EnglishRomanian
EnglishRomanian

Lista cu documentele de interes public

 1. Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Consiliului local și aparatului de specialitate al primarului;
  Constituția României, republicată;
  Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
  Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
  OUG 57/2019 – Codul administrativ
  Regulamentele de organizare și funcționare;
 2. Structura organizatorică a autorității publice, atribuțiile consiliului local, ale primarului, viceprimarilor, secretarului și ale structurilor funcționale, programul de funcționare, programul audiențelor;
 3. Numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității și ale funcționarilor responsabili cu difuzarea informațiilor de interes public;
 4. Coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;
 5. Sursele financiare, bugetul, bilanțul contabil, taxele și impozitele locale;
 6. Programele și strategii proprii;
 7. Lista cuprinzând documentele de interes public;
 8. Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, prin aparatul de specialitate al Primarului mun. Călărași care se exceptează de la liberul acces la informațiile de interes public potrivit legii, sau altele decât cele puse la dispoziție din oficiu și care se comunică în condițiile art. 7 din Legea nr. 544/2001;
 9. Lista documentelor care se excepteaza de la accesul liber al cetățenilor;
 10. Modalitățile de contestare a deciziilor autorității administrației publice locale, în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate;

Dispoziție privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea liberului acces la informațiile de interes public.

Folosește una din modalitățile de contact și ia legătura cu noi

Abonare la newsletter
În vederea exprimării de către Dvs. a consimțământului pentru prelucrarea de date cu caracter personal în vederea transmiterii newsletter-ului, puteți consulta Politica noastră de Protecția datelor.