EnglishRomanian
EnglishRomanian

Formulare TIP și Acte necesare
Departament Denumire document Fisier
Fond Locativ Model Cerere Vizualizare
Fond Locativ Acte justificative Vizualizare
Fond Locativ formular si documente justificative în vederea obţinerii unei repartiţii pentru locuinţă socială Vizualizare
Fond Locativ formular si documente justificative în vederea obţinerii unei locuinte pentru tineri, destinata inchirierii Vizualizare
Fond Locativ formular si documente justificative în vederea cumpararii unei locuinte Vizualizare
Taxe si Impozite Locale Persoane Juridice Declarație clădiri rezidențiale, nerezidențiale, mixte – PJ, Model 2016 ITL 002 Vizualizare
Taxe si Impozite Locale Persoane Juridice Declarație teren – PJ, Model 2016 ITL 004 Vizualizare
Taxe si Impozite Locale Persoane Juridice Declarație auto – PJ, Model 2016 ITL 005 Vizualizare
Taxe si Impozite Locale Persoane Juridice Declarație auto peste 12 tone – PJ, Model 2016 ITL 006 Vizualizare
Taxe si Impozite Locale Persoane Juridice Declarație bărci – PJ, Model 2016 ITL 007 Vizualizare
Taxe si Impozite Locale Persoane Juridice Decizie impunere – PJ, Model 2016 ITL 009 Vizualizare
Taxe si Impozite Locale Persoane Juridice Cerere certificat fiscal – PJ, Model 2016 ITL 013 Vizualizare
Taxe si Impozite Locale Persoane Juridice Certificat – PJ, Model 2016 ITL 013 Vizualizare
Taxe si Impozite Locale Persoane Juridice Declarație Decizie Reclamă Publicitate – PJ, Model 2016 ITL 014 Vizualizare
Taxe si Impozite Locale Persoane Juridice Declarație Decizie Afișaj – PJ, Model 2016 ITL 015 Vizualizare
Taxe si Impozite Locale Persoane Juridice Declarație pentru scoatere din evidență a mijloacelor de transport – PJ, Model 2016 ITL 016 Vizualizare
Taxe si Impozite Locale Persoane Juridice Decont impozit pe spectacole – PJ, Model 2016 ITL 017 Vizualizare
Taxe si Impozite Locale Persoane Fizice Declarație clădiri rezidențiale, nerezidențiale, mixte – PF, Model 2016 ITL 001 Vizualizare
Taxe si Impozite Locale Persoane Fizice Declarație teren – PF, Model 2016 ITL 003 Vizualizare
Taxe si Impozite Locale Persoane Fizice Declarație auto – PF, Model 2016 ITL 005 Vizualizare
Taxe si Impozite Locale Persoane Fizice Declarație auto peste 12 tone – PF, Model 2016 ITL 006 Vizualizare
Taxe si Impozite Locale Persoane Fizice Declarație bărci – PF, Model 2016 ITL 007 Vizualizare
Taxe si Impozite Locale Persoane Fizice Decizie Impunere – PF, Model 2016 ITL 008 Vizualizare
Taxe si Impozite Locale Persoane Fizice Cerere certificat fiscal – PF, Model 2016 ITL 010 Vizualizare
Taxe si Impozite Locale Persoane Fizice Certificat fiscal – PF, Model 2016 ITL 011 Vizualizare
Taxe si Impozite Locale Persoane Fizice Declarație Decizie Afișaj – PF, Model 2016 ITL 015 Vizualizare
Taxe si Impozite Locale Persoane Fizice Declarație pentru scoatere din evidență a mijloacelor de transport – PF, Model 2016 ITL 016 Vizualizare
Taxe si Impozite Locale Persoane Fizice Decont impozit pe spectacole – PF, Model 2016 ITL 017 Vizualizare
Directia Urbanism Cerere pentru emitere certificat de nomenclatură stradală și adresa Vizualizare
Directia Urbanism Cerere pentru emitere autorizație de construire/desființare + anexa Vizualizare
Directia Urbanism Cerere emitere certificat de urbanism Vizualizare
Directia Urbanism Cerere pentru prelungirea autorizației de construire/desfințare Vizualizare
Directia Urbanism Cerere pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism Vizualizare
Directia Urbanism Comunicare începere execuție lucrări Primăria Municipiului Călărași Vizualizare
Directia Urbanism Comunicare încheiere execuție lucrări Primăria Municipiului Călărași Vizualizare
Directia Urbanism Comunicare încheiere lucrări execuție Inspectoratul Teritorial Călărași Vizualizare
Directia Urbanism Cerere aviz Serviciul de Telecomunicații Speciale Vizualizare
Directia Urbanism Cerere eliberare autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețelele publice Vizualizare
Birou Fond Funciar, Registrul Agricol și Cadastru Declaratie RA Vizualizare
Birou Fond Funciar, Registrul Agricol și Cadastru Cerere emitere titlu de proprietate sau ordin Vizualizare
Birou Fond Funciar, Registrul Agricol și Cadastru Cerere atestat producator Vizualizare
Birou Fond Funciar, Registrul Agricol și Cadastru Cerere eliberare Carnet de Comercializare Vizualizare
Birou Fond Funciar, Registrul Agricol și Cadastru Cerere adeverinta Legea 15 Vizualizare
Birou Fond Funciar, Registrul Agricol și Cadastru Cerere eliberare adeverinta animale Vizualizare
Birou Fond Funciar, Registrul Agricol și Cadastru Cerere Carte Identitate proprietar Vizualizare
Birou Fond Funciar, Registrul Agricol și Cadastru Cerere Carte de Identitate spatiu Vizualizare
Birou Fond Funciar, Registrul Agricol și Cadastru Cerere adeverinta APIA Vizualizare
Birou Fond Funciar, Registrul Agricol și Cadastru Cerere adeverinta teren RA Vizualizare
Birou Fond Funciar, Registrul Agricol și Cadastru Cerere adeverinta terenuri cultivate Vizualizare
Birou Fond Funciar, Registrul Agricol și Cadastru Cerere dosar Legea 15 Vizualizare
Birou Fond Funciar, Registrul Agricol și Cadastru Cerere ocupare temporara Vizualizare
Birou Fond Funciar, Registrul Agricol și Cadastru Cerere completare dosar Legea 15 Vizualizare
Birou Fond Funciar, Registrul Agricol și Cadastru Declaratie utilizare teren Vizualizare
Compartimentul Transport Public Local Cerere pentru acordarea autorizației de transport Vizualizare
Compartimentul Transport Public Local Cerere cesionare a contractului de atribuire în gestiune delegata a serviciului de transport în regim de taxi Vizualizare
Compartimentul Transport Public Local Cerere pentru înlocuirea autorizaţiei taxi Vizualizare
Compartimentul Transport Public Local Cerere pentru prelungirea autorizației taxi Vizualizare
Compartimentul Transport Public Local Cerere pentru acordarea autorizației de dispecerat taxi Vizualizare
Compartimentul Transport Public Local Cerere eliberare a unui duplicat al autorizaţiei de transport Vizualizare
Compartimentul Transport Public Local Cerere pentru vizarea autorizaţiei de transport Vizualizare
Compartimentul Transport Public Local Cerere eliberare tichet gratuit de călătorie Vizualizare
Compartimentul Transport Public Local Cerere eliberare card parcare Vizualizare
Compartimentul Transport Public Local Cerere înregistrare/ radiere pentru vehicule nesupuse înmatriculării Vizualizare
Compartimentul Transport Public Local Cerere eliberare permis liberă trecere Vizualizare
Compartimentul Transport Public Local Documente necesare înregistrării vehiculelor nesupuse înmatriculării Vizualizare
Compartimentul Transport Public Local Documente necesare obținerii autorizației de transport mărfuri în regim contractual Vizualizare
Compartimentul Transport Public Local Documente necesare obținerii autorizației de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere Vizualizare
Compartimentul Transport Public Local Documente necesare obținerii copiei conforme pentru transportul de mărfuri în regim contractual Vizualizare
Compartimentul Transport Public Local Documente necesare radierii vehiculelor nesupuse înmatriculării Vizualizare
Birou Fond Funciar, Registrul Agricol și Cadastru ACTE JUSTIFICATIVE LG 15 Vizualizare
Departament Denumire document Fisier

Folosește una din modalitățile de contact și ia legătura cu noi

Abonare la newsletter
În vederea exprimării de către Dvs. a consimțământului pentru prelucrarea de date cu caracter personal în vederea transmiterii newsletter-ului, puteți consulta Politica noastră de Protecția datelor.