EnglishRomanian
EnglishRomanian

Informare – Dezbateri publice
ID Denumire Document
2676 Arhivă 2015 Vizualizare
2678 Arhivă 2016 Vizualizare
2680 Arhivă 2017 Vizualizare
2682 Arhivă 2018 Vizualizare
2683 Arhivă 2019 Vizualizare
2684 Arhivă 2020 Vizualizare
2685 Arhivă 2021 Vizualizare
2687 Anunturi PH 2022 Vizualizare
2689 Proiecte 2018 Vizualizare
2690 Proiecte 2019 Vizualizare
2691 Proiecte 2022 Vizualizare
3367 ANUNT PUZ NOURP GROUP S.R.L.-SECTIE CONFECTIONARE,SPALARE SI CURATARE ARTICOLE situat in Str.Ing.Coarna Teodor nr.3B Vizualizare
3368 ANUNT PUZ PARC FOTOVOLTAIC CU CAPACITATEA INSTALATA DE 28 MWh”situat in municipiul Cãlãrași strada Prelungirea Bucuresti, nr.162 Vizualizare
3369 ANUNT PUZ CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA(CEF) PELICANU str.Ing.Barca Gheorghe, nr.17bis, nr.cad.CF 26563 si str.Ing.Barca Gheorghe, nr.17C, Vizualizare
3370 ANUNT PUZ ANSAMBLU REZIDENTIAL CU LOCUINTE INDIVIDUALE strada Prelungirea Sloboziei nr.72, Tarlaua 65, parcela 182 Vizualizare
3668 ANUNT PUZ-LOTIZARE LOCUINTE CU REGIM DE INALTIME P+P+2 SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE Vizualizare
3681 ANUNT PUZ Ecopet Plast STR. PREL. BUCURESTI NR. 162 MUN.CALARASI, JUD.CALARASI NR.CAD.21152 SI NR.CAD.22163 Vizualizare
3701 ANUNT PUZ pentru „ANSAMBLU GALERII COMERCIALE, SUPERMARKET, SPALATORIE AUTO, AMENAJARI EXTERIOARE, ACCESURI, PILON PUBLICITAR, IMPREJMUIRE“, situat in municipiul Cãlãrași strada Rocada nr.83 Vizualizare
3702 ANUNT P.U.Z pentru _RIDICARE INTERDICTIE DE CONSTRUIRE PREVAZUTA PRIN P.U.G. CU MENTINEREA FUNCTIUNII ID – ZONA PENTRU UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITARE -TEREN NR.CAD.21162_ Vizualizare
3712 ANUNT PUZ _ RIDICARE INTERDICTIE DE CONSTRUIRE IN UTR 145 – CONSTRUIRE ZONA AGREMENT amplasat in municipiul Calarasi, nr. cadastral 30243 Vizualizare
3853 ANUNT PUZ_ CONSTRUIRE SI INSTALARE STRUCTURI SUPORT PENTRU ECHIPAMENTE SI STATII DE BAZA DE TELEFONIE MOBILA SI SERVICII DE COMUNICATII VODAFONE_ str. Munteniei Vizualizare
4008 ANUNT PH-privind modificarea și completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 125 2022 privind aprobarea Regulamentului de Gospodărire Comunală a Municipiului Călărași, Vizualizare
4146 ANUNT Privind aprobarea P.U.Z pentru Planului Urbanistic Zonal pentru AMPLASARE CONTAINER CU DESTINATIE PRESTARI SERVICII COMERT SI CONSTRUIRE SPATIU DEPOZITARE situat in str. Bucu Vizualizare
4386 ANUNT-PUZ “LOTIZARE SI AMENJARE SPATII PENTRU LOISIR” QUEEN FOOD SRL ” situat in Str. Păcii, nr. 150 Vizualizare
4433 Anunt privind aprobarea Metodologiei de lucru în vederea acordării ajutoarelor de urgentă din bugetul local si a listei cu “Situatiile deosebite” în care se acordă ajutoare de urgentă Vizualizare
4875 ANUNT-privind aprobarea PUZ pentru”RENOVARE, RECOMPARTIMENTARE SI EXTINDERE CORP EXISTENT C1 CU REGIM DE INALTIME PARTER CU PASTRAREA FUNCTIUNII DE SPATIU COMERCIAL, ASIGURAREA UTILITATILOR, ORGANIZARE DE SANTIER Vizualizare
ID Denumire Document

Folosește una din modalitățile de contact și ia legătura cu noi

Abonare la newsletter
În vederea exprimării de către Dvs. a consimțământului pentru prelucrarea de date cu caracter personal în vederea transmiterii newsletter-ului, puteți consulta Politica noastră de Protecția datelor.