roen

Main Menu

Menu

Fond locativ 

formular si documente justificative  în vederea obţinerii unei repartiţii pentru locuinţă socială

formular si documente justificative  în vederea obţinerii unei locuinte pentru tineri, destinata inchirierii

formular si documente justificative  în vederea cumpararii unei locuinte  

 

Taxe si impozite locale persoane juridice 

declaraţie fiscală/decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport în cazul contribuabililor persoane juridice depusă pentru dobândire mijloace de transport

declaraţie fiscală/decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apă în cazul contribuabililor persoane juridicedepusă pentru dobândire mijloace de transport

declaraţie fiscală/decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone în cazul contribuabililor persoane juridice depusă pentru dobândire mijloace de transport

declaraţia pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport

Impozit cladiri persoane juridice

declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice, datorat în temeiul legii nr. 571/2003 privind codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare

declaraţie de impunere pentru stabilirea impozitului pe spectacole în cazul activităţilor artistice si distractive de videotecă si discotecă, datorat în temeiul legii nr.571/22.12.2003 privind codul fiscal

decont de impunere privind stabilirea impozitului pe spectacole

taxa servicii de publicitate

declaraţie-decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră, datorată în temeiul legii nr.571/22.12.2003 privind codul fiscal

taxa afisaj

cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală privind impozite, taxe locale şi ale venituri la bugetul local pentru persoane juridice

cerere pentru înregistrare/ vizare a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole

 

Taxe si impozite locale persoane fizice

pentru stabilirea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice, datorat în temeiul Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul persoanelor fizice,datorat în temeiul Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare

declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport în cazul contribuabililor Persoane fizice depusă pentru dobândire mijloace de transport.

Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apă în cazul contribuabililor Persoane fizice depusă pentru dobândire mijloace de transport

Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone în cazul contribuabililor Persoane fizice depusă pentru dobândire mijloace de transport

cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală privind impozite, taxe locale şi ale venituri bugetul localpentru persoane fizice

declaraţia pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport

decont de impunere privind stabilirea impozitului pe spectacole

taxa servicii publice

taxa afisaj

cerere pentru înregistrare/ vizare a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole

declaraţia specială de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat, în cazul persoanelor fizice deţinătoare a mai multor clădiri, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Birou Fond Funciar, Registrul Agricol și Cadastru 

cerere pentru eliberare adeverinta din care sa reiasa ca detin/nu detin teren agricol

adeverinta teren agricol

cerere suprafata de teren cultivate pentru eliberare adeverinta APIA

cerere pentru eliberare adeverinta evidenta populatiei

cerere documente dosar Leg. 15/2003

cerere eliberare adeverinţă necesară  A.P.I.A.

cerere pentru depunere documente in vederea eliberarii ordinului de teren/titlului de proprietate

cerere inscriere in registrul agricol animale, teren,utilaje

cerere pentru eliberare adeverinta animale,albine..etc

cerere pentru eliberare adeverinta Leg.15/2003

Plateste taxele on-line !

------------------------------

 

----------------------------

 

-----------------------------------

 

*
Copyright @ Primaria Municipiului Calarasi 2016. Toate drepturile rezervate www.primariacalarasi.ro