr. 14/26.01.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Călăraşi pe perioada 01.02.2023-30.04.2023 Vizualizare
15 31/01/2023 H.C.L. nr. 15/31.01.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Călăraşi pentru ședința extraordinară din data de 31.01.2023 Vizualizare
16 31/01/2023 H.C.L. nr. 16/31.01.2023 privind aprobarea bugetului propriu al municipiului Călărași pe anul 2023 şi estimările pentru anii 2024-2026 Vizualizare
17 31/01/2023 H.C.L. nr. 17/31.01.2023 privind aprobarea protocoalelor de colaborare încheiate între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale şi UAT MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI pentru implementarea proiectului ,,HUB de Servicii MMSS-SII MMSS” COD MYSMIS 130963 Vizualizare
18 31/01/2023 H.C.L. nr. 18/31.01.2023privind exprimarea acordului Consiliului Local al municipiului Călărași în vederea încheierii unui contract de parteneriat în scopul înfiinţării unui consorţiu pentru învăţământul dual integrat – Centru de expertiză în regiunea Sud Muntenia Vizualizare
19 17/02/2023 H.C.L. nr. 19/17.02.2023 privind încheierea unui acord de parteneriat pentru implementarea Proiectului: “Campus Politehnic Regional pentru Învățământ Dual Giurgiu” Vizualizare
20 20/02/2023 H.C.L. nr. 20/20.02.2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia titlul „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A ȘCOLII GIMNAZIALE “MIHAI VITEAZUL” DIN MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI – CORP A” Vizualizare
21 20/02/2023 H.C.L. nr. 21/20.02.2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia titlul „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A ȘCOLII GIMNAZIALE “MIHAI VITEAZUL” DIN MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI- CORP B” Vizualizare
22 20/02/2023 H.C.L. nr. 22/20.02.2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A ȘCOLII GIMNAZIALE NICOLAE TITULESCU, corp C1, C2, C3” Vizualizare
23 20/02/2023 H.C.L. nr. 23/20.02.2023 privind aprobarea implementării proiectului cu titlul: „Extindere reţea canalizare în Cartierele TINERI şi REZIDENŢIAL din municipiul Călăraşi” Vizualizare
24 20/02/2023 H.C.L. nr. 24/28.02.2023privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire centrală electrică fotovoltaică (CEF) PELICANU (Montare grupuri generatoare fotovoltaice – GGF, montare învelitoare de putere, structură de montaj module fotovoltaice, tablouri, reţele electrice de cabluri aferente instalaţiei de utilizare a CEF, realizare staţie de transformare, instalaţie de legare la pământ, instalaţie de protecţie împotriva supratensiunilor şi trăsnetului, amenajare drum de acces, împrejmuire)” situat în strada Ing. Bârcă Gheorghe, nr. 17 bis, nr. cad. CF 26563 şi strada Ing. Bârcă Gheorghe, nr. 17C, nr. cad. CF 34224, municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi Vizualizare
25 28/02/2023 H.C.L. nr. 25/28.02.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,Ansamblu rezidenţial cu locuinţe individuale TIP”, situat în municipiul Călăraşi, strada Prelungirea Sloboziei, nr. 72, (Tarlaua 65, parcela 18/2), judeţul Călăraşi Vizualizare
26 28/02/2023 H.C.L. nr. 26/28.02.2023 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru investiţia ,,Secţie confecţionare, spălare şi curăţare articole”, situat în strada Ing. Coarnă Teodor, nr. 3B, municipiul Călărași, judeţul Călărași Vizualizare
27 28/02/2023 H.C.L. nr. 27/28.02.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru investiţia „Parc fotovoltaic cu capacitatea instalată de 28 MWh”, situat în municipiul Călăraşi, strada Prelungirea Bucuresti, nr. 162 Vizualizare
28 28/02/2023 H.C.L. nr. 28/28.02.2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 31/25.03.2021 ,,privind aprobarea Protocolului de Colaborare între Serviciul Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Călărași și Unitățile Administrativ Teritoriale învecinate precum și Unitățile Administrativ Teritoriale de pe raza județului, în vederea prestării serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân și a tarifelor practicate în desfășurarea activităților specifice” Vizualizare
29 28/02/2023 H.C.L. nr. 29/28.02.2023 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții și de personal ale Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Călăraşi Vizualizare
30 28/02/2023 H.C.L. nr. 30/28.02.2023pentru aprobarea studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitație publică a unui imobil teren aparţinând domeniului privat al municipiului Călărași, situat în intravilanul municipiului Călărași, strada Locomotivei, nr. 2B, în suprafaţă de 2264 mp, număr cadastral 34241, cu destinația comerț si alimentație publică Vizualizare
31 28/02/2023 H.C.L. nr. 31/28.02.2023 privind concesionarea prin licitație publică a unui imobil teren aparţinând domeniului privat al municipiului Călărași, situat în intravilanul municipiului Călărași, strada Locomotivei, nr. 2B, în suprafaţă de 2264 mp, număr cadastral 34241, cu destinația comerț si alimentație publică Vizualizare
32 28/02/2023 H.C.L. nr. 32/28.02.2023 privind retragerea dreptului de folosință asupra terenului atribuit pentru construire locuințe proprietate personală, conform Legii nr. 15/2003 Vizualizare
33 28/02/2023 H.C.L. nr. 33/28.02.2023 privind aprobarea stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul II anul 2022 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități Vizualizare
34 28/02/2023 H.C.L. nr. 34/28.02.2023 privind modificarea limitelor și suprafețelor imobilului având cartea funciară numărul 33996, aparținând domeniului privat al UAT Municipiul Călărași, situat în municipiul Călărași, strada Păcii, nr. 152 Vizualizare
35 28/02/2023 H.C.L. nr. 35/28.02.2023 privind aprobarea dezlipirii în trei loturi a imobilului teren având numărul cadastral 24869,cu suprafața de 17951 mp, situat în strada Varianta Nord, nr. 1, municipiul Călărași precum și trecerea din domeniul privat al UAT Municipiul Călărași în domeniul public al UAT Municipiul Călărași a celor 3 loturi rezultate din dezlipire Vizualizare
36 28/02/2023 H.C.L. nr. 36/28.02.2023 privind aprobarea dezlipirii în șase loturi a imobilului teren având numărul cadastral 23867, cu suprafața de 2738 mp, situat în strada Prelungirea Dobrogei, nr. 1, zona D, SUB 4, municipiul Călărași precum și trecerea din domeniul privat al UAT Municipiul Călărași în domeniul public al UAT Municipiul Călărași a celor șase loturi rezultate din dezlipire Vizualizare
37 28/02/2023 H.C.L. nr. 37/28.02.2023 privind aprobarea dezlipirii în cinci loturi a imobilului teren având numărul cadastral 23866, cu suprafața de 3445 mp, situat în strada Prelungirea Dobrogei, nr. 1, zona D, SUB 4 municipiul Călărași precum și trecerea din domeniul privat al UAT Municipiul Călărași în domeniul public al UAT Municipiul Călărași a celor cinci loturi rezultate din dezlipire Vizualizare
38 28/02/2023 H.C.L. nr. 38/28.02.2023 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Călărași aimobilelor cu numerele cadastrale 34328 și 34329 având suprafețele de 337mp, respectiv 8 mp, situate în municipiul Călărași, strada 1 Decembrie 1918 Vizualizare
39 28/02/2023 H.C.L. nr. 39/28.02.2023 privind vânzarea unui imobil – casă de locuit în suprafață de 137 mp, având numărul cadastral 29230, număr carte funciară 29230 și C2 în suprafață de 50 mp, având numărul cadastral 29230, număr carte funciară 29230, în favoarea doamnei Albu Ștefana Vizualizare
40 28/02/2023 H.C.L. nr. 40/28.02.2023 privind inițierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada Preot Ionescu Alexandru, nr. 11, în suprafață de 400 mp, carte funciară nr. 23431, în favoarea domnului Vodă Denis Adin Vizualizare
41 28/02/2023 H.C.L. nr. 41/28.02.2023 privind inițierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil – teren, proprietate privată a municipiului Călărași, situat în strada Preot Ionescu Alexandru, nr. 13, în suprafață de 400 mp, carte funciară nr. 23432, în favoarea doamnei Raiu Anișoara Iuliana Vizualizare
42 28/02/2023 H.C.L. nr. 42/28.02.2023 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea prin licitație publică a 5 (cinci) imobile – terenuri, aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, situate în intravilanul municipiului Călărași, în vederea edificării unor locuințe Vizualizare
43 28/02/2023 H.C.L. nr. 43/28.02.2023 privind concesionarea prin licitație publică a unor imobile – terenuri, aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, situate în intravilanul municipiului Călărași, strada Rocada, nr. 2M, strada Rocada, nr. 2H, strada Rocada, nr. 2K, strada Rocada, nr. 2L, strada Rocada, nr. 2J, în vederea edificării unor locuințe Vizualizare
44 28/02/2023 H.C.L. nr. 44/28.02.2023 privind solicitarea de transmitere din proprietatea publică a județului Călărași și administrarea Consiliului Județean Călărași, în proprietatea publică a municipiului Călărași și administrarea Consiliului Local al municipiului Călărași, a spațiilor reprezentând apartamentul 2 cu numărul cadastral 34226-C1-U2 și cartea funciară nr. 34226-C1-U2, reprezentând sediul Consiliului Local al municipiului Călărași Vizualizare
45 28/02/2023 H.C.L. nr. 45/28.02.2023 privind rectificarea bugetului propriu al municipiului Călărași pe anul 2023 Vizualizare
46 28/02/2023 H.C.L. nr. 46/28.02.2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 30/2021 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 40.000.000 lei în vederea finanțării unor investiții publice de interes local Vizualizare
47 28/02/2023 H.C.L. nr. 47/28.02.2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 77/2022 privind aprobarea contractării şi garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 60.000.000 lei Vizualizare
48 28/02/2023 H.C.L. nr. 48/28.02.2023 privind aprobarea procedurii de identificare a beneficiarilor și de acordare a stimulentului educațional pentru copiii proveniți din familii defavorizate Vizualizare
49 28/02/2023 H.C.L. nr. 49/28.02.2023 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 136/27.08.2020 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor de tip ANL situate în municipiului Călăraşi Vizualizare
50 28/02/2023 H.C.L. nr. 50/28.02.2023 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 136/27.08.2020 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor de tip ANL situate în municipiului Călăraşi Vizualizare
51 28/02/2023 H.C.L. nr. 51/28.02.2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 135/25.07.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice cu plată din municipiului Călărași Vizualizare
52 28/02/2023 H.C.L. nr. 52/28.02.2023 privind alipirea a cinci terenuri situate în intravilanul municipiului Călărași, numere cadastrale 31884, 30292, 30768, 30893 și 34763 Vizualizare
53 28/02/2023 H.C.L. nr. 53/28.02.2023 privind conferirea titlului de ,,Cetățean de onoare” al municipiului Călărași doamnei Ștefan Septimia-Aurora-medic primar medicină internă Vizualizare
54 28/02/2023 H.C.L. nr. 54/28.02.2023privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi Cartier Măgureni” aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” Vizualizare
55 28/02/2023 H.C.L. nr. 55/28.02.2023 privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi în Cartierul Mircea Vodă, Lot 2, municipiul Călăraşi”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny Vizualizare
56 02/03/2023 H.C.L. nr. 56/02.03.2023 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 152/28.09.2006 privind acordarea titlului de ,,Cetățean de Onoare post-mortem” al municipiului Călărași, domnului general Constantin Pantazi Vizualizare
57 02/03/2023 H.C.L. nr. 57/02.03.2023 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 189/22.11.2006 privind atribuirea denumirii de strada GENERAL CONSTANTIN PANTAZI pentru accesul rutier și pietonal, situat perpendicular pe strada Prelungirea București, între PECO și IAS MIRCEA VODĂ Vizualizare
58 13/03/2023 H.C.L. nr. 58/13.03.2023 privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare strada Independenței, tronson str. Dobrogei – strada Păcii” aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” Vizualizare
59 13/03/2023 H.C.L. nr. 59/13.03.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Modernizare str. M. Kogălniceanu și b-dul 1 Mai din mun. Călărași, jud. Călărași” aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” Vizualizare
60 24/03/2023 H.C.L. nr. 60/24.03.2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia în cadrul proiectului cu titlul ,,Renovare energetică moderată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale-Blocurile: A1 (scara 1), A2 (scara 1), A3 (scara 1), A4 (scara 1), A5 (scara 1)” Vizualizare
61 24/03/2023 H.C.L. nr. 61/24.03.2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia în cadrul proiectului cu titlul ,,Renovare energetică moderată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale-Blocurile: A6 (scara 2), A18 (scara 1, scara 2)” Vizualizare
62 24/03/2023 H.C.L. nr. 62/24.03.2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia în cadrul proiectului cu titlul „Renovare energetică moderată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale – Blocurile: A15 (scara 1), A17 ( scara 1, scara 2, scara 3), N43 (scara 1)” Vizualizare
63 24/03/2023 H.C.L. nr. 63/24.03.2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia în cadrul proiectului cu titlul ,,Renovare integrată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale – Blocul A13 Călăraşi” Vizualizare
64 29/03/2023 H.C.L. nr. 64/29.03.2023 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Direcției de Asistență Socială Călăraşi Vizualizare
65 29/03/2023 H.C.L. nr. 65/29.03.2023 privind actualizarea chiriei locuințelor ANL, situate în municipiul Călărași, județul Călărași Vizualizare
66 29/03/2023 H.C.L. nr. 66/29.03.2023 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 115/02.08.2017 privind aprobarea modului de acordare şi decontare a gratuităţii transportului urban pe mijloacele de transport în comun prin curse regulate pentru pensionarii cu domiciliul stabil în municipiul Călăraşi și categorii de persoane care se asigură protecția socială în conformitate cu prevederile legale Nu există fișiere
67 29/03/2023 H.C.L. nr. 67/29.03.2023 privind modificarea tarifelor aferente serviciului de salubrizare prestat în baza Contractului de delegare a gestiunii unei părți a serviciului public de salubrizare a municipiului Călărași nr. 50742/23.12.2020 pentru activitățile Curățenie căi publice – măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice și Deszăpezire – curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei și îngheț Vizualizare
68 29/03/2023 H.C.L. nr. 68/29.03.2023 privind aprobarea predării de către Municipiul Călărași și a primirii spre administrare de către S.C. ECOAQUA S.A. a bunurilor rezultate din investiţiile efectuate din bugetul local Călăraşi, în cadrul contractului de delegare a gestiunii serviciilor de apă şi canalizare nr. 2476/29.10.2007, pentru: Lucrări de reabilitare şi extindere reţea alimentare cu apă în Municipiul Călăraşi cu o lungime de reţea de 7.353 ml, cu o valoare de 2.890.875,60 lei cu TVA şi Lucrări de reabilitare şi extindere reţea de canalizare menajera şi pluvială în municipiul Călăraşi cu o lungime de reţea de 9.135,48 ml, cu o valoare cu TVA de 5.924.476,95 lei Vizualizare
69 29/03/2023 H.C.L. nr. 69/29.03.2023 pentru modificarea Anexei 2 din H.C.L. nr. 96/30.06.2021 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosință gratuită a unui număr de loturi din municipiul Călărași cu destinația de construire locuințe proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003 Vizualizare
70 29/03/2023 H.C.L. nr. 70/29.03.2023 pentru modificarea Anexei 1 din H.C.L. nr. 74/24.02.2022 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosință gratuită a unui număr de loturi din municipiul Călărași cu destinația de construire locuințe proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003 Vizualizare
71 29/03/2023 H.C.L. nr. 71/29.03.2023 privind trecerea din domeniul privat al municipiului Călărași în domeniul public al municipiului Călărași, a imobilului situat în municipiul Călărași, strada Dobrogei, nr. 2, județul Călărași (Stadion Navrom), cu nr. cadastral 21538 și carte funciară 21538 Vizualizare
72 29/03/2023 H.C.L. nr. 72/29.03.2023 privind trecerea din domeniul public al municipiului Călărași și administrarea Consiliului Local al municipiului Călărași în domeniul public al județului Călărași și în administrarea Consiliului Județean Călărași, a imobilului situat în municipiul Călărași, strada Dobrogei, nr. 2, județul Călărași (Stadion Navrom), cu nr. cadastral 21538 și carte funciară 21538 Vizualizare
73 29/03/2023 H.C.L. nr. 73/29.03.2023 privind trecerea din domeniul privat al municipiului Călărași în domeniul public al municipiului Călărași, a unor imobile-terenuri situate în municipiul Călărași Vizualizare
74 29/03/2023 H.C.L. nr. 74/29.03.2023 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 15/27.01.2022 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Călărași a unui imobil – teren situat în municipiul Călărași Vizualizare
75 29/03/2023 H.C.L. nr. 75/29.03.2023 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 287/29.11.2022 privind darea în administrare către Serviciul Public Centrale Termice și Administrare Fond Locativ Călărași, a unor imobile aflate în domeniul public al municipiului Călărași, județul Călărași Vizualizare
76 29/03/2023 H.C.L. nr. 76/29.03.2023 privind darea în administrare a unui teren proprietatea publică a municipiului Călărași din administrarea Consiliului Local al municipiului Călărași în administrarea Consiliului Județean Călărași – Complexul Sportiv Municipal ,,Dunărea’’ Vizualizare
77 29/03/2023 H.C.L. nr. 77/29.03.2023 privind inițierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada Preot Pârlea Alexandru, nr. 11, în suprafață de 400 mp, carte funciară nr. 23421, în favoarea domnului Stroe Virgil Vizualizare
78 29/03/2023 H.C.L. nr. 78/29.03.2023 privind vânzarea unui imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada Preot Ionescu Alexandru, nr. 11, în suprafață de 400 mp, carte funciară nr. 23431, în favoarea domnului Vodă Denis Adin Vizualizare
79 29/03/2023 H.C.L. nr. 79/29.03.2023 privind vânzarea unui imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada Preot Ionescu Alexandru, nr. 13, în suprafață de 400 mp, carte funciară nr. 23432, în favoarea doamnei Raiu Anișoara Iuliana Vizualizare
80 29/03/2023 H.C.L. nr. 80/29.03.2023 privind rectificarea bugetului propriu al municipiului Călărași pe anul 2023 Vizualizare
81 29/03/2023 H.C.L. nr. 81/29.03.2023 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sfântul Mucenic Dasie Vizualizare
82 29/03/2023 H.C.L. nr. 82/29.03.2023 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sfântul Ierarh Nicolae-Măgureni Vizualizare
83 29/03/2023 H.C.L. nr. 83/29.03.2023 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sfinții Apostoli Petru și Pavel Vizualizare
84 29/03/2023 H.C.L. nr. 84/29.03.2023 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sfântul Nifon Vizualizare
85 29/03/2023 H.C.L. nr. 85/29.03.2023 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sfântul Nicolae Catedrală Vizualizare
86 29/03/2023 H.C.L. nr. 86/29.03.2023 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sfinții Împărați Constantin și Elena – Volna Vizualizare
87 29/03/2023 H.C.L. nr. 87/29.03.2023 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sfântul Ioan Botezătorul Vizualizare
88 29/03/2023 H.C.L. nr. 88/29.03.2023 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul Vizualizare
89 29/03/2023 H.C.L. nr. 89/29.03.2023 privind indexarea, la nivelul municipiului Călărași, a impozitelor şi taxelor locale, precum și a limitelor minime și maxime ale amenzilor aplicate de organul fiscal local, în cazul persoanelor fizice și juridice, pentru anul fiscal 2024, cu rata inflației de 13,8% Vizualizare
90 29/03/2023 H.C.L. nr. 90/29.03.2023 privind darea în administrare a unui teren proprietatea publică a municipiului Călărași – Plaja Tineretului, din administrarea Consiliului Local al municipiului Călărași în administrarea Consiliului Județean Călărași Vizualizare
91 29/03/2023 H.C.L. nr. 91/29.03.2023 privind aprobarea dezlipirii în trei loturi a imobilului teren având numărul cadastral 32641, cu suprafața de 1251 mp, situat în strada Aleea Dumbrava Minunată, nr. 101B, municipiul Călărași Vizualizare
92 21/04/2023 H.C.L. nr. 92/21.04.2023 privind rectificarea bugetului propriu al municipiului Călărași pe anul 2023 Vizualizare
93 27/04/2023 H.C.L. nr. 93/27.04.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Călăraşi pe perioada 01.05.2023-31.07.2023 Vizualizare
94 27/04/2023 H.C.L. nr. 94/27.04.2023 privind aprobarea P.U.Z. pentru „Lotizare locuinţe cu regim de înălţime P+P+2 şi funcţiuni complementare”, situat în municipiul Călăraşi, strada Caişilor, nr. 2 Vizualizare
95 27/04/2023 H.C.L. nr. 95/27.04.2023 privind reorganizarea Creșei nr. 1 Călărași în structură ce va fi arondată Grădiniței cu Program Prelungit ” Copilăriei” Călărași Țara Vizualizare
96 27/04/2023 H.C.L. nr. 96/27.04.2023 privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii activităților de dezinfecție, dezinsecție și deratizare în municipiul Călărași Vizualizare
97 27/04/2023 H.C.L. nr. 97/27.04.2023 privind asumarea protocolului înregistrat la Municipiul Călărași cu numărul 21658/08.03.2023, respectiv la RADEF România–Film cu nr. 436/13.02.2023, de către Consiliul Local al municipiului Călărași Vizualizare
98 27/04/2023 H.C.L. nr. 98/27.04.2023 privind aprobarea Regulamentului de atribuire/licitație a locurilor de parcare pentru folosință, în parcările de domiciliu/reședință din municipiul Călărași Vizualizare
99 27/04/2023 H.C.L. nr. 99/27.04.2023 privind aprobarea taxei speciale de vizitare a Grădinii Zoologice din municipiul Călăraşi Vizualizare
100 27/04/2023 H.C.L. nr. 100/27.04.2023 privind actualizarea tarifelor aplicabile la nivelul Serviciului Public Piețe Oboare Călărași Vizualizare
101 27/04/2023 H.C.L. nr. 101/27.04.2023 privind iniţierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil – teren proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada Vasile Culică, nr. 22, număr carte funciară 27264, tarlaua 65, parcela 14/3, cu suprafața de 417 mp, în favoarea domnului Deacu Emil Vizualizare
102 27/04/2023 H.C.L. nr. 102/27.04.2023 privind iniţierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada Preot Ionescu Alexandru, nr. 16, în suprafață de 400 mp, carte funciară nr. 23428, în favoarea doamnei Stoica Mirela Sabrina Vizualizare
103 27/04/2023 H.C.L. nr. 103/27.04.2023 privind inițierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada Varianta Nord, nr. 41, în suprafață de 3253 mp, carte funciară nr. 22783, în favoarea S.C. EXPERT CONSTRUCT CL S.R.L., prin reprezentant domnul STAN GHEORGHE, în calitate de administrator Vizualizare
104 27/04/2023 H.C.L. nr. 104/27.04.2023 privind iniţierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil – teren proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada Corneliu Pantilie, nr. 11, număr carte funciară 23841, cu suprafața de 274 mp, în favoarea doamnei Bouros (Amzaru) Alina Adriana Vizualizare
105 27/04/2023 H.C.L. nr. 105/27.04.2023 privind iniţierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil – teren proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada Corneliu Pantilie , nr. 9, număr carte funciară 23842, cu suprafața de 274 mp, în favoarea doamnei Dumitru (Amzaru) Marylena Vizualizare
106 27/04/2023 H.C.L. nr. 106/27.04.2023 privind inițierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada Avocat Aurel Elefterescu, nr. 13, în suprafață de 400 mp, carte funciară nr. 23411, în favoarea doamnei Moldoveanu Elena Laura şi domnului Moldoveanu Florinel Georgică Vizualizare
107 27/04/2023 H.C.L. nr. 107/27.04.2023 privind vânzarea unui imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada Preot Pârlea Alexandru, nr. 11, în suprafață de 400 mp, carte funciară nr. 23421, în favoarea domnului Stroe Virgil Vizualizare
108 27/04/2023 H.C.L. nr. 108/27.04.2023 privind vânzarea unui imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada General Leonard Mociulschi, nr. 1, în suprafață de 572 mp, carte funciară nr. 27677, în favoarea S.C. ICOM OIL S.R.L. Vizualizare
109 27/04/2023 H.C.L. nr. 109/27.04.2023 privind trecerea în domeniul privat a terenului în suprafață de 31,04 mp, situat în Călărași, strada București, nr. 139, Bloc. A38, tr. 2 (actual sc. 2), et. 1, ap. 2 Vizualizare
110 27/04/2023 H.C.L. nr. 110/27.04.2023 privind trecerea din domeniul privat al municipiului Călărași în domeniul public al municipiului Călărași, a 2 imobile situate în municipiul Călărași, având numărul cadastral 30402 – Adăpostul de noapte și numărul cadastral 30403 – Cantina de ajutor social Vizualizare
111 27/04/2023 H.C.L. nr. 111/27.04.2023 privind atribuirea denumirii de strada Munteniei (fostei străzi GENERAL CONSTANTIN PANTAZI) pentru accesul rutier și pietonal, situat perpendicular pe strada Prelungirea București, între PECO și IAS MIRCEA VODĂ Vizualizare
112 27/04/2023 H.C.L. nr. 112/27.04.2023 privind solicitarea de transmitere a imobilului situat în municipiul Călărași, strada Dobrogei, nr. 16, județul Călărași, din domeniul privat al statului și administrarea Agenției Domeniilor Statului, în domeniul privat al municipiului Călărași și administrarea Consiliului Local al municipiului Călărași Vizualizare
113 27/04/2023 H.C.L. nr. 113/27.04.2023 privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al municipiului Călăraşi şi a creditelor interne, la data de 31.12.2022 Vizualizare
114 27/04/2023 H.C.L. nr. 114/27.04.2023 privind aprobarea execuției bugetului propriu al municipiului Călărași și a creditelor interne, la data de 31.03.2023 Vizualizare
115 27/04/2023 H.C.L. nr. 115/27.04.2023 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii pentru Complexul de Agrement Dumbrava Călărași Vizualizare
116 27/04/2023 H.C.L. nr. 116/27.04.2023 privind acceptarea dreptului de superficie cu titlu gratuit în sarcina terenului în suprafață de 76,62 mp, proprietatea S.C. BADEN S.R.L., situat în municipiul Călărași, strada 1 Decembrie 1918, nr. 5, judeţul Călăraşi Vizualizare
117 27/04/2023 H.C.L. nr. 117/27.04.2023 privind aprobarea parteneriatului şi a Acordului de parteneriat între Municipiul Călăraşi şi ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ DUNĂREA DE JOS, încheiat pentru proiectul cu titlul ,,PRIETENOS CU MEDIUL NU ESTE DOAR UN ADJECTIV. FACEM ECHIPA SĂ DEVINĂ ACȚIUNE!” Vizualizare
118 08/05/2023 H.C.L. nr. 118/08.05.2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici şi acordul privind asigurarea şi susţinerea contribuţiei financiare aferente cheltuielilor implementării proiectului cu titlul „EXTINDERE REŢEA ILUMINAT PUBLIC ÎN CARTIERELE DIN MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI” Vizualizare
119 08/05/2023 H.C.L. nr. 119/08.05.2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia în cadrul proiectului cu titlul ,,Renovare energetică moderată a clădirilor publice-Autorităţi locale-Liceul Tehnologic Transporturi Auto Călăraşi (internat şi cantină)” Vizualizare
120 16/05/2023 H.C.L. nr. 120/16.05.2023 privind rectificarea bugetului propriu al municipiului Călărași pe anul 2023 Vizualizare
121 19/05/2023 H.C.L. nr. 121/19.05.2023 privind declararea unor imobile situate în municipiul Călărași, bunuri de uz și de interes public local Vizualizare
122 25/05/2023 H.C.L. nr. 122/25.05.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,Ansamblu galerii comerciale, supermarket, spălătorie auto, amenajări exterioare, accesuri, pilon publicitar, împrejmuire”, situat în municipiul Călăraşi, strada Rocada, nr. 83 Vizualizare
123 25/05/2023 H.C.L. nr. 123/25.05.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,Ridicare interdicţie de construire prevăzută prin P.U.G. cu menţinerea funcţiuni ID – (zona unităţi industriale şi depozitare) şi construire platformă şi şopron pentru imobilul cu nr. cadastral 21152 amplasament strada Prelungirea Bucureşti, nr. 162, municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi, nr. cadastral 21152 şi nr. cadastral 22163” Vizualizare
124 25/05/2023 H.C.L. nr. 124/25.05.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,Ridicare interdicţie de construire prevăzută prin P.U.G. cu menţinerea funcţiuni ID – (zona unităţi industriale şi depozitare) nr. cadastral 21162”, situat în strada Prelungirea Bucureşti, nr. 162, municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi Vizualizare
125 25/05/2023 H.C.L. nr. 125/25.05.2023 privind neexercitarea dreptului de preempţiune pentru imobilul “CASA“, imobil situat în municipiul Călărași, strada Nicolae Bălcescu, nr. 3, județul Călărași Vizualizare
126 25/05/2023 H.C.L. nr. 126/25.05.2023 pentru modificarea şi completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 54/27.04.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Căminului pentru persoane vârstnice ,,Sfântul Antim Ivireanul” Călăraşi Vizualizare
127 25/05/2023 H.C.L. nr. 127/25.05.2023 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliu Local nr. 32/23.03.2017 privind aprobarea Regulamentului pentru ocuparea temporară a domeniului public şi privat în municipiul Călăraşi, desfăşurarea comerţului stradal şi modalitatea de încasare a taxelor aferente ocupării Vizualizare
128 25/05/2023 H.C.L. nr. 128/25.05.2023 privind repartizarea unui număr de patru locuințe sociale persoanelor aflate în lista de prioritate aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 318/2022 Vizualizare
129 25/05/2023 H.C.L. nr. 129/25.05.2023 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat, scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea mijloacelor fixe aparținând domeniului public al municipiului Călărași Vizualizare
130 25/05/2023 H.C.L. nr. 130/25.05.2023 privind trecerea din domeniul privat al municipiului Călărași în domeniul public al municipiului Călărași, a imobilelor situate în municipiul Călărași, Varianta Nord, având NC 24181, NC 24182, NC 24183, NC 24184 și NC 24185 Vizualizare
131 25/05/2023 H.C.L. nr. 131/25.05.2023 pentru aprobarea studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitație publică a unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Călărași, situat în intravilanul municipiului Călărași, Bulevardul Sculptor Pavel Mercea, nr. 8, în suprafaţă de 396 mp, cu număr cadastral 23450, în vederea edificării unei locuinţe Vizualizare
132 25/05/2023 H.C.L. nr. 132/25.05.2023 privind concesionarea prin licitație publică a unui imobil – teren aparţinând domeniului privat al municipiului Călărași, situat în intravilanul municipiului Călărași, Bulevardul Sculptor Pavel Mercea, nr. 8, în suprafaţă de 396 mp, cu număr cadastral 23450, în vederea edificării unei locuinţe Vizualizare
133 25/05/2023 H.C.L. nr. 133/25.05.2023 privind vânzarea unui imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada Vasile Culică, nr. 22, carte funciară nr. 27264, tarlaua 65, parcela 14/3, în suprafață de 417 mp, în favoarea domnului Deacu Emil Vizualizare
134 25/05/2023 H.C.L. nr. 134/25.05.2023 privind vânzarea unui imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada Corneliu Pantilie, nr. 9, în suprafață de 274 mp, carte funciară nr. 23842, în favoarea doamnei Dumitru (Amzaru) Marylena Vizualizare
135 25/05/2023 H.C.L. nr. 135/25.05.2023 privind vânzarea unui imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada Corneliu Pantilie, nr. 11, în suprafață de 274 mp, carte funciară nr. 23841, în favoarea doamnei Bouros (Amzaru) Alina Adriana Vizualizare
136 25/05/2023 H.C.L. nr. 136/25.05.2023 privind vânzarea unui imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada Preot Ionescu Alexandru, nr. 16, în suprafață de 400 mp, carte funciară nr. 23428, în favoarea doamnei Stoica Mirela Sabrina Vizualizare
137 25/05/2023 H.C.L. nr. 137/25.05.2023 privind vânzarea unui imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada Avocat Aurel Elefterescu, nr. 13, în suprafață de 400 mp, carte funciară nr. 23411, în favoarea doamnei Moldoveanu Elena Laura și domnului Moldoveanu Florinel Georgică Vizualizare
138 25/05/2023 H.C.L. nr. 138/25.05.2023 privind utilizarea sumei de 310.000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul propriu al municipiului Călărași pe anul 2023 Vizualizare
139 25/05/2023 H.C.L. nr. 139/25.05.2023 privind rectificarea bugetului propriu al municipiului Călărași pe anul 2023 Vizualizare
140 25/05/2023 H.C.L. nr. 140/25.05.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare cinematograf „Victoria”, B-dul 1 Mai (Parc Central), municipiul Călărași, județul Călărași” Vizualizare
141 25/05/2023 H.C.L. nr. 141/25.05.2023 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare cinematograf „Victoria”, B-dul 1 Mai (Parc Central), municipiul Călărași, județul Călărași” Vizualizare
142 25/05/2023 H.C.L. nr. 142/25.05.2023 pentru aprobarea rezultatelor evaluării în urma selecției publice de programe precum și sumele alocate finanțării programelor eligibile, în conformitate cu raportul procedurii privind propunerile de proiecte depuse în baza Legii nr. 69/2000 pentru atribuirea contractelor de finanțare din bugetul propriu al municipiului Călărași Vizualizare
143 25/05/2023 H.C.L. nr. 143/25.05.2023 privind aprobarea bugetului total al investiţiei în acord cu actul adiţional nr. 1 la contractul de finanţare pentru proiectul cu titlul ,,Plătește pentru cât arunci – dotarea cu insule ecologice în municipiul Călăraşi“ Vizualizare
144 09/06/2023 H.C.L. nr. 144/09.06.2023 privind acordarea unui mandat special domnului Coman Liviu, în vederea exercitării atribuţiilor Municipiului Călăraşi în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOMANAGEMENT SALUBRIS Vizualizare
145 14/06/2023 H.C.L. nr. 145/14.06.2023 privind rectificarea bugetului propriu al municipiului Călărași pe anul 2023 Vizualizare
146 14/06/2023 H.C.L. nr. 146/14.06.2023 privind acordarea unui mandat special domnului Coman Liviu, în vederea exercitării atribuţiilor Municipiului Călăraşi în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOMANAGEMENT SALUBRIS Vizualizare
147 22/06/2023 H.C.L. nr. 147/22.06.2023 privind rectificarea bugetului propriu al municipiului Călărași pe anul 2023 Vizualizare
148 22/06/2023 H.C.L. nr. 148/22.06.2023 privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Călărași – prin Primăria Municipiului Călărași, Federaţia Română de Box, Clubul Sportiv Municipal Călăraşi pentru organizarea Galei de Box Romania – Italia Vizualizare
149 29/06/2023 H.C.L. nr. 149/29.06.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ridicare interdicţie de construire în UTR 145 – Construire zonă de agrement”, amplasat în municipiul Călăraşi, nr. cadastral 30243 Vizualizare
150 29/06/2023 H.C.L. nr. 150/29.06.2023 privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcţiei Poliţia Locală Călăraşi Vizualizare
151 29/06/2023 H.C.L. nr. 151/29.06.2023 privind acordarea de principiu a scutirilor prevăzute de art. 20 din Legea 186/2013, pentru societatea CONFORT S.A. Vizualizare
152 29/06/2023 H.C.L. nr. 152/29.06.2023 privind inițierea procedurilor pentru vânzarea a două imobile – teren, proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada 1 Decembrie 1918, în suprafață de 337 mp, carte funciară nr. 34628 și suprafața de 8 mp, carte funciară nr. 34629, în favoarea S.C. BORCEA S.A. Vizualizare
153 29/06/2023 H.C.L. nr. 153/29.06.2023 privind aprobarea studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitație publică a unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Călărași, situat în intravilanul municipiului Călărași, strada Preot Ionescu Alexandru, nr. 15, în suprafaţă de 400 mp, cu număr cadastral 23433, în vederea edificării unei locuinţe Vizualizare
154 29/06/2023 H.C.L. nr. 154/29.06.2023 privind concesionarea prin licitație publică a unui teren apartinând domeniului privat al municipiului Călărași, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, strada Preot Ionescu Alexandru, nr. 15, în suprafaţă de 400 mp, cu număr cadastral 23433, în vederea edificării unei locuinţe Vizualizare
155 29/06/2023 H.C.L. nr. 155/29.06.2023 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Călărași a imobilului cu numărul cadastral 34730, situat în municipiul Călărași, strada Varianta Nord, nr. 1 Vizualizare
156 29/06/2023 H.C.L. nr. 156/29.06.2023 privind trecerea în domeniul privat a imobilului (apartament) situat în Călărași, strada București, nr. 139, bl. A38, tr. 2, et. 1, ap. 2, în suprafață totală de 100,7 mp și suprafață utilă de 89,3 mp Vizualizare
157 29/06/2023 H.C.L. nr. 157/29.06.2023 privind trecerea în domeniul privat a imobilului – teren în suprafață de 202 mp situat în Călărași, strada Aleea 5 Călărași, nr. 3 Vizualizare
158 29/06/2023 H.C.L. nr. 158/29.06.2023 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sfânta Mucenița Anastasia Vizualizare
159 29/06/2023 H.C.L. nr. 159/29.06.2023 privind rectificarea bugetului propriu al municipiului Călărași pe anul 2023 Vizualizare
160 29/06/2023 H.C.L. nr. 160/29.06.2023 privind conferirea titlului de ,,Cetățean de onoare″ al municipiului Călărași, doamnei Adriana – Viorica Brînză Vizualizare
161 29/06/2023 H.C.L. nr. 161/29.06.2023 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegarea gestiunii de iluminat public din municipiul Călărași Vizualizare
162 29/06/2023 H.C.L. nr. 162/29.06.2023 privind aprobarea alegerii modalităţii «gestiunii delegate» pentru gestionarea serviciului de iluminat public din municipiul Călăraşi, a Regulamentului, a Caietului de Sarcini precum și a proiectului Contractului de delegare a gestiunii serviciului Vizualizare
163 29/06/2023 H.C.L. nr. 163/29.06.2023 privind aprobarea documentaţiei tehnice la faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia ,,MOBILITATE URBANĂ PRIN PROMOVAREA UTILIZĂRII MIJLOACELOR ALTERNATIVE DE TRANSPORT” componentă a proiectului ,,Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură – 5D2” Vizualizare
164 29/06/2023 H.C.L. nr. 164/29.06.2023 privind aprobarea documentaţiei tehnice la faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia ,,REGENERAREA SPAȚIULUI URBAN ÎN CARTIERELE REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI” componentă a proiectului ,,Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură – 5D2” finanţat din POAT 2014-2020 Vizualizare
165 19/07/2023 H.C.L. nr. 165/19.07.2023 privind rectificarea bugetului propriu al municipiului Călărași pe anul 2023 Vizualizare
166 19/07/2023 H.C.L. nr. 166/19.07.2023 privind aprobarea depunerii şi finanţării proiectului cu titlul „Modernizarea și dotarea Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități din municipiul Călărași” Vizualizare
167 19/07/2023 H.C.L. nr. 167/19.07.2023 pentru revizuirea Hotărârii Consiliului Local nr. 119/08.05.2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia în cadrul proiectului cu titlul ,,Renovare energetică moderată a clădirilor publice – Autorităţi locale – Liceul Tehnologic Transporturi Auto Călăraşi (internat şi cantină)“ Vizualizare
168 19/07/2023 H.C.L. nr. 168/19.07.2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 41/20.03.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico – economici pentru investiţia în cadrul proiectului cu titlul ,,Dezvoltarea infrastructurii educaţionale antepreşcolară şi preşcolara din municipiul Călăraşi – Creşa săptămânală” Vizualizare
169 19/07/2023 H.C.L. nr. 169/19.07.2023 privind aprobarea organizării şi desfăşurării evenimentului intitulat „Ro Rally Marathon, etapa 3” Vizualizare
170 19/07/2023 H.C.L. nr. 170/31.07.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Călăraşi pentru şedinţa ordinară din data de 31.07.2023 Vizualizare
171 31/07/2023 H.C.L. nr. 171/31.07.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire şi instalare structuri suport pentru echipamente şi staţii de bază de telefonie mobilă şi servicii de comunicaţii VODAFONE“, intravilanul municipiului Călăraşi, strada Munteniei (fosta G-ral Constantin Pantazi), nr. 4, nr. cadastral 20393, judeţul Călăraşi Vizualizare
172 31/07/2023 H.C.L. nr. 172/31.07.2023 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Călărași a imobilului – teren cu numărul cadastral 29202, situat în municipiul Călărași Vizualizare
173 31/07/2023 H.C.L. nr. 173/31.07.2023 privind aprobarea dării în administrarea Direcției de Asistență Socială Călărași, a imobilului situat în municipiul Călărași, strada Cernei nr. 8-14 Vizualizare
174 31/07/2023 H.C.L. nr. 174/31.07.2023 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 182/28.06.2022 privind declararea unor imobile situate în municipiul Călărași, bunuri de uz și de interes public local Vizualizare
175 31/07/2023 H.C.L. nr. 175/31.07.2023 pentru modificarea şi completarea pozițiilor 2, 3 şi 4 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 121/19.05.2023 privind declararea unor imobile situate în municipiul Călărași, bunuri de uz și de interes public local Vizualizare
176 31/07/2023 H.C.L. nr. 176/31.07.2023privind alipirea a două imobile situate în intravilanul municipiului Călărași, având numărul cadastral 25943, în suprafață de 356 mp și numărul cadastral 25944, în suprafață de 273 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Călărași Vizualizare
177 31/07/2023 H.C.L. nr. 177/31.07.2023 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Călărași a imobilului cu numărul cadastral 23543, situat în municipiul Călărași, cvartal 64, parcela 18/2, Șoseaua Sloboziei Vizualizare
178 31/07/2023 H.C.L. nr. 178/31.07.2023 privind aprobarea exercitării dreptului de uz și servitute de către Engie România – Distrigaz – Sud Rețele S.R.L., asupra unei suprafețe de 5,3 mp, teren proprietatea domeniului privat al UAT Călărași, identificat cu nr. cadastral 32935, strada Miron Costin, nr. 15, municipiul Călărași, necesară pentru racordarea la rețeaua de gaze naturale a construcției aflate pe suprafața imobilului cu nr. cadastral 32935, beneficiar MVO Civil Construct S.R.L. Vizualizare
179 31/07/2023 H.C.L. nr. 179/31.07.2023privind inițierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada Romană, nr. 24, număr carte funciară 24135, cu suprafața de 420 mp, domnului Mihalache Petre Vizualizare
180 31/07/2023 H.C.L. nr. 180/31.07.2023 privind vânzarea a două imobile – terenuri, proprietatea privată a municipiului Călărași, situate în strada 1 Decembrie 1918, în suprafață de 337 mp, carte funciară nr. 34628 și suprafața de 8 mp, carte funciară nr. 34629, în favoarea S.C. BORCEA S.A. Vizualizare
181 31/07/2023 H.C.L. nr. 181/31.07.2023 privind aprobarea sub formă de propuneri, a criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Călărași Vizualizare
182 31/07/2023 H.C.L. nr. 182/31.07.2023 privind aprobarea stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul I anul 2023 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități Vizualizare
183 31/07/2023 H.C.L. nr. 183/31.07.2023 privind conferirea titlului de ,,Cetățean de onoare″ al municipiului Călărași, P.C. preot Dumitru Nicușor Vizualizare
184 31/07/2023 H.C.L. nr. 184/31.07.2023 privind rectificarea bugetului propriu al municipiului Călărași pe anul 2023 Vizualizare
185 31/07/2023 H.C.L. nr. 185/31.07.2023 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei ,,Adormirea Maicii Domnului’’ Vizualizare
186 31/07/2023 H.C.L. nr. 186/31.07.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Călăraşi pe perioada 01.08.2023-31.10.2023 Vizualizare
187 16/08/2023 H.C.L. nr. 187/16.08.2023 privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a statului de personal ale Aparatului de specialitate al primarului Vizualizare
188 16/08/2023 H.C.L. nr. 188/16.08.2023 privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi de personal ale Direcţiei Poliţia Locală Călăraşi Vizualizare
189 16/08/2023 H.C.L. nr. 189/16.08.2023 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcții ale Serviciului Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ Călărași Vizualizare
190 16/08/2023 H.C.L. nr. 190/16.08.2023 privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi de personal ale Direcției de Asistență Socială Călăraşi Vizualizare
191 16/08/2023 H.C.L. nr. 191/16.08.2023 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public Pavaje Spații Verzi Călărași Vizualizare
192 31/08/2023 H.C.L. nr. 192/31.08.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,Construire zonă servicii, comerţ, birouri staţie mixtă de distribuţie carburanţi şi restaurant, SKID GPL, spălătorie auto, post TRAFO, branşamente utilităţi, totem de preţuiri, pilon publicitar şi semnalistică, amenajări, accese carosabile şi pietonale şi lucrări conexe”, situat în municipiul Călărași, Prelungirea Sloboziei, nr. 1-1C Vizualizare
193 31/08/2023 H.C.L. nr. 193/31.08.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „Lotizare locuinţe”, situat în municipiul Călăraşi, Aleea Dumbrava Minunată, nr. 19 Vizualizare
194 31/08/2023 H.C.L. nr. 194/31.08.2023 privind aprobarea Regulamentului de Gospodărire Comunală a Municipiului Călărași Vizualizare
195 31/08/2023 H.C.L. nr. 195/31.08.2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia în cadrul proiectului cu titlul ,,Renovare energetică moderată a clădirilor publice – Autorităţi locale – Liceul Mihai Eminescu Călăraşi” Vizualizare
196 31/08/2023 H.C.L. nr. 196/31.08.2023 privind aprobarea dezlipirii în două loturi a imobilului teren având numărul cadastral, nr. 33844, carte funciară nr. 33844/ UAT Călărași, cu suprafața de 5369 mp, situat în strada Ciocârliei. 19B, municipiul Călărași, precum și darea în administrare a lotului 2 rezultat în urma dezlipirii către Serviciul Public Piețe și Oboare Călărași Vizualizare
197 31/08/2023 H.C.L. nr. 197/31.08.2023 privind aprobarea dezlipirii în două loturi a imobilului teren având numărul cadastral 31299, cu suprafața de 6566 mp, situat în municipiul Călărași, Bulevardul 1 Mai, tronson 3 Vizualizare
198 31/08/2023 H.C.L. nr. 198/31.08.2023 privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al municipiului Călărași nr. 78/10.09.1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Călărași Vizualizare
199 31/08/2023 H.C.L. nr. 199/31.08.2023 privind rectificarea bugetului propriu al municipiului Călărași pe anul 2023 Vizualizare
200 31/08/2023 H.C.L. nr. 200/31.08.2023 privind conferirea titlului de ,,Cetățean de onoare″ al municipiului Călărași, domnului Stoiculescu Teodor-medic specialist neurologie Vizualizare
201 31/08/2023 H.C.L. nr. 201/31.08.2023 privind aprobarea bugetului necesar organizării și desfășurării evenimentului Zilele Municipiului în perioada 22 – 23 septembrie 2023 Vizualizare
202 31/08/2023 H.C.L. nr. 202/31.08.2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia în cadrul proiectului cu titlul “Renovare energetică moderată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale- Blocul J9 şi J28” Vizualizare
203 31/08/2023 H.C.L. nr. 203/31.08.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia “Construirea de locuințe NZEB plus pentru tineri – cartier tineri” Vizualizare
204 08/09/2023 H.C.L. nr. 204/08.09.2023 privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul „Integrated actions for biodiversity support and greenner cross border area – B-Green” și a indicatorilor tehnico-economici faza DALI Vizualizare
205 08/09/2023 H.C.L. nr. 205/08.09.2023 privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul “Nature meets Urban – Green solution for a better life in Călărași and Knezha – U-Green – Hard” și a indicatorilor tehnico-economici faza DALI Vizualizare
206 08/09/2023 H.C.L. nr. 206/08.09.2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 138/04.05.2022 privind aprobarea cofinanțării investițiilor din ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014-2020”, aferente Municipiului Călărași Nu există fișiere
207 08/09/2023 H.C.L. nr. 207/08.09.2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 127/19.04.2022 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014-2020”, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului și a indicatorilor tehnico-economici pentru Municipiul Călărași Vizualizare
208 08/09/2023 H.C.L. nr. 208/08.09.2023 privind aprobarea predării de către Municipiul Călărași și a primirii de către S.C. ECOAQUA S.A. a bunurilor rezultate din investiţiile finanțate din bugetul local Călăraşi, în cadrul contractului de delegare a gestiunii serviciilor de apă și canalizare nr. 2476/29.10.2007, pentru obiectivul:”Rețea canalizare menajeră și pluvială Cartier Măgureni, municipiul Călărași” Vizualizare
209 21/09/2023 H.C.L. nr. 209/21.09.2023 privind conferirea titlului de ,,Cetățean de onoare” post – mortem al municipiului Călărași, doamnei inginer Irina Ravac Vizualizare
210 28/09/2023 H.C.L. nr. 210/28.09.2023 privind însușirea raportului consultării publicului, privind aprobarea și avizarea Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism aferent precum și însușirea formei preliminare a Planului Urbanistic General Vizualizare
211 28/09/2023 H.C.L. nr. 211/28.09.2023 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Călăraşi în Consiliile de administraţie precum şi în Comisiile de evaluare și asigurare a calității, ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Călăraşi Vizualizare
212 28/09/2023 H.C.L. nr. 212/28.09.2023 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 178/17.12.2020 privind reorganizarea și funcționarea Administrației Cimitirelor Călărași Vizualizare
213 28/09/2023 H.C.L. nr. 213/28.09.2023 pentru modificarea Anexei nr. 1 şi Anexei nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local a municipiului Călăraşi nr. 189/16.08.2023 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ Călăraşi Vizualizare
214 28/09/2023 H.C.L. nr. 214/28.09.2023 privind aprobarea statului de funcții și de personal ale Serviciului Public Comunitar Local pentru Evidența Persoanelor Călăraşi Vizualizare
215 28/09/2023 H.C.L. nr. 215/28.09.2023 unui privind repartizarea număr de trei locuințe sociale persoanelor aflate în lista de prioritate aprobată prin Hotărârea Consiliul Local nr. 318/2022 Vizualizare
216 28/09/2023 H.C.L. nr. 216/28.09.2023 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Călărași Vizualizare
217 28/09/2023 H.C.L. nr. 217/28.09.2023 privind inițierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil – teren proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada Lucian Blaga, nr. 11, număr carte funciară 23815, cu suprafața de 285 mp, în favoarea doamnei Chirvasa Cristina Mihaela Vizualizare
218 28/09/2023 H.C.L. nr. 218/28.09.2023 privind inițierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Călărași, teren în suprafață de 400 mp, situat în strada Preot Pârlea Alexandru nr. 7, lot 14, cvartal 65, parcela 18/2, către CHIREA ELENA – CAMELIA Vizualizare
219 28/09/2023 H.C.L. nr. 219/28.09.2023 pentru îndreptarea erorii materiale cuprinsă în Hotărârea Consiliului Local al municipiului Călărași nr. 196/31.08.2023 privind aprobarea dezlipirii în două loturi a imobilului teren având numărul cadastral 33844, carte funciară nr. 33844/ UAT Călărași, cu suprafața de 5369 mp, situat în strada Ciocârliei, nr. 19B, municipiul Călărași, precum și darea în administrare a lotului 2 rezultat în urma dezlipirii către Serviciul Public Piețe și Oboare Călărași Vizualizare
220 28/09/2023 H.C.L. nr. 220/28.09.2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 60/24.03.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia în cadrul proiectului cu titlul ,,Renovare energetică moderată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale – Blocurile A1 (scara 1), A2 (scara 1), A3 (scara 1), A4 (scara 1), A5 (scara1)” Vizualizare
221 28/09/2023 H.C.L. nr. 221/28.09.2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 62/24.03.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai documentaţiei tehnice la stadiul DALI pentru investiţia în cadrul proiectului cu titlul ,,Renovare energetică moderată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale – Blocurile A15 (scara 1), A17 (scara 1, scara 2, scara 3 ), N43 (scara 1)” Vizualizare
222 28/09/2023 H.C.L. nr. 222/28.09.2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 63/24.03.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai documentaţiei tehnice la stadiul DALI pentru investiţia în cadrul proiectului cu titlul ,,Renovare integrată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale -Blocul A13 Călăraşi” Vizualizare
223 28/09/2023 H.C.L. nr. 223/28.09.2023 pentru abrogarea poziției 5 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 183/28.06.2022 privind bunurile a căror apartenență se atestă la domeniul privat al municipiului Călărași Vizualizare
224 04/10/2023 H.C.L. nr. 224/04.10.2023 privind rectificarea bugetului propriu al municipiului Călărași pe anul 2023 Vizualizare
225 04/10/2023 H.C.L. nr. 225/04.10.2023 neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de ,,Programul pentru Şcoli al României”, de către Consiliul Local al Municipiului Călăraşi, respectiv Municipiul Călăraşi, pentru perioada anilor şcolari 2023 – 2029 Vizualizare
226 16/10/2023 H.C.L. nr. 226/16.10.2023 privind rectificarea bugetului propriu al municipiului Călărași pe anul 2023 Vizualizare
227 26/10/2023 H.C.L. nr. 227/26.10.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „Amplasare container cu destinaţia de prestări servicii/comerţ şi construire spaţiu de depozitare”, situat în strada Bucureşti, nr. 411A, municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi Vizualizare
228 26/10/2023 H.C.L. nr. 228/26.10.2023 privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii activităților de dezinfecție, dezinsecție și deratizare în municipiul Călărași Vizualizare
229 26/10/2023 H.C.L. nr. 229/26.10.2023 privind aprobarea ,,Programului de acțiune pentru activitățile de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și de menținere în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț pe raza municipiului Călărași pentru iarna 2023 – 2024” Vizualizare
230 26/10/2023 H.C.L. nr. 230/26.10.2023 privind actualizarea nivelului chiriilor pentru spațiile cu altă destinație decât locuințe și terenuri aferente, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 34/28.01.2010 Vizualizare
231 26/10/2023 H.C.L. nr. 231/26.10.2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 30/18.02.2020 privind aprobarea proiectului cu titlul „Sporirea gradului de mobilitate al populației prin introducerea unui sistem integrat de mobilitate urbană alternativă, cu stații inteligente automatizate de biciclete în municipiul Călărași”, finanţat din Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 Vizualizare
232 26/10/2023 H.C.L. nr. 232/26.10.2023 privind aprobarea listei de priorități a persoanelor îndreptățite să beneficieze de un teren în vederea construirii unei locuințe proprietate personală conform prevederilor Legii nr. 15/2003 Vizualizare
233 26/10/2023 H.C.L. nr. 233/26.10.2023 privind vânzarea unui imobil teren proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada Lucian Blaga, nr. 11, număr carte funciară 23815, cu suprafața de 285 mp, cu drept de preemţiune în favoarea doamnei Chirvasa Cristina Mihaela Vizualizare
234 26/10/2023 H.C.L. nr. 234/26.10.2023 privind vânzarea unui imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Călărași, teren în suprafață de 400 mp, situat în strada Preot Pârlea Alexandru, nr. 7, cvartal 65, parcela 18/2, carte funciară nr. 23390, cu drept de preempţiune în favoarea doamnei CHIREA ELENA CAMELIA Vizualizare
235 26/10/2023 H.C.L. nr. 235/26.10.2023 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Călărași a imobilului cu numărul cadastral 32773, situat în municipiul Călărași, strada Aleea Dumbrava Minunată, nr. 101D Vizualizare
236 26/10/2023 H.C.L. nr. 236/26.10.2023 privind modificarea pozițiilor nr. 288 și nr. 289 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 74/2019 pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Călărași nr. 78/10.09.1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Călărași Vizualizare
237 26/10/2023 H.C.L. nr. 237/26.10.2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 30/2021 privind contractarea și/sau garantarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 40.000.000 lei, în vederea finanțării unor investiții publice de interes local Vizualizare
238 26/10/2023 H.C.L. nr. 238/26.10.2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 77/2022 privind aprobarea contractării şi garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 60.000.000 lei Vizualizare
239 26/10/2023 H.C.L. nr. 239/26.10.2023 privind rectificarea bugetului propriu al municipiului Călărași pe anul 2023 Vizualizare
240 26/10/2023 H.C.L. nr. 240/26.10.2023 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sfânta Mucenița Anastasia Vizualizare
241 26/10/2023 H.C.L. nr. 241/26.10.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Călăraşi pe perioada 01.11.2023-31.01.2024 Vizualizare
242 26/10/2023 H.C.L. nr. 242/26.10.2023 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 111/12.04.2022 privind aprobarea protocolului de colaborare între Judeţul Călăraşi, Municipiul Călăraşi şi Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., încheiat pentru proiectul ,,Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentaţiei tehnice pentru Autorizaţia de Construire (P.A.C.) şi obţinerea Autorizaţiei de Construire (A.C.) pentru obiectivul de investiţii Varianta de ocolire Călăraşi” Vizualizare
243 26/10/2023 H.C.L. nr. 243/26.10.2023 privind retragerea dreptului de folosință asupra terenului atribuit pentru construire locuințe proprietate personală, conform Legii nr. 15/2003 Vizualizare
244 26/10/2023 H.C.L. nr. 244/26.10.2023 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Direcției de Asistență Socială Călăraşi Vizualizare
245 03/11/2023 H.C.L. nr. 245/03.11.2023 privind rectificarea bugetului propriu al municipiului Călărași pe anul 2023 Vizualizare
246 03/11/2023 H.C.L. nr. 246/03.11.2023 privind aprobarea Regulamentului pentru utilizarea serviciului de închiriere biciclete în regim self-service pe teritoriul municipiului Călărași Vizualizare
247 10/11/2023 H.C.L. nr. 247/10.11.2023 privind aprobarea noii durate de implementare şi a cheltuielilor necesare finalizării proiectului cu titlul ,,REGENERAREA SPAȚIULUI URBAN DIN MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI PRIN AMENAJAREA SPAȚIILOR VERZI DIN ZONA DE VEST ŞI A SPAŢIULUI VERDE DIN ZONA DE LOCUIT NAVROM”, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 Vizualizare
248 10/11/2023 H.C.L. nr. 248/10.11.2023 privind aprobarea noii durate de implementare şi a cheltuielilor necesare finalizării proiectului cu titlul ,,Promovarea utilizării mijloacelor alternative de mobilitate și a intermodalității în municipiul Călărași prin amenajarea unei rețele de piste de biciclete”, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 Vizualizare
249 10/11/2023 H.C.L. nr. 249/10.11.2023 privind aprobarea noii durate de implementare şi a cheltuielilor necesare finalizării proiectului cu titlul „Sporirea gradului de mobilitate al populației prin introducerea unui sistem integrat de mobilitate urbană alternativă, cu stații inteligente automatizate de biciclete în municipiul Călărași”, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 Vizualizare
250 10/11/2023 H.C.L. nr. 250/10.11.2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor necesare aferente finalizării proiectului cu titlul „Înființare centru pentru activităţi educative și culturale în cartierul Livada”, cod SMIS 126041, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020 Vizualizare
251 10/11/2023 H.C.L. nr. 251/10.11.2023 privind aprobarea noii durate de implementare şi a cheltuielilor necesare finalizării proiectului cu titlul ,,Modernizarea, reabilitarea și echiparea Colegiului Agricol “Sandu Aldea” Călărași”, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 Nu există fișiere
252 10/11/2023 H.C.L. nr. 252/10.11.2023 privind aprobarea noii durate de implementare şi a cheltuielilor necesare finalizării proiectului cu titlul ,,Modernizarea, reabilitarea și echiparea Liceului Danubius Călărași”, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 Vizualizare
253 10/11/2023 H.C.L. nr. 253/10.11.2023 privind aprobarea noii durate de implementare şi a cheltuielilor necesare finalizării proiectului cu titlul ,,Modernizare și extindere Corp B, Liceul Teoretic Mihai Eminescu din municipiul Călărași, județul Călărași”, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 Vizualizare
254 10/11/2023 H.C.L. nr. 254/10.11.2023 privind aprobarea noii durate de implementare şi a cheltuielilor necesare finalizării proiectului cu titlul „Creșterea atractivităţii, siguranței și eficienței transportului public în municipiul Călărași prin modernizarea acestui mod de transport”, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 Vizualizare
255 10/11/2023 H.C.L. nr. 255/10.11.2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 38/20.03.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția în cadrul proiectului în cu titlul „Reabilitare infrastructură educațională pentru învățământ antepreșcolar și preșcolar – Grădinița cu program prelungit nr. 4 Step by Step Călărași” Vizualizare
256 10/11/2023 H.C.L. nr. 256/10.11.2023 privind aprobarea noii durate de implementare şi a cheltuielilor necesare finalizării proiectului cu titlul „Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Călărași prin crearea unui spațiu urban pietonal multifuncțional în zona centrală a municipiului”, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 Vizualizare
257 10/11/2023 H.C.L. nr. 257/10.11.2023 privind aprobarea noii durate de implementare şi a cheltuielilor necesare aferente finalizării proiectului cu titlul „Reabilitarea termică a Școlii Gimnaziale Tudor Vladimirescu Călărași”, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 Vizualizare
258 10/11/2023 H.C.L. nr. 258/10.11.2023 privind aprobarea noii durate de implementare şi a cheltuielilor necesare finalizării proiectului cu titlul „Îmbunătățirea transportului public de calatori în municipiul Călărași și creșterea performanțelor acestuia prin crearea unui sistem inteligent de management al traficului și monitorizare video, bazat pe instrumente inovative și eficiente”, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 Vizualizare
259 10/11/2023 H.C.L. nr. 259/10.11.2023 privind aprobarea noii durate de implementare şi a cheltuielilor necesare aferente finalizării proiectului cu titlul „Reabilitarea termică a Grădiniței cu program prelungit Țara Copilăriei Călărași”, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 Vizualizare
260 10/11/2023 H.C.L. nr. 260/10.11.2023 privind aprobarea noii durate de implementare şi a cheltuielilor necesare aferente finalizării proiectului cu titlul „Reabilitarea termică a Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” Călărași”, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 Vizualizare
261 10/11/2023 H.C.L. nr. 261/10.11.2023 privind aprobarea noii durate de implementare şi a cheltuielilor necesare finalizării proiectului cu titlul „Îmbunătățirea siguranței navigabilității pe fluviul Dunărea în zona transfrontalieră Călărași-Silistra” ROBG-478, finanţat în cadrul Interreg V-A România-Bulgaria Vizualizare
262 10/11/2023 H.C.L. nr. 262/10.11.2023 privind declararea unor bunuri imobile de uz și interes public local precum și constatarea apartenenței la domeniul public Vizualizare
263 27/11/2023 H.C.L. nr. 263/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, doamnei STAN MIHAELA Vizualizare
264 27/11/2023 H.C.L. nr. 264/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, domnului OPREA ŞTEFAN VALENTIN Vizualizare
265 27/11/2023 H.C.L. nr. 265/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, domnului PETCU ŞTEFAN Vizualizare
266 27/11/2023 H.C.L. nr. 266/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, doamnei PENA GEORGETA Vizualizare
267 27/11/2023 H.C.L. nr. 267/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, doamnei PĂTRUŢ MARIA ANTOANELA Vizualizare
268 27/11/2023 H.C.L. nr. 268/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, domnului NEDELCU VASILE Vizualizare
269 27/11/2023 H.C.L. nr. 269/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, doamnei NECULA ANDREEA DIANA Vizualizare
270 27/11/2023 H.C.L. nr. 270/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, doamnei MUGEA FLORENTINA DANIELA Vizualizare
271 27/11/2023 H.C.L. nr. 271/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, doamnei BAIARAM CRISTINA Vizualizare
272 27/11/2023 H.C.L. nr. 272/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, domnului MOLDOVAN ALEXANDRU Vizualizare
273 27/11/2023 H.C.L. nr. 273/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, doamnei MOISE MIHAELA GEORGIANA Vizualizare
274 27/11/2023 H.C.L. nr. 274/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, domnului GIOLEA MARIUS DORINEL Vizualizare
275 27/11/2023 H.C.L. nr. 275/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, domnului GHEORGHE MARIAN Vizualizare
276 27/11/2023 H.C.L. nr. 276/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, domnului ZAHARIA ŞTEFAN ALEXANDRU Vizualizare
277 27/11/2023 H.C.L. nr. 277/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, domnului ZAMFIR BARBU CRISTIAN ȘTEFAN Vizualizare
278 27/11/2023 H.C.L. nr. 278/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, doamnei STANCU DIANA LOREDANA Vizualizare
279 27/11/2023 H.C.L. nr. 279/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, domnului IUGA IONUŢ CĂTĂLIN Vizualizare
280 27/11/2023 H.C.L. nr. 280/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, domnului TULPAN DAN Vizualizare
281 27/11/2023 H.C.L. nr. 281/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, doamnei TOMA IULIANA Vizualizare
282 27/11/2023 H.C.L. nr. 282/27.11.2023privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, doamnei ICHIMESCU CARMEN NICOLETA Vizualizare
283 27/11/2023 H.C.L. nr. 283/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, doamnei ILIE (NAE) MARIA COSMINA Vizualizare
284 27/11/2023 H.C.L. nr. 284/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, doamnei DANCIU RALUCA MARIA Vizualizare
285 27/11/2023 H.C.L. nr. 285/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, doamnei COPĂCEANU COSMINA Vizualizare
286 27/11/2023 H.C.L. nr. 286/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, domnului COSTANDACHE PETRU BOGDAN Vizualizare
287 27/11/2023 H.C.L. nr. 287/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, domnului ALIONTE SORIN LUCIAN Vizualizare
288 27/11/2023 H.C.L. nr. 288/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, doamnei STAN DANIELA GABRIELA Vizualizare
289 27/11/2023 H.C.L. nr. 289/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, domnului DUMITRU IONUŢ LUCIAN Vizualizare
290 27/11/2023 H.C.L. nr. 290/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, domnului DUMITRACHE RĂZVAN NICOLAE Vizualizare
291 27/11/2023 H.C.L. nr. 291/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, doamnei DINU FLORENTINA ADRIANA Vizualizare
292 27/11/2023 H.C.L. nr. 292/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, domnului DINU ALEXANDRU ROBERT Vizualizare
293 27/11/2023 H.C.L. nr. 293/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, doamnei CĂLIN GEORGIANA Vizualizare
294 27/11/2023 H.C.L. nr. 294/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, domnului BRANIŞTE EDUARD MARIUS Vizualizare
295 27/11/2023 H.C.L. nr. 295/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, doamnei BOLDINOG GEORGIANA Vizualizare
296 27/11/2023 H.C.L. nr. 296/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, doamnei BOLDINOG GEORGIANA Vizualizare
297 27/11/2023 H.C.L. nr. 297/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, doamnei VOICU DIANA CASIANA Vizualizare
297 27/11/2023 H.C.L. nr. 298/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, domnului ANGHEL DORIAN MARIAN Vizualizare
299 27/11/2023 H.C.L. nr. 299/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, doamnei MARIN CRINA SIMONA Vizualizare
300 27/11/2023 H.C.L. nr. 300/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, domnului BLEBEA ŞTEFAN MARIUS Vizualizare
301 27/11/2023 H.C.L. nr. 301/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, domnului PÂNZĂRUC ALIN Vizualizare
302 27/11/2023 H.C.L. nr. 302/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, doamnei IONESCU FLORENTINA Vizualizare
303 27/11/2023 H.C.L. nr. 303/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, domnului POSTOLIA COSMIN IONUŢ Vizualizare
304 27/11/2023 H.C.L. nr. 304/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, doamnei IOSIF SANDRA MIHAELA Vizualizare
305 27/11/2023 H.C.L. nr. 305/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, domnului MEDELEANU ANDREI IULIAN Vizualizare
306 27/11/2023 H.C.L. nr. 306/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, domnului PETRACHE MIHAI GABRIEL Vizualizare
307 27/11/2023 H.C.L. nr. 307/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, domnului CEAFALĂU MARIAN CIPRIAN Vizualizare
308 27/11/2023 H.C.L. nr. 308/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, domnului POSTOLACHE MARIUS ALEXANDRU Vizualizare
309 27/11/2023 H.C.L. nr. 309/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, doamnei TĂRĂBĂŞANU MĂDĂLINA FLORENTINA Vizualizare
310 27/11/2023 H.C.L. nr. 310/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, domnului ŞERB GEORGIAN IONUŢ Vizualizare
311 27/11/2023 H.C.L. nr. 311/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, doamnei STAN CARINA ALESANDRA Vizualizare
312 27/11/2023 H.C.L. nr. 312/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, domnului ŞERBAN MARIO ROBERT Vizualizare
313 27/11/2023 H.C.L. nr. 313/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, doamnei RUJA PAULA MARIANA Vizualizare
314 27/11/2023 H.C.L. nr. 314/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, doamnei RADU LILIANA ANDREEA Vizualizare
315 27/11/2023 H.C.L. nr. 315/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, doamnei DUMITRU VALENTINA Vizualizare
316 27/11/2023 H.C.L. nr. 316/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, doamnei ENE EMILIA CRISTINA Vizualizare
317 27/11/2023 H.C.L. nr. 317/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, doamnei BĂRĂGĂU ALEXANDRA DANIELA Vizualizare
318 27/11/2023 H.C.L. nr. 318/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, doamnei AMZARU ALINA GEORGIANA Vizualizare
319 27/11/2023 H.C.L. nr. 319/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, domnului ANDREI MĂDĂLIN ALEXANDRU Vizualizare
320 27/11/2023 H.C.L. nr. 320/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, doamnei BACIU MIHAELA RAMONA Vizualizare
321 27/11/2023 H.C.L. nr. 321/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, domnului BANCU FLORIN ADRIAN Vizualizare
322 27/11/2023 H.C.L. nr. 322/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, domnului IANCU DORU DOREL Vizualizare
323 27/11/2023 H.C.L. nr. 323/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, domnului VASILESCU MARINEL EUGEN Vizualizare
324 27/11/2023 H.C.L. nr. 324/27.11.2023 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 216/28.09.2023 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Călărași Vizualizare
325 27/11/2023 H.C.L. nr. 325/27.11.2023 privind aprobarea Listei de priorități cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească în anul următor o locuință socială Vizualizare
326 27/11/2023 H.C.L. nr. 326/27.11.2023 privind aprobarea studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitație publică a unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Călărași, situat în intravilanul municipiului Călărași, strada Munteniei (fostă strada General Constantin Pantazi, nr. 19B) în suprafaţă de 245 mp, număr cadastral 34598, cu destinația amenajare parcare Vizualizare
327 27/11/2023 H.C.L. nr. 327/27.11.2023 privind concesionarea prin licitație publică a unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Călărași, situat în intravilanul municipiului Călărași, strada Munteniei (fostă strada General Constantin Pantazi, nr. 19B), în suprafaţă de 245 mp, cu număr cadastral 34598, cu destinația amenajare parcare Vizualizare
328 27/11/2023 H.C.L. nr. 328/27.11.2023 privind inițierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada Preot Pârlea Alexandru, nr. 20, în suprafață de 399 mp, carte funciară nr. 23415, în favoarea doamnei Gheorghe Mădălina Nicoleta Vizualizare
329 27/11/2023 H.C.L. nr. 329/27.11.2023 privind trecerea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Călărași în administrarea Serviciului Public Piețe Oboare Călărași a construcțiilor C20, C21 și C22 aparținând domeniului public al municipiului Călărași, identificate în cartea funciară numărul 20527, situate în municipiul Călărași, Complex Bazar Big, strada Belșugului, nr. 2D2, județul Călărași Vizualizare
330 27/11/2023 H.C.L. nr. 330/27.11.2023 privind aprobarea dezlipirii în două loturi a imobilului teren având numărul cadastral 22783, cu suprafața de 3232 mp, situat în strada Varianta Nord, nr. 41, municipiul Călărași Vizualizare
331 27/11/2023 H.C.L. nr. 331/27.11.2023 pentru completarea poziției nr. 122 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 49/29.03.2018 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Călăraşi Vizualizare
332 27/11/2023 H.C.L. nr. 332/27.11.2023 pentru modificarea poziției nr. 8 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 183/28.06.2022 privind bunurile a căror apartenență se atestă la domeniul privat al municipiului Călărași Vizualizare
333 27/11/2023 H.C.L. nr. 333/27.11.2023 privind aprobarea dării în administrare Serviciului Public Centrale Termice și Administrare Fond Locativ Călăraşi, a imobilului (apartament) situat în Călărași, strada București, nr. 139, bl. A38, tr. 2, et. 1, ap. 2, în suprafață totală de 100,7 mp și suprafață utilă de 89,3 mp, și a terenului în suprafață de 31,04 mp, reprezentând cota indiviză teren pentru imobilul situat în Călărași, strada București, nr. 139, Bl. A38, tr. 2 (actual sc. 2), et. 1, ap. 2 Vizualizare
334 27/11/2023 H.C.L. nr. 334/27.11.2023 entru modificarea Art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 136/27.08.2020 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor de tip ANL, situate în municipiul Călărași, județul Călărași Vizualizare
335 27/11/2023 H.C.L. nr. 335/27.11.2023 privind utilizarea sumei de 1.190.000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul propriu al municipiului Călărași pe anul 2023 Vizualizare
336 27/11/2023 H.C.L. nr. 336/27.11.2023 privind rectificarea bugetului propriu al municipiului Călărași pe anul 2023 Vizualizare
337 06/12/2023 H.C.L. nr. 337/06.12.2023 privind aprobarea documentaţiei tehnice la faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia ,,REGENERAREA SPAȚIULUI URBAN ÎN CARTIERELE REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI” componentă a proiectului ,,Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură – 5D2”, finanţat din POAT 2014-2020 Vizualizare
338 06/12/2023 H.C.L. nr. 338/06.12.2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 22/20.02.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai documentaţiei tehnice la stadiul DALI pentru investiţia în cadrul proiectului cu titlul „Creșterea eficienței energetice a școlii gimnaziale Nicolae Titulescu, corp C1, C2, C3” Vizualizare
339 06/12/2023 H.C.L. nr. 339/06.12.2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 29/18.02.2020 privind aprobarea proiectului cu titlul ,,Promovarea utilizării mijloacelor alternative de mobilitate și a intermodalității în municipiul Călărași prin amenajarea unei rețele de piste de biciclete”, finanţat din Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 Vizualizare
340 06/12/2023 H.C.L. nr. 340/06.12.2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 125/10.09.2019 privind aprobarea proiectului cu titlul „Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Călăraşi prin crearea unui spaţiu urban pietonal multifuncţional în zona centrală a municipiului”, finanţat din Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 Vizualizare
341 06/12/2023 H.C.L. nr. 341/06.12.2023 aprobarea etapizării și continuării finanțării proiectului cu titlul „Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Călăraşi prin modernizarea infrastructurii căilor de rulare a transportului public local”, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 Vizualizare
342 06/12/2023 H.C.L. nr. 342/06.12.2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 150/03.10.2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul „Reabilitarea termică a Liceului teoretic MIHAI EMINESCU Călărași” Vizualizare
343 06/12/2023 H.C.L. nr. 343/06.12.2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 133/27.08.2020 privind aprobarea proiectului cu titlul „Modernizare şi extindere Corp B, Liceul Teoretic Mihai Eminescu din municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi” Vizualizare
344 06/12/2023 H.C.L. nr. 344/06.12.2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 80/28.05.2020 privind aprobarea proiectului cu titlul „Modernizarea, reabilitarea și echiparea Colegiului Agricol “Sandu Aldea” Călărași”, finanţat din Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 Vizualizare
345 06/12/2023 H.C.L. nr. 345/06.12.2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 79/28.05.2020 privind aprobarea proiectului cu titlul „Modernizarea, reabilitarea și echiparea Liceului Danubius, Călărași”, finanţat din Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 Vizualizare
346 06/12/2023 H.C.L. nr. 346/06.12.2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 81/28.05.2020 privind aprobarea proiectului cu titlul „Regenerarea spaţiului urban din Municipiul Călăraşi prin amenajarea spaţiilor verzi din Zona de Vest şi a spațiului verde din Zona de Locuit Navrom”, finanţat din Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 Vizualizare
347 06/12/2023 H.C.L. nr. 347/06.12.2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 107/29.07.2019 privind aprobarea proiectului cu titlul: „Modernizare Centru comunitar existent și amenajare zone adiacente (Oborul Nou)” finanțat din Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de Investiții 4.3 – Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale Vizualizare
348 06/12/2023 H.C.L. nr. 348/06.12.2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 105/29.07.2019 privind aprobarea proiectului cu titlul: „Înființare centru pentru activități educative și culturale în cartierul Livada” finanțat din Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de Investiții 4.3 – Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, cod SMIS 126041 Vizualizare
349 08/12/2023 H.C.L. nr. 349/08.12.2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 38/20.03.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția în cadrul proiectului în cu titlul „Reabilitare infrastructură educațională pentru învățământ antepreșcolar și preșcolar – Grădinița cu program prelungit nr. 4 Step by Step Călărași” Vizualizare
350 08/12/2023 H.C.L. nr. 350/08.12.2023 privind participarea UAT Municipiul Călăraşi la ,,Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ,,Modernizare clădire publică – Şcoala primară nr. 6 Călăraşi Vizualizare
351 08/12/2023 H.C.L. nr. 351/08.12.2023 privind participarea UAT Municipiul Călăraşi la ,,Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ,,Modernizare clădire publică – Şcoala Gimnazială “Mircea Vodă” Călăraşi” Vizualizare
352 08/12/2023 H.C.L. nr. 352/08.12.2023 privind participarea UAT Municipiul Călăraşi la ,,Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ,,Modernizare clădire publică – Liceul Pedagogic Ştefan Bănulescu Călăraşi, Cantină” Vizualizare
353 08/12/2023 H.C.L. nr. 353/08.12.2023 privind participarea UAT Municipiul Călăraşi la ,,Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ,,Modernizare clădire publică – Şcoala primară nr. 7 Călăraşi” Vizualizare
354 08/12/2023 H.C.L. nr. 354/08.12.2023 privind participarea UAT Municipiul Călăraşi la ,,Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ,,Modernizare clădire publică – Liceul Pedagogic Ştefan Bănulescu Călăraşi” Vizualizare
355 08/12/2023 H.C.L. nr. 355/08.12.2023 privind rectificarea bugetului propriu al municipiului Călărași pe anul 2023 Vizualizare
356 18/12/2023 H.C.L. nr. 356/18.12.2023 privind rectificarea bugetului propriu al municipiului Călărași pe anul 2023 Vizualizare
357 20/12/2023 H.C.L. nr. 357/20.12.2023 privind rectificarea bugetului propriu al municipiului Călărași pe anul 2023 Vizualizare
358 21/12/2023 H.C.L. nr. 358/21.12.2023 privind aprobarea reţelei şcolare din Municipiul Călăraşi pentru anul şcolar 2024-2025 Vizualizare
359 21/12/2023 H.C.L. nr. 359/21.12.2023 privind acordarea unui mandat special domnului Coman Liviu, în vederea exercitării atribuţiilor Municipiului Călăraşi în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOMANAGEMENT SALUBRIS Vizualizare
360 21/12/2023 H.C.L. nr. 360/21.12.2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 162/26.11.2020 privind constituirea Comisiei pentru Siguranţa Circulaţiei din cadrul Primăriei municipiului Călărași precum şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia Vizualizare
361 21/12/2023 H.C.L. nr. 361/21.12.2023 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 158/28.11.2019 pentru modificarea H.C.L. nr. 69/24.04.2019 privind aprobarea prelungirii valabilităţii documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic General al municipiului Călăraşi şi Regulamentul local de urbanism aferent” Vizualizare
362 21/12/2023 H.C.L. nr. 362/21.12.2023 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 158/28.11.2019 pentru modificarea H.C.L. nr. 69/24.04.2019 privind aprobarea prelungirii valabilităţii documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic General al municipiului Călăraşi şi Regulamentul local de urbanism aferent” Vizualizare
363 21/12/2023 H.C.L. nr. 363/21.12.2023 pentru corectarea poziției 752 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 49/29.03.2018 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Călărași Vizualizare
364 21/12/2023 H.C.L. nr. 364/21.12.2023 pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 243/26.10.2023 privind retragerea dreptului de folosință asupra terenului atribuit pentru construire locuințe proprietate personală, conform Legii nr. 15/2003 Vizualizare
365 21/12/2023 H.C.L. nr. 365/21.12.2023 privind alipirea a șapte imobile – teren situate în intravilanul municipiului Călărași, numere cadastrale 23541, 23448, 23447, 23446, 23445, 23444 și 23542 Vizualizare
366 21/12/2023 H.C.L. nr. 366/21.12.2023 privind aprobarea dezlipirii în două loturi a imobilului teren având numărul cadastral 32935, cu suprafața de 8000 mp, situat în strada Miron Costin, nr. 15, municipiul Călărași Vizualizare
367 21/12/2023 H.C.L. nr. 367/21.12.2023 privind vânzarea unui imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada Preot Pârlea Alexandru, nr. 20, în suprafață de 399 mp, carte funciară nr. 23415, în favoarea doamnei Gheorghe Mădălina Nicoleta Vizualizare
368 21/12/2023 H.C.L. nr. 368/21.12.2023 privind aprobarea organigramei, a statului de funcții, a statului nominal de personal și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Aparatului de specialitate al primarului Vizualizare
369 21/12/2023 H.C.L. nr. 369/21.12.2023 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Serviciul Public Pavaje Spații Verzi Călărași Vizualizare
370 21/12/2023 H.C.L. nr. 370/21.12.2023 privind aprobarea organigramei, statului de funcții ale Serviciului Public Centrale Termice și Administrare Fond Locativ Călărași Vizualizare
371 21/12/2023 H.C.L. nr. 371/21.12.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 31/18.02.2020 pentru aprobarea proiectului cu titlul „Reducerea emisiilor de CO2 în zona urbană prin construirea unui terminal intermodal de transport în zona de vest (SIDERCA) a Municipiului Călărași”, cod SMIS 127234 Vizualizare
372 21/12/2023 H.C.L. nr. 372/21.12.2023 pentru modificarea Anexei 7 privind Regulamentului de instituire și aplicare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul Călărași, adoptat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Călărași nr. 59/29.03.2018 Vizualizare
373 21/12/2023 H.C.L. nr. 373/21.12.2023 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, situat în extravilanul municipiului Călărași Tarlaua 96, parcela A441, lot 1 în suprafaţă de 10,00 ha, înscris în cartea funciară nr. 28832, cu destinația înființare culturi furajere/panouri fotovoltaice Vizualizare
374 21/12/2023 H.C.L. nr. 374/21.12.2023 privind concesionarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, situat în extravilanul municipiului Călărași Tarlaua 96, parcela A441, lot 1 în suprafaţă de 10,00 ha, înscris în cartea funciară nr. 28832, cu destinația înființare culturi furajere/panouri fotovoltaice Vizualizare
375 21/12/2023 H.C.L. nr. 375/21.12.2023 privind aprobarea studiului de oportunitate, privind concesionarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, situat în extravilanul municipiului Călărași Tarlaua 96, parcela A441, lot 2 în suprafaţă de 8,00 ha, înscris în cartea funciară nr. 28832, cu destinația înființare culturi furajere/panouri fotovoltaice Vizualizare
376 21/12/2023 H.C.L. nr. 376/21.12.2023 privind concesionarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, situat în extravilanul municipiului Călărași, Tarlaua 96, parcela A441, lot 2 în suprafaţă de 8,00 ha, înscris în cartea funciară nr. 28832, cu destinația înființare culturi furajere/panouri fotovoltaice Vizualizare
377 21/12/2023 H.C.L. nr. 377/21.12.2023 privind aprobarea studiului de oportunitate, privind concesionarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, situat în extravilanul municipiului Călărași Tarlaua 96, parcela A441, lot 3 în suprafaţă de 6,00 ha, înscris în cartea funciară nr. 28832, cu destinația înființare culturi furajere/panouri fotovoltaice Vizualizare
378 21/12/2023 H.C.L. nr. 378/21.12.2023 privind concesionarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, situat în extravilanul municipiului Călărași, Tarlaua 96, parcela A441, lot 3 în suprafaţă de 6,00 ha, înscris în cartea funciară nr. 28832, cu destinația înființare culturi furajere/panouri fotovoltaice Vizualizare
379 21/12/2023 H.C.L. nr. 379/21.12.2023 privind aprobarea studiului de oportunitate, privind concesionarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, situat în extravilanul municipiului Călărași Tarlaua 96, parcela A441, lot 4 în suprafaţă de 4,00 ha, înscris în cartea funciară nr. 28832, cu destinația înființare culturi furajere/panouri fotovoltaice Vizualizare
380 21/12/2023 H.C.L. nr. 380/21.12.2023 privind concesionarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, situat în extravilanul municipiului Călărași Tarlaua 96, parcela A441, lot 4 în suprafaţă de 4,00 ha, înscris în cartea funciară nr. 28832, cu destinația înființare culturi furajere/panouri fotovoltaice Vizualizare
381 21/12/2023 H.C.L. nr. 381/21.12.2023 privind aprobarea majorării salariilor de bază cu un procent de 5% pentru aparatul de specialitate al primarului și pentru serviciile subordonate Consiliului Local al municipiului Călărași Vizualizare
382 21/12/2023 H.C.L. nr. 382/21.12.2023 privind rectificarea bugetului propriu al municipiului Călărași pe anul 2023 Vizualizare
383 21/12/2023 H.C.L. nr. 383/21.12.2023 privind rezilierea titlul „Reducerea emisiilor de CO2 în zona urbană prin construirea unui terminal Contractului de finanţare nr. 5526/18.05.2020 din cadrul proiectului cu intermodal de transport în zona de vest (SIDERCA) a Municipiului Călărași”, cod SMIS 127234 Vizualizare
384 21/12/2023 H.C.L. nr. 384/21.12.2023 privind rezilierea Contractului de finanţare nr. 5007/23.12.2019 din cadrul proiectului cu titlul „Îmbunătățirea transportului public de călători în municipiul Călărași și creșterea performanțelor acestuia prin crearea unui sistem inteligent de management al traficului și monitorizare video, bazat pe instrumente inovative și eficiente”, cod SMIS 125997 Vizualizare
385 21/12/2023 H.C.L. nr. 385/21.12.2023 privind acordarea unui mandat special domnului Marius Grigore DULCE, Primar și reprezentant al municipiului Călăraşi în cadrul Adunării Generale a Acționarilor Societății “ECOAQUA” S.A. Vizualizare
386 21/12/2023 H.C.L. nr. 386/21.12.2023 privind aprobarea organizării şi desfăşurării evenimentului intitulat „Sărbătoarea Bobotezei” Vizualizare
1 09/01/2024 H.C.L. nr. 1/09.01.2024 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare, din excedentul bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2023 Vizualizare
2 09/01/2024 H.C.L. nr.2/ 09.01.2024 privind utilizarea sumei de 132.216,94 lei din excedentul anual al bugetului municipiului Călărași rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2023, în exercițiul bugetar 2024, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare Vizualizare
3 30/01/2024 H.C.L. nr. 3/30.01.2024 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local prin demisie a domnului Dincă Viorel-Dorinel şi declararea ca vacant a unui loc de consilier local Vizualizare
4 30/01/2024 H.C.L. nr. 4/30.01.2024 privind neexercitarea dreptului de preempţiune pentru imobilul ,,CASA“, imobil situat în municipiul Călărași, Bulevardul Gării, nr. 4, județul Călărași Vizualizare
5 30/01/2024 H.C.L. nr. 5/30.01.2024 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Lotizare şi Amenajare Spaţii pentru Loisir ,,QUEEN FOOD S.R.L.”, situat în strada Păcii, nr. 150, municipiul Călărași, judeţul Călăraşi Vizualizare
6 30/01/2024 H.C.L. nr. 6/30.01.2024 privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Public Pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân Călăraşi Vizualizare
7 30/01/2024 H.C.L. nr. 7/30.01.2024 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 115/02.08.2017 privind aprobarea modului de acordare şi decontare a gratuităţii transportului urban pe mijloacele de transport în comun prin curse regulate pentru pensionarii cu domiciliul stabil în municipiul Călăraşi și categorii de persoane care se asigură protecția socială, în conformitate cu prevederile legale Vizualizare
8 30/01/2024 H.C.L. nr. 8/30.01.2024 privind înființarea Grupului de Lucru Local (GLL) și aprobarea Planului Local de Acțiune în vederea implementării Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027 Vizualizare
9 30/01/2024 H.C.L. nr. 9/30.01.2024 privind acordarea avizului pentru schimbarea denumirii Școlii Gimnaziale Speciale nr. 1 Călărași în Școala Profesională Specială „Sfânta Maria” Călărași Vizualizare
10 30/01/2024 H.C.L. nr. 10/30.01.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul „Bloc de locuințe sociale 15 Tr. A + B”, din municipiul Călăraşi Vizualizare
11 30/01/2024 H.C.L. nr. 11/30.01.2024 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 263 din 27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosință gratuită a unui teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, doamnei Stan Mihaela Vizualizare
12 30/01/2024 H.C.L. nr. 12/30.01.2024pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 295/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosință gratuită a unui teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, doamnei Boldinog Georgiana Vizualizare
13 30/01/2024 H.C.L. nr. 13/30.01.2024pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 283/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosință gratuită a unui teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, doamnei Ilie (Nae) Maria Cosmina Vizualizare
14 30/01/2024 H.C.L. nr. 14/30.01.2024pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 294/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosință gratuită a unui teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, domnului Braniște Eduard Marius Vizualizare
15 30/01/2024 H.C.L. nr. 15/30.01.2024 pentru revocarea poziției nr. 13 din Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local nr. 96/30.06.2021 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosință gratuită a unui teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003 Vizualizare
16 30/01/2024 H.C.L. nr. 16/30.01.2024privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 45/25.03.2021 pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 49/29.03.2018 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Călărași Vizualizare
17 30/01/2024 H.C.L. nr. 17/30.01.2024pentru aprobarea studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitație publică a unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Călărași, situat în intravilanul municipiului Călărași strada Lotrului nr. 5, în suprafaţă de 286 mp, cu numărul cadastral 26292, în vederea edificării unei locuințe Vizualizare
18 30/01/2024 H.C.L. nr. 18/30.01.2024privind concesionarea prin licitație publică a unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Călărași, situat în intravilanul municipiului Călărași, strada Lotrului nr. 5, în suprafaţă de 286 mp, cu numărul cadastral 26292, în vederea edificării unei locuințe Vizualizare
19 30/01/2024 H.C.L. nr. 19/30.01.2024privind aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea prin licitație publică a unui imobil – teren, aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, situat în intravilanul municipiului Călărași, strada Banatului, nr. 27 (cartierul Oborul Nou), carte funciară nr. 26354, în vederea construirii unei locuințe individuale Vizualizare
20 30/01/2024 H.C.L. nr. 20/30.01.2024privind concesionarea prin licitație publică a unui imobil – teren, aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, situat în intravilanul municipiului Călărași, strada Banatului, nr. 27 (cartierul Oborul Nou), număr cadastral 26354, în vederea construirii unei locuințe individuale Vizualizare
21 30/01/2024 H.C.L. nr. 21/30.01.2024 privind inițierea procedurilor pentru vânzarea, prin licitație publică, a imobilului (apartament) situat în Călărași, strada București, nr. 139, Bl. A38, tr. 2 (actual sc. 2), et. 1, ap. 2 Vizualizare
22 30/01/2024 H.C.L. nr. 22/30.01.2024 privind inițierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada Varianta Nord, nr. 41, în suprafață de 749 mp, carte funciară nr. 35278, în favoarea S.C. Expert Construct CL S.R.L. Vizualizare
23 30/01/2024 H.C.L. nr. 23/30.01.2024 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Călăraşi pe perioada 01.02.2024-30.04.2024 Vizualizare
24 30/01/2024 H.C.L. nr. 24/30.01.2024 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „Construire Spaţiu Evenimente”, situat în municipiul Călăraşi, Tarla 111/1, Parcela 7, nr. cadastral 22537 Vizualizare
25 30/01/2024 H.C.L. nr. 25/30.01.2024 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 23/20.02.2023 privind aprobarea implementării proiectului cu titlul: „Extindere reţea canalizare în Cartierele TINERI şi REZIDENŢIAL din municipiul Călăraşi” Vizualizare
26 08/02/2024 H.C.L. nr. 26/08.02.2024privind utilizarea sumei de 5.132.649,88 lei din excedentul anual al bugetului municipiului Călărași rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2023, în exercițiul bugetar 2024, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare Vizualizare
27 08/02/2024 H.C.L. nr. 27/08.02.2024 privind aprobarea bugetului propriu al municipiului Călărași pe anul 2024 şi estimările pentru anii 2025-2027 Vizualizare
28 23/02/2024 H.C.L. nr. 28/23.02.2024 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 21/27.01.2022 privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 2021-2027 Municipiul Călăraşi şi Zona Urbană Funcţională Vizualizare
29 29/02/2024 H.C.L. nr. 29/29.02.2024 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Lotizare construire locuinţe”, situat în municipiul Călăraşi, Aleea Dumbrava Minunată, nr. 21, nr. cadastral 34409, 34410, 34411, judeţul Călăraşi Vizualizare
30 29/02/2024 H.C.L. nr. 30/29.02.2024 privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru imobilul ,,CASA DECULESCU”, imobil situat în municipiul Călărași, strada Bucureşti, nr. 219 (fost 181), județul Călărași Vizualizare
31 29/02/2024 H.C.L. nr. 31/29.02.2024 privind aprobarea Statutului Municipiului Călărași Vizualizare
32 29/02/2024 H.C.L. nr. 32/29.02.2024 privind aprobarea Metodologiei de lucru în vederea acordării ajutoarelor de urgență din bugetul local și a listei cu ,,situațiile deosebite” în care se acordă ajutoare de urgență Vizualizare
33 29/02/2024 H.C.L. nr. 33/29.02.2024 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Călărași în cadrul Comisiei Județene privind Incluziunea Socială constituită la nivelul Instituției Prefectului – Județul Călărași Vizualizare
34 29/02/2024 H.C.L. nr. 34/29.02.2024 privind aprobarea Listei de prioritate a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Programul A.N.L., în municipiul Călărași Vizualizare
35 29/02/2024 H.C.L. nr. 35/29.02.2024 privind actualizarea chiriei locuințelor ANL, situate în municipiul Călărași, județul Călărași Vizualizare
36 29/02/2024 H.C.L. nr. 36/29.02.2024 privind constituirea comisiei de analiză/repartizare a cererilor solicitanților pentru atribuirea de terenuri pentru tineri în vederea construirii de locuințe proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003 Vizualizare
37 29/02/2024 H.C.L. nr. 37/29.02.2024 privind modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 109/30.07.2020 pentru aprobarea criteriilor de acordare a unui lot de teren privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, conform prevederilor Legii 15/2003 Vizualizare
38 29/02/2024 H.C.L. nr. 38/29.02.2024pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Călărași nr. 279/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosință gratuită a unui teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, domnului Iuga Ionuț Cătălin Vizualizare
39 29/02/2024 H.C.L. nr. 39/29.02.2024pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Călărași nr. 270/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosință gratuită a unui teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, doamnei Mugea Florentina Daniela Vizualizare
40 29/02/2024 H.C.L. nr. 40/29.02.2024 privind aprobarea stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul II anul 2023 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități Vizualizare
41 29/02/2024 H.C.L. nr. 41/29.02.2024privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Călărași nr. 45/25.03.2021 pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Călărași nr. 49/29.03.2018 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Călărași Vizualizare
42 29/02/2024 H.C.L. nr. 42/29.02.2024 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere al persoanelor vârstnice asistate în Căminul pentru persoane vârstnice ,,Sfântul Antim Ivireanul” Călăraşi Vizualizare
43 29/02/2024 H.C.L. nr. 43/29.02.2024 privind rectificarea bugetului propriu al municipiului Călărași pe anul 2024 Vizualizare
44 29/02/2024 H.C.L. nr. 44/29.02.2024 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sfinții Împărați Constantin și Elena Vizualizare
45 29/02/2024 H.C.L. nr. 45/29.02.2024 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sfântul Ierarh Nicolae – Barbu Știrbei Vizualizare
46 29/02/2024 H.C.L. nr. 46/29.02.2024 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sfântul Ierarh Nicolae – Măgureni Vizualizare
47 29/02/2024 H.C.L. nr. 47/29.02.2024 privind vânzarea unui imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada Varianta Nord, nr. 41, în suprafață de 749 mp, carte funciară nr. 35278, în favoarea S.C. Expert Construct CL S.R.L. Vizualizare
387 31/12/2023 Tabel HCL 2023 Vizualizare
Nr. Data Denumire Documente

Folosește una din modalitățile de contact și ia legătura cu noi

Abonare la newsletter
În vederea exprimării de către Dvs. a consimțământului pentru prelucrarea de date cu caracter personal în vederea transmiterii newsletter-ului, puteți consulta Politica noastră de Protecția datelor.