roen

Main Menu

Menu

ANUNT PH P.U.Z. – RIDICAREA INTERDICȚIEI DE CONSTRUIRE – CONSTRUIRE SPAȚII DEPOZITARE ȘI LOTIZARE PENTRU CONSTRUIRE“ situat in municipiul Cãlãrași strada Varianta Nord nr.34A.

Anunt PH PUZ str Prel Sloboziei, km 4

ANUNT PH PUZ PARC FOTOVOLTAIC, str ing. Coarna Teodor

ANUNT PH PUZ pentru ,,MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI SI SCHIMBARE DE FUNCTIUNE DIN LM IN IS, ’’ STR PREL. BUCUREȘTI, NR. 140

Anunt P.H. "Construire spatiu servicii auto" , Str. Digului nr.51, Calarasi.

Dispozitie vouchere vacanta

ANUNT P.H.Planul anual de actiune servicii sociale

ANUNT PUZ pentru„PROMOVARE PUZ CONSTRUIRE HALA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN “situat in municipiul Cãlãrași strada Prel. Sloboziei nr.1B

ANUNT PUZ SCHIMBARE DE DESTINATIE IN COMPLEX COMERCIAL, EXTINDERE, RECONFIGURARE FUNCTIONAL-VOLUMETRICA CORP C1+ LUCRARI SI AMENAJARI CONEXE''str.Ing. Stirbei

PH-PUZ RECONVERSIE FUNCTIONALA IN ZONA MIXTA – INSTITUTII SERVICII + FUNCTIUNI COMPLEMENTARE – TEREN NR. CAD. 30938”, situat în municipiul Cãlãrași, B-dul Republicii, nr.1.

ANUNT privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE PRODUSE AGRICOLE SI INDUSTRIALE", extravilanul municipiului Calarasi, tarla 87, parcela 72, nr. Cadastral 25955

ANUNT privind aprobare PLAN URBANISTIC ZONAL  RIDICARE INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PENTRU TERENURILE CU NR.CADASTRALE 32252, 32251, 30754, 32794 si 32250 situat in Aleea Magureni

 ANUNT PUZ INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN CU FUNCTIUNEA MIXTA DE COMERTSERVICII + FUNCTIUNI COMPLEMENTARE T831,P14

ANUNT PUZ CONSTRUIRE SPAȚII PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE,, ,situat în municipiul Călărași, strada Dr. Ing. Ciulinaru, nr. 5,

ANUNT privind accesul cetățenilor pe terenurile de sport din curțile unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Călărați, precum și aprobarea Regulamentului privind accesul.

ANUNT PH- PUZ -STR. VARIANTA NORD , NR. 63

ANUNT PUZ - LOTIZARE TEREN - Tarla 159, parcela 3

PH-anunt PUZ,, Ridicare interdicție de construire prevazută prin PUG si modificare funcțiune in industrie depozitare și comerț servicii teren nr.cad.20819+20818

ANUNT PUZ SCHIMBAREA FUNCTIUNII IN ZONA LM PENTRU TERENURILE CU NUMERELE CADASTRALE 32373 SI 32374

ANUNT Regulament de atribuire licitatie parcari de domiciliu

ANUNT PUZ - STR.PORTULUI NR.56 si B-DUL REPUBLICII NR.102C

PH PUZ Reglementare lotizare, str. Varianta Nord, nr. 12

PH-INFIINTARE FERMA GAINI OUATOARE STR VARIANTA NORD NR 37E

PH Planul Urbanistic Zonal _Ridicare interdictie de construire terenuri nr.cad.26564, 26536, 26572, 23178,28448,21163,21244,23988,20828,28332,26202,24746,23985,20814,20824,20834,20817,20SILCOTUB2

PH- actualizare chirii ANL 2020

PH- cost mediu lunar 2020 pe grade de dependență si anexe

PH mandatare ADI ECOMAN

PH-documentatie tehnica str.Rahova, Plevna,Viitor

PH-masa lemnoasa - 02.2020

PH-PUZ - DOCUMENTATIE CAT

PH-RELOCARE STATII

PH-PLAN DE ACTIUNI SERVICII SOCIALE

ANEXA PLAN DE ACTIUNI SERVICII SOCIALE

ANEXA 1 BUGET 2020

ANEXA EXCEDENT

ANEXA 1 BUGET cu excedent

ANEXA 2 LISTA INVESTITII

ANEXA 3 BUGET F-D 2019

ANEXA 4 VENITURI 2020

ANEXA NR.5 EXTRABUGETARE

ANEXA 6 CREDITE INTERNE

ANEXA NR. 7

PH- BUGET 2020

PH - repartizare consum de apa

PH- dezmembrare

PH-dumbravei locuinte E26

PH-EXCEDENT 2019

PH-schimbare denumire liceul sandu aldea

REGISTRUL propuneri, sugestii, opinii IANUARIE

PH-Atribuire gratuita teren PTAB

Consultare publica:

Anunt pentru consultare publica privind taxele si impozitele locale pentru anul 2020

ANUNTprivind PUZ ,, INFIINTARE FERMA GAINI OUATOARE CU UNITATE DE COMERCIALIZARE, STATIE DE SORTARE SI CONDITIONARE “ situat in municipiul Cãlãrași cvartal 75, parcela 7,74, nr.cad. 29277

ANUNTprivind PUZ CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL, SUPERMARKET situat în municipiul Cãlãrași, B-dul Nicolae Titulescu, nr.1.

ANUNT PUZ MAJORARE INDICATORI URBANISTICI STR. Grivita nr 88

ANUNT Strategia de dezvoltare locală a serviciilor de asistență socială și a Planului anual de acțiune privind serviciile serviciile sociale

ANUNT PUZ CATEX strada Eroilor Revolutiei din 22 Decembrie 1989, nr.49.

ANUNT PUZ- CONSTR.ATELIER RECONDITONAT CARTUSE IMPRIMANTA, LOC.DE SERVICIU, FOISOR SI IMPREJMUIRE TARLAUA 1671, PARCELA 23 - ALEXANDRU GEORGE CRISTIAN

ANUNT PUZ- DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU ASISTENTA SOCIALA, SPATII ADMINISTRATIVE

ANUNT-INDICATORI TEHNICO ECONOMICI DALI SPATIU URBAN -REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON IN MUN CALARASI

ANUNTprivind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice cu plată din municipiului Călărași

ANUNT-PUZ„ CONSTRUIRE SEDIU ADR SUD MUNTENIA – CORP B“ , str. General Constantin Pantazi nr. 7A

ANUNT-sedinta Septembrie acte normative

ANUNT PH -LEGEA 15-2003

Tabel nominal dosare incomplete

Proiect de hotarare "Majorare indicatori urbanistici (CUT) cu 20% in vederea construirii unui bloc de locuinte colective cu spatii comerciale la parter si parcaje la subsol"

ANUNT Regulamentul pentru emiterea autorizației de spargere și refacere a infrastructurii domeniului public și privat al municipiului Călărași

ANUNT-PUZ „ MODIFICAREA SUBZONEI FUNCȚIONALE ȘI A INDICATORILOR URBANISTICI “ , UTR 8, Mun. Călărași, jud. Călărași

ANUNT PUZ CATEX strada Eroilor Revolutiei din 22 Decembrie 1989, nr.49.

ANUNT-sedinta August acte normative

ANUNT PUZ- PIATA CENTRALA, STR DOBROGEI, NR. 6

ANUNT PUZ pentru „MAJORARE INDICATORI URBANISTICI (CUT) CU 20% ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI BLOC DE LOCUINŢE COLECTIVE CU SPAŢII COMERCIALE LA PARTER ŞI PARCAJE LA SUBSOL″

PUZ pentru „MAJORARE INDICATORI URBANISTICI (CUT) CU 20% ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI BLOC DE LOCUINŢE COLECTIVE CU SPAŢII COMERCIALE LA PARTER ŞI PARCAJE LA SUBSOL″

ANUNT IMPRUMUT 2018

ANUNT PUZ- DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU ASISTENTA SOCIALA, SPATII ADMINISTRATIVE

ANUNT-sedinta Iulie acte normative

ANUNT-INDICATORI TEHNICO ECONOMICI DALI SPATIU URBAN -REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON IN MUN CALARASI

ANUNTprivind aprobarea criteriilor de punctare pentru soluționarea cererilor de locuințe sociale precum și actelor

ANUNTprivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai documentației tehnice proiectul cu titlul „Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Calarasi"

ANUNT-sedinta Iunie acte normative

ANUNTprivind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice cu plată din municipiului Călărași

ANUNTprivind aprobarea Regulamentului de repartizare a locuințelor sociale din municipiul Călărași

ANUNT REGULAMENT SALA SPORT 1500 LOCURI

ANUNT-sedinta Mai acte normative

ANUNT PUZ_ CONSTRUIRE SEDIU ADR SUD MUNTENIA - CORP B_ , str. General Constantin Pantazi nr. 7A,

ANUNT REGULAMENT ACTIVITATI DE PUBLICITATE, RECLAMA SI AFISAJ

ANUNT -PUD situat în municipiul Călărași ,str. Plevna, nr. 174

ANUNT-PUZ„SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN ANEXA GOSPODAREASCA IN SPALATORIE AUTO“ situat in municipiul Călărași, strada GRIVITA NR.383

ANUNT PUZ „CONSTRUIRE LOCUINTA P+1 “ situat in municipiul Calarasi, str. Stirbei Voda,nr.16-16bis

Anunt privind taxele si impozitele pentru anul 2018

ANUNT Planului Urbanistic Zonal ” Ridicare interdictie de construire prevazuta prin PUG situat in Varianta Nord, nr. 12

ANUNT -PUD situat în municipiul Călărași ,str. Plevna, nr. 174

ANUNT-sedinta AUGUST acte normative

ANUNT-sedinta SEPTEMBRIE acte normative

ANUNT PUZ„CONSTRUIRE COMPLEX AGREMENT-P.U.Z.“,situat in municipiul Cãlãrași strada Prel. Sloboziei nr.74 lot 1,2,3

PUZ SAINT GOBAIN 5

PUZ SAINT GOBAIN 4

PUZ SAINT GOBAIN 3

PUZ SAINT GOBAIN 2

ANUNT PUZ SAINT GOBAIN 1

ANUNT-sedinta IUNIE acte normative

ANUNT-sedinta IULIE acte normative

ANUNT PUZ-str. I.H.Rădulescu, nr. 27.

ANUNT -PUZ CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER“ situat in municipiul Cãlãrași, strada Bucuresti, nr. 64-66.

ANUNT PUD situat în municipiul Călărași ,str. Plevna, nr. 174

ANUNT PUZ Mansardare clădire P+1 și modificare zonă unități economice agricole în zonă mixtă industrie, depozitare și servicii Călărași, str. Prel. Sloboziei KM 4“

ANUNT PUZ LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUCȚIA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE ÎN MAI MULT DE TREI PARCELE - PUZ “ situat in municipiul Cãlãrași strada Vasile Culica

ANUNT PUZ’’ MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI SUBZONA LI DIN UTR 3 - STRADA BELSUGULUI, NR.13B-17 “ situat in municipiul Cãlãrași

ANUNT- PUZ strada Prelungirea Dobrogei nr.1

ANUNT-sedinta MAI acte normative

ANUNT PUZ B-DUL REPUBLICII, NR. 54ANUNT PUZ B-DUL REPUBLICII, NR. 54

ANUNT PUZ- MOISE GHEORGHE -SF.NICOLAE NR.48 DESFIINTARE ȘPC.(C1) ȘI ANEXA(C2)+CONSTR.LOC.Sp+P+1Ep

ANUNT - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ LUCRĂRI DE LOTIZARE ȘI CONSTRUIRE DE LOCUINȚE ȘI CLĂDIRI PENTRU SERVICII “ situat in extravilan, T87, P5, lot 1 , Mun. Călărași, jud. Călărașiprivind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ LUCRĂRI DE LOTIZARE ȘI CONSTRUIRE DE LOCUINȚE ȘI CLĂDIRI PENTRU SERVICII “ situat in extravilan, T87, P5, lot 1 , Mun. Călărași, jud. Călărași

ANUNT- Sedinta luna Aprilie acte normative

ANUNT - Regulament privind transportul de marfuri in regim contractual si transportul efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare

ANUNT-puz- Documentatie Tarlaua 83,parcela 15

ANUNT-sedinta Martie acte normative

ANUNT- sedinta Februarie acte normative

ANUNT -sedinta Ianuarie acte normative

Anunt pentru consultarea publicului în elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al municipiului Călăraşi pe anul 2017

Anunt pentru consultarea publicului în etapa elaborării proiectului de hotărâre privind aprobarea PUZ pentru ,,ELABORARE PUZ ÎN VEDEREA LOTIZĂRII,, situat în municipiul Călărași, Aleea Dumbrava Minunată

Anunt pentru consultarea publicului in elaborarea proiectului de hotarare pentru stabilirea taxelor si impozitelor locale pe anul 2017

 

Arhiva documente in Consultare publică

Ghid utilizare Programari Web SPCLEP

programari online final1

  Scaneaza cod QR cu telefonulqrcode

*
Copyright @ Primaria Municipiului Calarasi 2016. Toate drepturile rezervate www.primariacalarasi.ro